ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro, Ultra - การแก้ไขคุณภาพงานพิมพ์ที่ไม่ดี

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M130a, M130nw, M130fn, M130fw, M132a, M132nw, M132fn, M132fp, M132fw, M132snw, M227d, M227fdn, M227fdw, M227sdn, LaserJet Ultra MFP M134a, M134fn และ M230sdn
คุณภาพของเอกสารที่พิมพ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาปัญหาคุณภาพการพิมพ์ต่างๆ เช่น มีรอยเปื้อน ไม่คมชัด เข้มหรือซีดจาง หลุดลอก เนื้อหาขาดหายบางส่วน หรือมีหมึกเลอะ
HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกเติม หากคุณไม่ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรวจสอบตลับหมึกว่าแท้หรือไม่โดยไปที่ hp.com/go/anticounterfeit
เข้าไปที่ HP SureSupply เพื่อตรวจสอบความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของตลับหมึกหรือจัดซื้อตลับหมึกใหม่และวัสดุอื่นๆ
 1. ไปที่ HP SureSupply
 2. เลือกประเภท/ภูมิภาคของคุณตามความเหมาะสม
  รูปภาพ : ระบบเลือกประเภท/ภูมิภาค
  การเลือกประเทศ/ภูมิภาค
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง หรือตรวจสอบความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของตลับหมึกกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
นอกจากนั้น คุณยังสามารถซื้อตลับหมึก HP แท้และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ได้จากตัวแทนค้าปลีกอื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบกระดาษ
คุณภาพและประเภทของกระดาษอาจส่งผลถึงงานพิมพ์ได้ ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษที่คุณใช้เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ หากไม่เหมาะสม ให้ใส่กระดาษที่เหมาะสมลงในเครื่อง
  บันทึก
สำหรับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นี้หรือผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง ให้ไปที่ HP Home & Home Office
 • ใช้กระดาษที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet อย่าใช้กระดาษที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตเท่านั้น
 • ห้ามใช้กระดาษที่มีผิวขรุขระมากเกินไป กระดาษที่มีผิวเรียบเนียนกว่าอาจทำให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีขึ้น
หลังจากใส่กระดาษที่เหมาะสมในถาด ให้ลองสั่งพิมพ์ หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบการตั้งค่า EconoMode
EconoMode เป็นตัวเลือกการพิมพ์ที่ใช้หมึกน้อย ทั้งนี้ EconoMode อาจทำให้คุณภาพการพิมพ์ลดลง
หากหน้าเอกสารทั้งหมดเข้มหรือจางเกินไป อาจมีการเปิดใช้งาน EconoMode HP ไม่แนะนำให้ใช้งาน EconoMode ตลอดเวลา หากใช้งาน EconoMode ตลอดเวลา ผงหมึกอาจตกค้างที่ชิ้นส่วนกลไกในตลับหมึก หากคุณภาพการพิมพ์เริ่มเสื่อมคุณภาพลงจนไม่สามารถยอมรับได้ ให้เปลี่ยนตลับผงหมึก
หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์
บางครั้งค่าการพิมพ์อาจส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ เลือกระบบปฏิบัติการของคุณ จากนั้นตรวสอบค่าการพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบระดับผงหมึก
เลือกประเภทการแสดงผลของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ของคุณ และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในการตรวจสอบระดับผงหมึกของเครื่องพิมพ์ของคุณ
  บันทึก
ระดับผงหมึกและเปอร์เซ็นต์ของอายุของตลับหมึกที่เหลือ เป็นค่าโดยประมาณสำหรับใช้ในการวางแผนเท่านั้น หากหมึกเหลือน้อยให้เปลี่ยนตลับหมึก คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
 • หากไม่มีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับหมึก ข้ามไปขั้นตอนในการพิมพ์หน้าทำความสะอาด
 • หากมีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก
ขั้นตอนที่ 6: เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด
เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อรับคำแนะนำในการเปลี่ยนตลับหมึก
พิมพ์งานอีกชุด หากการเปลี่ยนตลับหมึกแทนตลับที่หมึกที่เหลือน้อยหรือหมึกแห้งสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องทำการแก้ไขปัญหาต่อไป
หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 8: ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์และดรัมพิมพ์ภาพ
ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์และดรัมพิมพ์ภาพว่ามีความเสียหายหรือไม่
ขั้นตอนที่ 9: ใส่ดรัมพิมพ์ภาพกลับเข้าที่
เปลี่ยนดรัมพิมพ์ภาพหากคุณพบความเสียหายที่สังเกตเห็นได้
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน
  บันทึก
เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากเครื่องพิมพ์ ดรัมพิมพ์ภาพและตลับหมึกเปลี่ยนใหม่โดยใช้ประกัน เจ้าหน้าที่ให้บริการอาจแจ้งขอตัวอย่างผลงานพิมพ์

ประเทศ: Flag ไทย