ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725 - 13.E1 กระดาษติดในถาดกระดาษออก

13.E1 กระดาษติดในถาดกระดาษออก

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเพื่อนำกระดาษที่ติดอยู่ออกจากถาดกระดาษออก เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมอาจแสดงข้อความและภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
  • 13.E1.XX กระดาษติดที่ถาดกระดาษออกมาตรฐาน
  1. หากมองเห็นกระดาษจากถาดกระดาษออก ให้จับขอบกระดาษ และดึงออก
    รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดอยู่ออก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย