ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 - 13.A2 กระดาษติดในถาด 2

13.A2 กระดาษติดในถาด 2

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบกระดาษในตำแหน่งที่อาจเกิดการติดทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับถาด 2 เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมอาจแสดงข้อความและภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 • 13.A2.XX กระดาษติดในถาด 2
 1. ถอดถาด
  รูปภาพ : เปิดถาด
 2. นำกระดาษที่ติดหรือเสียออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดอยู่ออก
 3. มองเข้าไปภายในเครื่องพิมพ์ และนำกระดาษที่ติดออกจากบริเวณป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดอยู่ออก
 4. ใส่ถาดใหม่และปิด
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย