ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

HP Color LaserJet Enterprise CP5520, HP Color LaserJet Enterprise M750 - 13.B9, 13.B2, 13.FF กระดาษติดในฟิวเซอร์

13.B9, 13.B2, 13.FF กระดาษติดในฟิวเซอร์
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบกระดาษในตำแหน่งที่อาจเกิดการติดทั้งหมดภายในฝาด้านขวา เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมอาจแสดงข้อความและภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 • 13.B9.XX กระดาษติดในฟิวเซอร์
 • 13.B2.XX กระดาษติดใน <ฝาครอบหรือฝา>
 • 13.FF.EE กระดาษติดเมื่อเปิดฝา
  หมายเหตุ
ฟิวเซอร์จะมีความร้อนขณะใช้งานเครื่องพิมพ์ รอให้ฟิวเซอร์เย็นลงก่อนจะจัดการ
 1. เปิดฝาปิดด้านขวาบน
  รูปภาพ : ตำแหน่งของฝาด้านขวา
 2. ค่อยๆ ดึงกระดาษออกจากบริเวณดึงกระดาษ
  รูปภาพ : ตำแหน่งของกระดาษติดในบริเวณดึงกระดาษ
 3. ถ้ามองเห็นกระดาษกำลังจะเข้าสู่ด้านล่างของฟิวเซอร์ ให้ค่อยๆ ดึงลงเพื่อนำกระดาษออกมา
  รูปภาพ : ตำแหน่งของกระดาษติดที่ด้านล่างของฟิวเซอร์
    หมายเหตุ
  อย่าสัมผัสลูกกลิ้งส่งกระดาษ (ภาพที่ 1) การเกิดรอยใดๆ บนลูกกลิ้งอาจส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์
 4. อาจมีกระดาษติดอยู่ด้านในของฟิวเซอร์ที่มองไม่เห็น เปิดฝาปิดช่องดึงกระดาษติดออกในฟิวเซอร์ ถ้ามีกระดาษติดอยู่ด้านในฟิวเซอร์ ให้ค่อยๆ ดึงขึ้นตรงๆ เพื่อนำกระดาษออกมา หากกระดาษฉีกขาด ให้ดึงเศษกระดาษออกให้หมด
    หมายเหตุ
  แม้ว่าตัวฟิวเซอร์จะเย็นลงแล้ว แต่ลูกกลิ้งที่อยู่ด้านในอาจยังคงร้อนอยู่ อย่าสัมผัสถูกลูกกลิ้งของฟิวเซอร์จนกว่าลูกกลิ้งจะเย็นลง
  รูปภาพ : ดึงกระดาษที่ติดออก
  หากไม่มีกระดาษเหลืออยู่แล้ว แต่เครื่องพิมพ์ยังรายงานว่ากระดาษติด ให้ถอดฟิวเซอร์ออกเพื่อตรวจดูว่ามีกระดาษติดอยู่ในช่องฟิวเซอร์หรือไม่ นำกระดาษออก จากนั้นติดตั้งฟิวเซอร์ใหม่อีกครั้ง
    บันทึก
  ดูให้แน่ใจว่าฟิวเซอร์ได้รับการติดตั้งใหม่อย่างถูกต้อง ก่อนที่จะปิดฝาปิดด้านขวาบน
 5. ปิดฝาปิดด้านขวาบน
  รูปภาพ : ตำแหน่งของฝาด้านขวา

ประเทศ: Flag ไทย