ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725 - 13.D กระดาษติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน

13.D กระดาษติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบกระดาษในตำแหน่งที่อาจเกิดการติดทั้งหมดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 • 13.DX.XX กระดาษติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน
 1. ปลดอุปกรณ์สำหรับพิมพ์กระดาษสองด้านออก
  รูปภาพ : ถอดอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน
 2. นำกระดาษที่ติดอยู่ออกจากอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน
  รูปภาพ : ดึงกระดาษที่ติดอยู่ออก
 3. ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านอีกครั้ง
  รูปภาพ : ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย