ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

  อาจทำให้ท่านใช้เวลารอรับบริการนานกว่าปกติจากพนักงานของเรา hp ขอแนะนำเครื่องมือตรวจสอบที่เราได้เตรียมไว้ให้บริการเพื่อตอบข้อสงสัย และใช้ในการตรวจสอบปัญหาของท่านเพิ่มเติม โดยท่านสามารถเลือกใช้งานผ่านช่องทาง บริการด้านเครื่องพิมพ์ของ HP และ บริการสำหรับคอมพิวเตอร์จาก HP เพื่อเข้าถึงบริการที่รวดเร็วกว่าได้

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3700 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไร้สาย (Windows)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3720, 3721, 3722, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3752, 3755, 3758, 3760, 3762 และ 3764 DeskJet Ink Advantage 3775, 3776, 3778, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789 และ 3790 All-in-One
ติดตั้งไดร์เวอร์การพิมพ์และซอฟต์แวร์อื่น ๆ สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อใช้เครือข่ายไร้สาย หากคุณมีคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องในเครือข่าย ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่ต้องการแชร์กับเครื่องพิมพ์

เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลวิดีโอ

วิดีโอนี้แสดงวิธีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP ไร้สายพร้อมการเชื่อมต่อ USB แบบชั่วคราว

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการสำหรับการติดตั้ง

ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์และเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณ ให้ตรวจสอบเงื่อนไขการทำงาน เปิดคอมพิวเตอร์และเราเตอร์ จากนั้นทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์
 1. ใช้เครื่องพิมพ์ของคุณกับเครือข่ายไร้สายโดยจะต้องเตรียมการดังนี้
  • คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย.
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: HP แนะนำให้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เช่น เคเบิลหรือ DSL สำหรับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ใช้บริการ Web Services และเพื่อขอรับข้อมูลอัพเดตเครื่องพิมพ์
 2. เราเตอร์และคอมพิวเตอร์จะต้องเปิดทำงาน และคอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สายเดียวกับที่ต้องการใช้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
 3. ติดตั้งเครื่องพิมพ์ ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นติดตั้งตลับหมึก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ได้จากหัวข้อ การติดตั้งเครื่องพิมพ์ครั้งแรก
 4. เปิดเครื่องพิมพ์และวางไว้ใกล้คอมพิวเตอร์ภายในระยะการทำงานของเราเตอร์ระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

จากคอมพิวเตอร์ที่ต้องการสั่งพิมพ์ ให้เริ่มการติดตั้งซอฟต์แวร์ จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์การพิมพ์ตัวเต็มจาก HP ไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์นี้ประกอบไปด้วยไดร์เวอร์การพิมพ์และซอฟต์แวร์ HP Printer Assistant สำหรับการสแกนและฟังก์ชั่นการจัดการเครื่องพิมพ์อื่น ๆ
 1. ถอดสาย USB ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์ตามความเหมาะสม
 2. ไปที่ 123.hp.com/dj3700 จากนั้นคลิกที่ Download (ดาวน์โหลด) เพื่อดาวน์โหลดและเรียกใช้ HP Easy Start
 3. เมื่อได้รับแจ้งให้เลือกเครื่องพิมพ์ คลิกที่ My Printer Is Not Shown (ไม่มีเครื่องพิมพ์ของฉัน)
  หน้าจอ Printer Not Found (ไม่พบเครื่องพิมพ์) จะปรากฏขึ้นมา
  การคลิกเลือก My Printer Is Not Shown (ไม่มีเครื่องพิมพ์ของฉัน)
 4. คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) จากนั้นเลือก Wireless network (if applicable) (เครือข่ายไร้สาย (ถ้ามี))
  การเลือก Wireless network (if applicable) (เครือข่ายไร้สาย (ถ้ามี))
 5. คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณผ่านเครือข่ายไร้สาย
บันทึก
หากการดาวน์โหลดล้มเหลว ให้ไปที่หัวข้อ HP - Customer Support - Software and Driver Downloads คลิกที่ Printer (เครื่องพิมพ์) จากนั้นพิม์เลขรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วคลิก Submit (ส่ง) ยืนยันเวอร์ชั่น Windows ว่าถูกต้อง จากหัวข้อ ไดร์เวอร์-ซอฟต์แวร์ติดตั้งผลิตภัณฑ์ คลิกที่ Download (ดาวน์โหลด) เพื่อรับแพคเกจซอฟต์แวร์ตัวเต็ม หรือคลิกที่ Basic Drivers (ไดร์เวอร์พื้นฐาน) เพื่อดูตัวเลือกไดร์เวอร์อื่น ๆ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ศึกษาคำถามที่พบบ่อยในการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย