ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602, M603 - 13.D กระดาษติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน

13.D กระดาษติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบกระดาษในตำแหน่งที่อาจเกิดการติดทั้งหมดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 • 13.DX.XX กระดาษติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน
 1. ยกอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านขึ้นแล้วดึงออกมา
  รูปภาพ : ถอดอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน
 2. ดึงกระดาษที่อยู่ด้านบนถาด 2 ออก (คุณอาจต้องเอื้อมมือเข้าไปในเครื่องพิมพ์)
  รูปภาพ : ดึงกระดาษที่ติดอยู่ออก
 3. ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้าน
  รูปภาพ : ดึงกระดาษที่ติดอยู่ออก
 4. ใส่อุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านแบบเลือกติดตั้งได้เข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านใหม่
 5. หากข้อความแสดงกระดาษติดยังคงปรากฏอยู่ แสดงว่ายังมีกระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ ลองหากระดาษที่อาจติดอยู่ในตำแหน่งอื่น


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย