ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise 500 color M551 - 13.B9, 13.B2, 13.FF กระดาษติดในฟิวเซอร์

13.B9, 13.B2, 13.FF กระดาษติดในฟิวเซอร์

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบกระดาษในตำแหน่งที่อาจเกิดการติดทั้งหมดภายในฝาด้านขวา เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมอาจแสดงข้อความและภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 • 13.B9.XX กระดาษติดในฟิวเซอร์
 • 13.B2.XX กระดาษติดใน <ฝาครอบหรือฝา>
 • 13.FF.EE กระดาษติดเมื่อเปิดฝา
  หมายเหตุ
ฟิวเซอร์จะมีความร้อนขณะใช้งานเครื่องพิมพ์ รอให้ฟิวเซอร์เย็นลงก่อนจะดึงกระดาษที่ติดออก
 1. เปิดฝาปิดด้านขวา
  รูปภาพ : ตำแหน่งของฝาด้านขวา
 2. หากกระดาษติดขณะเข้าสู่ถาดกระดาษออก ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษลงเพื่อดึงออกมา
  รูปภาพ : ตำแหน่งของกระดาษติดในอุปกรณ์การพิมพ์สองด้าน
 3. ถ้ามีกระดาษติดอยู่ด้านในของฝาด้านขวา ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
  รูปภาพ : ตำแหน่งของกระดาษติดในฝาด้านขวา
 4. ยกฝาครอบตัวป้อนกระดาษที่ด้านในของฝาด้านขวา หากมีกระดาษติดอยู่ ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมาตรงๆ
  รูปภาพ : ตำแหน่งของกระดาษติดใต้ฝาป้อนกระดาษ
 5. ปิดฝาครอบตัวป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ตำแหน่งของฝาป้อนกระดาษ
 6. ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากบริเวณดึงกระดาษ
  รูปภาพ : ตำแหน่งของบริเวณดึงกระดาษ
 7. มองหากระดาษในบริเวณลูกกลิ้งของถาด 2 ดันสองก้านสีเขียวขึ้นเพื่อปลดล็อคฝาปิดช่องเพื่อเข้าสู่บริเวณที่กระดาษติด นำกระดาษที่ติดอยู่ออก และปิดฝา
  รูปภาพ : ตำแหน่งของฝาปิดช่องเพื่อเข้าสู่บริเวณที่กระดาษติด
 8. ถ้ามองเห็นกระดาษกำลังจะเข้าสู่ด้านล่างของฟิวเซอร์ ให้ค่อยๆ ดึงลงเพื่อนำกระดาษออกมา
  รูปภาพ : ตำแหน่งของกระดาษติดที่ด้านล่างของฟิวเซอร์
    หมายเหตุ
  อย่าสัมผัสลูกกลิ้งในลูกกลิ้งส่งกระดาษ การเกิดรอยใดๆ อาจส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์
 9. อาจมีกระดาษติดอยู่ด้านในของฟิวเซอร์ที่มองไม่เห็น จับที่จับฟิวเซอร์ ยกขึ้นเล็กน้อย และดึงออกมาตรงๆ เพื่อถอดฟิวเซอร์ออกมา
    หมายเหตุ
  ฟิวเซอร์จะมีความร้อนขณะใช้งานเครื่องพิมพ์ รอให้ฟิวเซอร์เย็นลงก่อนจะดึงกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : ตำแหน่งของฟิวเซอร์
 10. เปิดฝาปิดช่องเพื่อเข้าสู่บริเวณที่กระดาษติด (หมายเลข 1) ถ้ามีกระดาษติดอยู่ด้านในฟิวเซอร์ ให้ค่อยๆ ดึงขึ้นตรงๆ เพื่อนำกระดาษออกมา (หมายเลข 2) หากกระดาษฉีกขาด ให้ดึงเศษกระดาษออกให้หมด
    หมายเหตุ
  แม้ว่าตัวฟิวเซอร์จะเย็นลงแล้ว แต่ลูกกลิ้งที่อยู่ด้านในอาจยังคงร้อนอยู่ อย่าสัมผัสถูกลูกกลิ้งของฟิวเซอร์จนกว่าลูกกลิ้งจะเย็นลง
  รูปภาพ : ดึงกระดาษที่ติดออก
 11. ปิดฝาปิดช่องเพื่อเข้าสู่บริเวณที่กระดาษติด และกดฟิวเซอร์เข้าไปในเครื่องจนสุด
  รูปภาพ : ตำแหน่งของฟิวเซอร์
 12. ปิดฝาปิดด้านขวา
  รูปภาพ : ตำแหน่งของฝาด้านขวา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย