ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

HP LaserJet Enterprise 700 M712 - 13.A2, 13.A3, 13.A4, 13.A5 กระดาษติดในถาด 2, ถาด 3, ถาด 4, ถาด 5

13.A2, 13.A3, 13.A4, 13.A5 กระดาษติดในถาด 2, ถาด 3, ถาด 4, ถาด 5
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบกระดาษในตำแหน่งที่อาจเกิดการติดทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับถาด 2, ถาด 3 หรือถาด 500 แผ่น เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมอาจแสดงข้อความและภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 • 13.A2.XX กระดาษติดในถาด 2
 • 13.A3.XX กระดาษติดในถาด 3
 • 13.A4.XX กระดาษติดในถาด 4
 • 13.A5.XX กระดาษติดในถาด 5
  บันทึก
วิธีการต่อไปนี้จะแสดงถาด 2 วิธีการนำกระดาษที่ติดออกจากถาด 3, 4 และ 5 จะเหมือนกัน
 1. เปิดฝาปิดทางขวา หากมองเห็นกระดาษที่ติด ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาปิดช่องเพื่อเข้าสู่บริเวณที่กระดาษติด
 2. หากคุณไม่สามารถนำกระดาษที่ติดออกได้ด้วยการใช้ฝาปิดทางขวา ให้เลื่อนถาดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดถาด
 3. นำกระดาษที่เสียหายออกจากถาด
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดอยู่ออก
 4. หากมองเห็นขอบกระดาษได้ในพื้นที่การป้อนกระดาษ ค่อยๆ ดึงกระดาษไปทางซ้ายและออกจากเครื่อง
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดอยู่ออก
    บันทึก
  ห้ามดึงกระดาษออกแรง ๆ ในกรณีที่คุณไม่สามารถดึงออกได้โดยง่าย หากกระดาษติดอยู่ในถาด ลองดึงออกทางถาดด้านบน (หากมี) หรือบริเวณตลับผงหมึก
 5. ปิดถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
    บันทึก
  ตรวจดูว่ามุมกระดาษทั้งสี่ด้านเรียบเสมอกับถาด และอยู่ใต้แท็บหน้าและแท็บหลัง
 6. ปิดฝาปิดทางขวา
  รูปภาพ : ปิดฝาสำหรับนำกระดาษที่ติดออก

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย