ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro, Ultra M102-M106 - การติดตั้งเครื่องพิมพ์ครั้งแรก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M102a, M102w, M104a, M104w และ LaserJet Ultra M106w
ติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรกโดยนำเครื่องพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ในกล่อง ติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นและใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ ต่อสายไฟจากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
บันทึก
หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ไปที่ 123.hp.com/laserjet

ขั้นตอนที่ 1: นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นให้แกะเทป สติ๊กเกอร์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์
อุปกรณ์อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ/พื้นที่ ดูรายการอุปกรณ์ที่จัดส่งมาพร้อมกันจากบรรจุภัณฑ์
บันทึก
เครื่องพิมพ์ของคุณติดตั้งตลับหมึกเรียบร้อยแล้ว อย่านำตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์
 1. นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง
 2. ดึงเทปและวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์
 3. เปิดฝาถาดป้อนกระดาษ จากนั้นลอกเทปและบรรจุภัณฑ์ออกจากบริเวณถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : การเปิดฝาถาดป้อนกระดาษ
  เปิดฝาถาดป้อนกระดาษ
 4. นำวัสดุบรรจุส่งรีไซเคิล

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นถาดป้อนกระดาษ

นำฝาครอบกันฝุ่นที่ถาดป้อนกระดาษออกจากบริเวณถาดป้อนกระดาษ ล็อคด้านข้างของฝาครอบกันฝุ่นเข้าที่ จากนั้นติดตั้งฝาครอบกันฝุ่น
 1. เลื่อนตัวปรับความยาวกระดาษให้สุด
  รูปภาพ : การเลื่อนตัวปรับความยางกระดาษออก
  เลื่อนตัวปรับความยางกระดาษออก
 2. นำบรรจุภัณฑ์ฝาครอบกันฝุ่นออกจากบริเวณถาดป้อนกระดาษ นำฝาครอบกันฝุ่นออกจากบรรจุภัณฑ์ จากนั้นลอกเทปทั้งหมดออกจากฝาครอบกันฝุ่น
 3. ยืดด้านข้างของฝาครอบกันฝุ่นออก
  รูปภาพ : การยืดด้านข้างของฝาครอบกันฝุ่นออก
  ยืดด้านข้างของฝาครอบกันฝุ่นออก
 4. กดที่ด้านข้างของฝาครอบกันฝุ่นไปที่ตรงกลางจนกว่าด้านข้างจะล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : การกดด้านข้างของฝาครอบกันฝุ่น
  ล็อคด้านข้างของฝาครอบกันฝุ่นเข้าที่
 5. กำหนดตำแหน่งสลักบานพับฝาครอบกันฝุ่นกับช่องบานพับที่บริเวณถาดป้อนกระดาษ จากนั้นดันสลักเข้าที่ช่องบานพับเพื่อให้ล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : การติดตั้งฝาครอบกันฝุ่น
  ติดตั้งฝาครอบกันฝุ่น

ขั้นตอนที่ 3: ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ

ใส่กระดาษธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษหลัก
 1. ยกฝาครอบกันฝุ่น
  รูปภาพ : การยกฝาครอบกันฝุ่น
  การยกฝาครอบกันฝุ่น
 2. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกให้สุด
  รูปภาพ : การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออก
  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออก
 3. ใส่กระดาษได้สูงสุดถึง 150 แผ่นโดยให้ด้านพิมพ์หันขึ้นหรือขอบด้านบนหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ หากคุณใส่กระดาษเจาะ ใส่กระดาษโดยให้รูเจาะหันไปทางด้านซ้ายของถาด
  รูปภาพ : การใส่กระดาษธรรมดา
  การใส่กระดาษธรรมดา
 4. เลื่อนตัวกั้นกระดาษให้ชิดกับขอบปึกกระดาษ จากนั้นกดด้านข้างของฝาครอบกันฝุ่นเล็กน้อยแล้วกดลง
    หมายเหตุ
  อย่ากดฝาครอบกันฝุ่นโดยไม่กดที่ด้านข้าง ฝาครอบกันฝุ่นหรือเครื่องพิมพ์อาจเสียหายได้
  รูปภาพ : การเลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษเข้าและกดฝาครอบกันฝุ่นลง
  การเลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษเข้าและกดฝาครอบกันฝุ่นลง
  บันทึก
  หลังจากใส่กระดาษ ตรวจสอบว่าได้เลือกขนาดกระดาษและตั้งค่าประเภทกระดาษที่ถูกต้องเมื่อทำการพิมพ์

ขั้นตอนที่ 4: ต่อสายไฟ

เสียบเครื่องพิมพ์กับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง แล้วเปิดเครื่องพิมพ์
บันทึก
อย่าเพิ่งต่อสาย USB ในตอนนี้ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
 1. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
  รูปภาพ : การเสียบต่อสายไฟ
  ต่อสายไฟ
 2. เปิดเครื่องพิมพ์
ฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วและึัคุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์ต่อไป

ขั้นตอนที่ 5: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เวอร์ชั่นล่าสุดได้จาก 123.hp.com/laserjet จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย