ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725 - 31.13 กระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

31.13 กระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเพื่อนำกระดาษที่ติดอยู่ออกจากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมอาจแสดงข้อความและภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 • 31.13.XX กระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 1. ยกตัวล็อคเพื่อปลดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ยกที่ล็อคออก
 2. เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 3. ยกฝาปิดช่องเพื่อเข้าสู่บริเวณที่กระดาษติด และดึงกระดาษที่ติดอยู่ออก
  หากจำเป็น หมุนล้อสีเขียวที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ป้อนกระดาษเพื่อนำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : ดึงกระดาษที่ติดอยู่ออก
 4. ปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย