ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP ScanJet Pro 2000 s1, 3000 s3 - ทำความเข้าใจไฟสัญญาณแผงควบคุมและรูปแบบ

ทำความเข้าใจไฟสัญญาณแผงควบคุมและรูปแบบ
หากเครื่องสแกนต้องได้รับการตรวจสอบ ไฟสัญญาณข้อผิดพลาดบนหน้าจอแผงควบคุมจะกะพริบหรือติดสว่าง ตารางต่อไปนี้อธิบายการดำเนินการที่ควรทำตามสถานะของเครื่องสแกน
สถานะไฟสัญญาณข้อผิดพลาด
สถานะของเครื่องพิมพ์
สิ่งที่ควรทำ
LED ข้อผิดพลาดกะพริบ
ผู้ใช้กดปุ่มสแกน ขณะถอดสาย USB
  1. เปิดเครื่องสแกนเนอร์
  2. เชื่อมต่อสาย USB อีกครั้ง
  3. เปิดเครื่องสแกน
เซนเซอร์ภาพปรับเทียบไม่ถูกต้อง
  1. เปิดเครื่องสแกนเนอร์
  2. เปิดเครื่องสแกน
มีกระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  1. เปิดเครื่องสแกนเนอร์
  2. ดึงสลักไปข้างหน้าเพื่อเปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  3. เอากระดาษที่ติดออก
  4. เปิดเครื่องสแกน
ฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษปิดไม่ถูกต้อง
  1. กดบนทั้งสองด้านของฝาตัวป้อนกระดาษให้แน่นพร้อมกันเพื่อปิดฝา

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย