ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

  อาจทำให้ท่านใช้เวลารอรับบริการนานกว่าปกติจากพนักงานของเรา hp ขอแนะนำเครื่องมือตรวจสอบที่เราได้เตรียมไว้ให้บริการเพื่อตอบข้อสงสัย และใช้ในการตรวจสอบปัญหาของท่านเพิ่มเติม โดยท่านสามารถเลือกใช้งานผ่านช่องทาง บริการด้านเครื่องพิมพ์ของ HP และ บริการสำหรับคอมพิวเตอร์จาก HP เพื่อเข้าถึงบริการที่รวดเร็วกว่าได้

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3700 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไร้สาย (Mac)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3720, 3721, 3722, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3752, 3755, 3758, 3760, 3762 และ 3764 DeskJet Ink Advantage 3775, 3776, 3778, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789 และ 3790 All-in-One
ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) โดยกู้ค่าเครือข่ายไร้สายของเครื่องพิมพ์เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ติดตั้งไดร์เวอร์การพิมพ์และซอฟต์แวร์ จากนั้นตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สาย

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการสำหรับการติดตั้ง

ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์และเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณ ให้ตรวจสอบเงื่อนไขการทำงาน เปิดคอมพิวเตอร์และเราเตอร์ จากนั้นทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์
 1. ใช้เครื่องพิมพ์ของคุณกับเครือข่ายไร้สายโดยจะต้องเตรียมการดังนี้
  • คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย.
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: HP แนะนำให้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น เคเบิลหรือ DSL สำหรับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ใช้บริการ Web Services และเพื่อขอรับข้อมูลอัพเดตเครื่องพิมพ์
 2. เราเตอร์และคอมพิวเตอร์จะต้องเปิดทำงาน และคอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สายเดียวกับที่ต้องการใช้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
 3. ติดตั้งเครื่องพิมพ์ ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นติดตั้งตลับหมึก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ได้จากหัวข้อ การติดตั้งเครื่องพิมพ์ครั้งแรก
 4. เปิดเครื่องพิมพ์และวางไว้ใกล้คอมพิวเตอร์ภายในระยะการทำงานของเราเตอร์ระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง
 5. ถอดสาย USB ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2: คืนค่าเริ่มต้นสำหรับเครือข่ายไร้สายที่เครื่องพิมพ์ของคุณ

รีเซ็ตค่าเครือข่ายไร้สายที่เครื่องพิมพ์เพื่อให้เชื่อมต่อได้เสร็จสิ้น
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบว่าไฟสถานะเครือข่ายไร้สายติดกะพริบ และไฟแสดงการทำงานติดสว่าง หากไฟไม่ติดสว่าง ให้กดปุ่มเปิดปิดเพื่อปลุกการทำงานของเครื่องพิมพ์จากโหมดสลีป
 2. หากไฟเครือข่ายไร้สายไม่ติดกะพริบ ให้กดค้างที่ปุ่มไร้สาย และปุ่มยกเลิก พร้อม ๆ กัน 3 วินาที
  ไฟสถานะเครือข่ายไร้สายติดกะพริบ ทวนซ้ำขั้นตอนต่อไปนี้หากไฟสถานะเครือข่ายไร้สายไม่ติดกะพริบ
 3. ทำตามขั้นตอนต่อไปทันทีเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ คุณมีเวลาประมาณ 120 นาทีในการสิ้นสุดการติดตั้งซอฟต์แวร์และใช้คุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สายอัตโนมัติของ HP

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์

จากคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้สั่งพิมพ์ ให้เรียกใช้ส่วนการติดตั้งซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์จาก HP
 1. ไปที่ 123.hp.comdj3700 จากนั้นคลิก Download (ดาวน์โหลด)
 2. หลังจากดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แล้วเปิด HP Easy Start
 3. คลิก Set Up My Printer (ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของฉัน)
 4. จากหน้าจอ Terms and Conditions (เงื่อนไขและข้อกำหนด) คลิก Accept (ยอมรับ)
 5. จากหน้าจอ Prepare (เตรียมการ) คลิก Continue (ดำเนินการต่อ)
  หน้าจอ Prepare (เตรียมการ)
 6. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ไฟปุ่มเปิดปิดจะต้องติดสว่าง หากไฟไม่ติดสว่าง ให้กดปุ่มเปิดปิดเพื่อปลุกการทำงานของเครื่องพิมพ์จากโหมดสลีป
 7. หน้าจอ Connect (เชื่อมต่อ) จะแสดงรายการเครื่องพิมพ์และซีเรียลนัมเบอร์เป็น [Ready to connect] ([พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ]) หากเครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏขึ้น ให้ทำขั้นตอนนี้ซ้ำเพื่อคืนค่าเริ่มต้นของเครือข่ายไร้สาย
 8. จากหน้าจอ Connect (เชื่อมต่อ) เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Continue (ดำเนินการต่อ)
  หน้าจอ Connect (เชื่อมต่อ)
 9. หลังจากการติดตั้ง ให้ตรวจสอบค่าปรับตั้งเครือข่ายของคุณ หน้าจอ Connect (เชื่อมต่อ) จะแสดงเครื่องพิมพ์ของคุณและ SSID ของเครือข่ายไร้สายของคุณ โดยมีปุ่ม Join (เข้าร่วม) อยู่ตรงกลาง
  • หากชื่อเครือข่ายถูกต้อง คลิกที่ Join (เข้าร่วม)
  • หากชื่อเครือข่ายไม่ถูกต้อง คลิกที่ชื่อเครือข่าย เลือกเครือข่ายที่ถูกต้องจากส่วนแสดงรายการ จากนั้นคลิก Join (เข้าร่วม)
  หลังจากคลิกที่ Join (เข้าร่วม) คอมพิวเตอร์จะตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายไร้สายเป็นการชั่วคราวขณะทำก่ีตั้งค่าการเชื่อมต่อ
  บันทึก
  จากหน้าจอ Connect (เชื่อมต่อ) คุณสามารถกำหนดชื่อเครื่องพิมพ์ (เช่น Home Office Printer)
  หน้าจอ Connect (เชื่อมต่อ) พร้อมปุ่ม Join (เข้าร่วม) และตัวเลือก Rename Printer (เปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์)
 10. ขณะที่ HP Easy Start ขอสิทธิ์ใช้งานเครือข่ายไร้สายที่เลือกจากเครื่อง Mac ให้คลิกที่ Allow (อนุญาต) สิทธิ์ใช้งานนี้จะช่วยให้แอพสามารถเรียกค้นรหัสผ่านสำหรับเครือข่ายไร้สายและใช้การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
  • หากคุณคลิกที่ Deny (ปฏิเสธ) HP Easy Start จะแจ้งให้คุณกรอกรหัสผ่านเอง
  • หาก HP Easy Start ไม่สามารถค้นหารหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย ตัวติดตั้งจะแจ้งให้คุณป้อนรหัสผ่านด้วยตัวเอง
  การร้องขอ Keychain
 11. หลังจากยอมรับรหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย HP Easy Start จะกำหนดค่าเครื่องพิมพ์และเชื่อมต่อกับเครือข่าย ขณะที่เครื่องหมายกำกับปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ Continue (ดำเนินการตอ)
  หน้าจอ Connect (เชื่อมต่อ) ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
 12. อ่านและตอบกลับหน้าจอตั้งค่าแต่ละส่วนจนกว่าหน้าจอติดตั้งจะปรากฏขึ้น
 13. เลือก HP Essential Software, HP Easy Scan และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ต้องการติดตั้งสำหรับเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิกที่ Install (ติดตั้ง)
  บันทึก
  เลื่อนรายการลงเพื่อดูตัวเลือกซอฟต์แวร์ รวมทั้ง HP Easy Scan และ HP Uninstaller
  หน้าจอติดตั้ง
 14. หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เลือก คลิกที่ Continue (ดำเนินการต่อ)
 15. อ่านและตอบกลับหน้าจอตั้งค่าแต่ละส่วนจนกว่าหน้าจอ Enable Printing (เปิดใช้การพิมพ์) จะปรากฏขึ้น
 16. คลิก Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์) เพื่อจัดคิวพิมพ์
  หน้าจอ Enable Printing (เปิดใช้การพิมพ์)
 17. จากหน้าจอ Add (เพิ่ม) เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณที่มีข้อความ Bonjour จาก Kind (ประเภท) คลิกที่ช่อง Use (ใช้) หรือ Print Using (พิมพ์โดยใช้) จากนั้นเลือกชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณที่เมนูป๊อปอัพ
  บันทึก
  AirPrint เป็นไดร์เวอร์เริ่มต้น เรียกใช้คุณสมบัติการทำงานพิมพ์ทั้งหมดโดยการเลือกชื่อเครื่องพิมพ์ HP
   การเลือกชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณจากหน้าต่าง Add (เพิ่ม)
 18. คลิก Add (เพิ่ม) เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยังรายการ
 19. คลิกที่ Print Test Page (หน้าพิมพ์ทดสอบ) เพื่อยืนยันว่าตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้ถูกต้อง
 20. หลังจากหน้าทดสอบพิมพ์ออกมา ให้คลิกที่ Continue (ดำเนินการต่อ)
ตอนนี้คุณสามารถพิมพ์ ถ่ายสำเนา หรือสแกนงานที่ต้องการ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ศึกษาคำถามที่พบบ่อยในการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย