ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP ScanJet Pro, ScanJet Enterprise Flow - ทดสอบเครื่องสแกน

ทดสอบเครื่องสแกน

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อทดสอบสแกนเนอร์:
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จ่ายไฟเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาระหว่างสแกนเนอร์และเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้งานได้หรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก ตรวจสอบว่าไฟ LED เปิด/ปิดเครื่องบนแผงควบคุมสว่างอยู่เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์จ่ายไฟทำงานอยู่
  2. หากต่ออุปกรณ์จ่ายไฟเข้ากับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก ต้องแน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้เข้ากับเต้าเสียบและเปิดสวิตช์ไว้แล้ว
  3. กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่องสแกนเนอร์ ถอดสายไฟออกจากสแกนเนอร์ แล้วปิดคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับสแกนเนอร์ รอ 30 วินาที เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่สแกนเนอร์ กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่องสแกนเนอร์ แล้วจึงเปิดคอมพิวเตอร์
  4. ลองสแกนใหม่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย