ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

  • ข้อมูล
    ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

    HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M203- คุณสมบัติการทำงานของแผงควบคุม

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M203d, M203dn และ M203dw
แผงควบคุมมีปุ่มสั่งการ ไอคอน และไฟสถานะเพื่อเลือกตัวเลือกการพิมพ์ และแจ้งสถานะของเครื่องพิมพ์
รูปภาพ : ปุ่ม ไอคอนและไฟสถานะที่แผงควบคุม
 ตัวอย่างปุ่มสั่งการ ไอคอนและไฟสถานะของแผงควบคุม
1. ปุ่มไร้สายและไฟสถานะ (รุ่นเครือข่ายไร้สายเท่านั้น): เปิดหรือปิดเครือข่ายไร้สาย หรือกำหนดค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct
  • ไฟจะติดสว่างเมื่อมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
  • ไฟติดกะพริบช้า ๆ ระบุว่ามีการกำหนดค่าการเชื่อมต่อ
  • ไฟติดกะพริบอย่างรวดเร็ว ระุบุว่ามีปัญหากับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
2. ไฟสัญญาณเตือน: ระบุว่าเครื่องพิมพ์ต้องมีการดำเนินการโดยผู้ใช้หรือมีข้อผิดพลาดอยู่หรือไม่
3. ไฟแสดงความพร้อม: ระบุว่าเครื่องพิมพ์พร้อมพิมพ์าน และกำลังรับงานพิมพ์หรือกำลังยกเลิกงานพิมพ์
4. ไฟสถานะวัสดุสิ้นเปลือง: แจ้งเมื่อตลับหมึกหมึกเหลือน้อยมาก หรือเมื่อมีข้อผิดพลาดกับตลับหมึกหรือดรัมพิมพ์ภาพ
5. ปุ่มดำเนินการต่อ: เริ่มหรือทำงานพิมพ์ต่อ ล้างสถานะข้อผิดพลาดหรือดำเนินงานพิมพ์สองหน้าแบบกลับหน้าเอกสารเองต่อไป
6. ปุ่มยกเลิก: ยกเลิกงานพิมพ์

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย