ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 - 13.A3, 13.A4, 13.A5, 13.A6 กระดาษติดในถาด 3, ถาด 4, ถาด 5, ถาด 6

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบกระดาษในถาดป้อนกระดาษ 500 แผ่น เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมอาจแสดงข้อความและภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 • 13.A3.XX กระดาษติดในถาด 3
 • 13.A4.XX กระดาษติดในถาด 4
 • 13.A5.XX กระดาษติดในถาด 5
 • 13.A6.XX กระดาษติดในถาด 6

นำกระดาษออกจากตัวป้อนกระดาษ 1 x 500 แผ่นหรือตัวป้อนกระดาษ 1 x 500 แผ่นที่มีที่ใส่กระดาษ

 1. เปิดฝาปิดช่องเพื่อเข้าสู่บริเวณที่กระดาษติด
  บันทึก
  ตัวป้อนกระดาษ 1 x 500 แผ่นและตัวป้อนกระดาษ 1 x 500 แผ่นที่มีที่ใส่กระดาษ มีฝาปิดช่องเพื่อเข้าสู่บริเวณที่กระดาษติดแยกจากกัน เปิดฝาปิดที่ตรงกับถาดที่มีกระดาษติด ข้อความบนแผงควบคุมของเครื่องระบุว่าถาดใดมีกระดาษติดอยู่
  รูปภาพ : เปิดฝาปิดช่องเพื่อเข้าสู่บริเวณที่กระดาษติด
 2. หากมีกระดาษติดอยู่ ให้ดึงออกมา
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดอยู่ออก
 3. ปิดฝาสำหรับนำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : ปิดฝาสำหรับนำกระดาษที่ติดออก
 4. นำถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่นออก
  รูปภาพ : เปิดถาด
 5. หากมองเห็นขอบกระดาษที่ติดอยู่ในบริเวณป้อนกระดาษ ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษลงและนำออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดอยู่ออก
  บันทึก
  ห้ามดึงกระดาษออกแรง ๆ ในกรณีที่คุณไม่สามารถดึงออกได้โดยง่าย หากกระดาษติดในถาด พยายามนำกระดาษออกทางฝาสำหรับนำกระดาษที่ติดออก
 6. ใส่ถาดใหม่และปิด
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ

นำกระดาษที่ติดในตัวป้อนกระดาษ 3 x 500 แผ่นออก

 1. เปิดช่องนำกระดาษที่ติดออกในตัวป้อนกระดาษ 3 x 500 แผ่น
  รูปภาพ : เปิดฝาปิดช่องเพื่อเข้าสู่บริเวณที่กระดาษติด
 2. หากมีกระดาษติดอยู่ ให้ดึงออกมา
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดอยู่ออก
 3. ปิดช่องนำกระดาษที่ติดออกในตัวป้อนกระดาษ 3 x 500 แผ่น
  รูปภาพ : ปิดฝาสำหรับนำกระดาษที่ติดออก
 4. นำถาดที่มีกระดาษติดออก
  บันทึก
  ข้อความบนแผงควบคุมของเครื่องระบุว่าถาดใดมีกระดาษติดอยู่
  รูปภาพ : ถอดถาด
 5. หากมองเห็นขอบกระดาษที่ติดอยู่ในบริเวณป้อนกระดาษ ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษลงและนำออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดอยู่ออก
  บันทึก
  ห้ามดึงกระดาษออกแรง ๆ ในกรณีที่คุณไม่สามารถดึงออกได้โดยง่าย หากกระดาษติดอยู่ในถาด ลองดึงออกทางถาดด้านบน (หากมี) หรือบริเวณฝาปิดช่องเพื่อเข้าสู่บริเวณที่กระดาษติด
 6. ใส่ถาดใหม่และปิด
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย