ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

  • ข้อมูล
    ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

    HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 6950 - คุณสมบัติการทำงานที่แผงควบคุม

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 6950, 6951, 6954, 6956 และ 6958 All-in-One
แผงควบคุมจะมีปุ่ม ไอคอนและจอสัมผัสสำหรับเลือกฟังก์ชั่นการทำงานต่าง ๆ สำหรับเครื่องพิมพ์
ไฟสถานะและปุ่มทำงานที่แผงควบคุม
จากแผงควบคุม ให้เข้าไปที่ปุ่มหน้าหลัก ตรวจสอบการเชื่อมต่อไร้สายและเข้าไปยังเมนูวิธีใช้
รูปภาพ : ปุ่ม ไอคอนและไฟสถานะที่แผงควบคุม
ปุ่ม ไอคอนและไฟสถานะที่แผงควบคุม
ปุ่ม 1. Home (หน้าหลัก): ย้อนแผงควบคุมกลับไปที่หน้าเริ่มต้น
2. จอสัมผัส: กดที่หน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือกเมนู หรือกวาดนิ้วไปที่จอแสดงผลเพื่อไล่รายการเมนูต่าง ๆ
3. ไฟสถานะเครือข่ายไร้สาย: ระบุสถานะการเชื่อมต่อไร้สาย ไฟสีน้ำเงินติดค้างระบุว่ามีการเชื่อมต่อไร้สายและคุณสามารถพิมพ์งานแบบไร้สายได้ หากปิดเครือข่ายไร้สายไว้ ไฟสถานะเครือข่ายไร้สายจะดับ และหน้าจอ Wireless Summary (สรุปข้อมูลเครือข่ายไร้สาย) จะแสดงข้อความเป็น Wireless Off (ปิดเครือข่ายไร้สาย)
ปุ่ม 4. Help (วิธีใช้): เปิดเมนูวิธีใช้สำหรับการทำงานในขณะนั้นขึ้นมา
ปุ่ม 5.Back (ย้อนกลับ): กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
เมนูที่แผงควบคุม
กดที่แผงควบคุมเพื่อเลือกตัวเลือกการพิมพ์ รับส่งแฟกซ์ ถ่ายสำเนาและสแกนจากเมนูหลัก กวาดนิ้วไปที่หน้าจอเพื่อไล่รายการไอคอน
รูปภาพ : เมนูแผงควบคุม (หน้าจอ 1)
เมนูจอแสดงผลแผงควบคุม (หน้า 1)
รูปภาพ : เมนูแผงควบคุม (หน้าจอ 2)
เมนูจอแสดงผลแผงควบคุม (หน้า 2)
1. Copy (ถ่ายสำเนา): เปิดเมนู Copy (ถ่ายสำเนา) เพื่อถ่ายสำเนาเอกสารหรือภาพถ่าย
2. Scan (สแกน): เปิดเมนู Scan (สแกน) เพื่อสแกนไปยังคอมพิวเตอร์หรือปรับค่าการสแกน
3. Fax (รับส่งแฟกซ์): เปิดเมนู Fax (รับส่งแฟกซ์) เพื่อตั้งค่าแฟกซ์ ส่งแฟกซ์ หรือพิมพ์แฟกซ์ที่ได้รับใหม่
ไอคอน 4.HP ePrint: เปิดเมนู Web Services Summary (สรุปบริการทางเว็บ) ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดสถานะ ePrint ปรับค่า ePrint หรือพิมพ์หน้า Web Services Information (ข้อมูลบริการทางเว็บ)
5. ไอคอน Wi-Fi Direct: เปิดเมนู Wi-Fi Direct เพื่อเปิดหรือปิดการพิมพ์ HP Wi-Fi direct และแสดงชื่อและรหัสผ่านสำหรับ Wi-Fi Direct
6. ไอคอนเครือข่ายไร้สาย: ไอคอนเครือข่ายไร้สายจะเปิดเมนู Wireless Summary (สรุปข้อมูลเครือข่ายไร้สาย) ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบสถานะเครือข่ายไร้สายและปรับค่าเครือข่ายไร้สาย คุณสามารถพิมพ์รายงานทดสอบเครือข่ายไร้สายเพื่อช่วยในการวินิจฉัยปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย
7. ไอคอนหมึก: แสดงระดับหมึกโดยประมาณสำหรับตลับหมึกแต่ละตัว
8. ไอคอนสถานะแฟกซ์: เปิดข้อมูลสถานะสำหรับฟังก์ชั่นตอบรับอัตโนมัติ บันทึกประวัติรับส่งแฟกซ์และระดับเสียงของแฟกซ์ขึ้นมา
9. Setup (ตั้งค่า): แสดงหน้าจอตั้งค่าสำหรับแก้ไขค่าปรับแต่ง ค่าเครือข่าย Wi-Fi Direct รับส่งแฟกซ์ ค่าการดูแลรักษาและพิมพ์รายงาน
10. Help (วิธีใช้): เปิดเมนู Help (วิธีใช้) เพื่อค้นหาคำแนะนำและวิดีโอสาธิตต่าง ๆ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย