ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Enterprise - การแก้ไขปัญหาตามข้อความแสดงข้อผิดพลาด 33.05.XX "การแจ้งเตือนความปลอดภัย"

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขตามข้อความแสดงรหัสข้อผิดพลาดเมื่อคุณสมบัติความปลอดภัยในตัวตรวจพบปัญหาในเครื่องพิมพ์ HP Enterprise
HP SureStart, Whitelisting และ Run-time Intrusion Detection เป็นสามคุณสมบัติความปลอดภัยในตัวที่มีอยู่ในเครื่องพิมพ์ HP Enterprise ซึ่งใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 3.7 หรือใหม่กว่า เพื่อป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัย หากเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยขึ้น ข้อความแสดงรหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ และในหน้าบันทึกเหตุการณ์ รหัสข้อผิดพลาดสำหรับคุณสมบัติความปลอดภัยเหล่านี้ประกอบด้วย: "33,05.0X" หรือ "33.05.1X" หรือ "33.05.2X" โดยที่ "X" แสดงถึงตัวแปรที่ปรับเปลี่ยนได้
ข้อผิดพลาด 33.05.0X บน HP SureStart
รหัสข้อผิดพลาด 33.05.0X บน HP SureStart จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์และหน้าบันทึกเหตุการณ์เมื่อเฟิร์มแวร์ที่ดาวน์โหลดมาไม่สามารถตรวจสอบรหัส BIOS ได้ ตารางต่อไปนี้อธิบายรหัสข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของ HP SureStart และวิธีการแก้ไขปัญหา
รหัสข้อผิดพลาด 33.05.0X บนแผงควบคุม
รหัสข้อผิดพลาดและข้อความบนแผงควบคุม
สาเหตุ
การดำเนินการที่แนะนำ
33.05.01 การแจ้งเตือนความปลอดภัย
33.05.02 การแจ้งเตือนความปลอดภัย
33.05.03 การแจ้งเตือนความปลอดภัย
33.05.04 การแจ้งเตือนความปลอดภัย
33.05.05 การแจ้งเตือนความปลอดภัย
33.05.06 การแจ้งเตือนความปลอดภัย
33.05.07 การแจ้งเตือนความปลอดภัย
เฟิร์มแวร์ที่ดาวน์โหลดมาใหม่ไม่สามารถตรวจสอบรหัส BIOS แบบมีการเข้ารหัสได้
อัปเดตเฟิร์มแวร์จากเมนู Preboot โดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB
หากต้องการคำแนะนำ โปรดไปที่ อัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB หรือ Embedded Web Server (EWS) และจากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนในส่วน “วิธีที่สาม: แฟลชไดรฟ์ USB - เมนู Preboot”
รหัสข้อผิดพลาด 33.05.0X ในบันทึกเหตุการณ์
รหัสข้อผิดพลาดและข้อความในบันทึกเหตุการณ์
สาเหตุ
การดำเนินการที่แนะนำ
33.05.00 รหัสการบูตเสียหาย
33.05.01 รหัสการบูตเสียหาย
33.05.02 รหัสการบูตเสียหาย
33.05.03 รหัสการบูตเสียหาย
เครื่องพิมพ์มีการตรวจพบและกู้คืนจาก BIOS เวอร์ชันที่มีความเสียหายแล้ว
ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เครื่องพิมพ์เริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ และมาถึงสถานะ “พร้อม”
33.05.04 อัปเกรดเสียหาย
33.05.05 รหัสการบูตเสียหาย
33.05.06 อัปเกรดเสียหาย
33.05.07 อัปเกรดเสียหาย
เฟิร์มแวร์ที่ดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้ (ชุดเฟิร์มแวร์ FutureSmart เวอร์ชัน 3.7 หรือใหม่กว่า) ไม่สามารถตรวจสอบรหัส BIOS แบบมีการเข้ารหัสได้
ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
33.05.08 มีการบูตอย่างถูกต้อง
33.05.09 มีการดาวน์เกรด
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะ “พร้อม” โดยมีการดาวน์เกรดชุดเฟิร์มแวร์ FutureSmart เวอร์ชัน 3.7 เป็นเฟิร์มแวร์รุ่นที่เก่ากว่า
  บันทึก
เครื่องพิมพ์จะไม่ทำการดาวน์เกรดเมื่อข้อผิดพลาดนี้ปรากฏขึ้นในหน้าบันทึกเหตุการณ์
ดาวน์เกรดเฟิร์มแวร์จากเมนู Preboot โดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB
หากต้องการคำแนะนำ โปรดไปที่ อัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB หรือ Embedded Web Server (EWS) และจากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนในส่วน “วิธีที่สาม: แฟลชไดรฟ์ USB - เมนู Preboot”
  บันทึก
หากต้องการป้องกันไม่ให้การดาวน์เกรดเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันที่ไม่ใช่ของ HP SureStart จากระยะไกลลบคุณสมบัติ HP SureStart ออก ช่างเทคนิคบริการหรือผู้ดูแลระบบต้องดาวน์เกรดเครื่องพิมพ์จากเมนู Preboot โดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB
ข้อผิดพลาด 33.05.1X บน Whitelisting
รหัสข้อผิดพลาด 33.05.1X บน Whitelisting จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์และหน้าบันทึกเหตุการณ์เมื่อมีความล้มเหลวเกิดขึ้นในขณะตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลของไฟล์เฟิร์มแวร์หรือใบรับรองของไฟล์เฟิร์มแวร์ ตารางต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของ Whitelisting และวิธีการแก้ไขปัญหา
รหัสข้อผิดพลาด 33.05.1X บนแผงควบคุม
รหัสข้อผิดพลาดและข้อความบนแผงควบคุม
สาเหตุ
การดำเนินการที่แนะนำ
33.05.10 การแจ้งเตือนความปลอดภัย
33.05.11 การแจ้งเตือนความปลอดภัย
33.05.12 การแจ้งเตือนความปลอดภัย
33.05.17 การแจ้งเตือนความปลอดภัย
33.05.18 การแจ้งเตือนความปลอดภัย
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับลายเซ็นดิจิทัลของไฟล์เฟิร์มแวร์ หรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับใบรับรองที่ใช้ในการตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลของไฟล์เฟิร์มแวร์
  บันทึก
เมื่อมีข้อผิดพลาด Whitelisting เกิดขึ้น เครื่องพิมพ์จะไม่เริ่มต้นใหม่เป็นสถานะ “พร้อม” ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการสำรองข้อมูลของไฟล์เฟิร์มแวร์ไว้ เพื่อให้คุณสามารถเรียกคืนไฟล์ได้หลังจากทำการล้างข้อมูลบางส่วนเพื่อเก็บการตั้งค่าที่กำหนดเอง
  หมายเหตุ
การล้างข้อมูลบางส่วนจะลบข้อมูลทั้งหมดบนดิสก์ไดรฟ์ ยกเว้นในที่เก็บ
ตำแหน่งที่เก็บประกอบด้วยสำเนาการสำรองข้อมูลไฟล์เฟิร์มแวร์ แต่ไม่รวมการตั้งค่าที่กำหนดเองใด ๆ หรือโซลูชันของผู้ผลิตรายอื่น
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหา:
 1. ทำการล้างข้อมูลบางส่วน
  1. ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
  2. บนหน้าจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้สัมผัสที่โลโก้ของ HP เมื่อมีตัวเลข 1/8 ปรากฏขึ้นด้านล่างโลโก้
   -หรือ-
   ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง และเมื่อโลโก้ HP ปรากฏบนแผงควบคุมและไฟ LED แสดงสถานะ พร้อม ข้อมูล และ ข้อควรระวัง ทั้งสามดวงติดสว่าง ให้กด
  3. สัมผัสที่ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือก ผู้ดูแลระบบ และจากนั้นสัมผัสที่ ตกลง
  4. สัมผัสที่ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือก การล้างข้อมูลบางส่วน และจากนั้นสัมผัสที่ ตกลง
  5. สัมผัสที่ ตกลง อีกครั้ง
  6. สัมผัสที่ปุ่มย้อนกลับ สัมผัสที่ ดำเนินการต่อ และจากนั้นสัมผัสที่ ตกลง
   จะมีการเตรียมเครื่องพิมพ์เพื่อใช้งาน จนถึงสถานะ "พร้อม"
    บันทึก
  หากเครื่องพิมพ์มาไม่ถึงสถานะ “พร้อม” หลังจากดำเนินการล้างข้อมูลบางส่วน ให้ทำตามขั้นตอนที่ 2
 2. ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จากเมนู Preboot โดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB
  หากต้องการคำแนะนำ โปรดไปที่ อัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB หรือ Embedded Web Server (EWS) และจากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนในส่วน “วิธีที่สาม: แฟลชไดรฟ์ USB - เมนู Preboot”
รหัสข้อผิดพลาด 33.05.1X ในบันทึกเหตุการณ์
รหัสข้อผิดพลาดและข้อความในบันทึกเหตุการณ์
สาเหตุ
การดำเนินการที่แนะนำ
33.05.10 ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเฟิร์มแวร์
33.05.11 ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเฟิร์มแวร์
33.05.12 ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเฟิร์มแวร์
33.05.17 ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเฟิร์มแวร์
33.05.18 ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเฟิร์มแวร์
รอบการบูตของระบบก่อนหน้านี้ไม่สามารถตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลของไฟล์เฟิร์มแวร์ได้แบบมีการเข้ารหัส
ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
ข้อผิดพลาด 33.05.2X บน Intrusion Detection
รหัสข้อผิดพลาด 33.05.2X บน Intrusion Detection จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์และหน้าบันทึกเหตุการณ์เมื่อตรวจพบว่าอาจมีการบุกรุกของมัลแวร์ในหน่วยความจำระบบ ตารางต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของ Intrusion Detection และวิธีการแก้ไขปัญหา
รหัสข้อผิดพลาด 33.05.2X บนแผงควบคุม
รหัสข้อผิดพลาดและข้อความบนแผงควบคุม
สาเหตุ
การดำเนินการที่แนะนำ
33.05.21 การบุกรุกที่อาจเป็นไปได้
33.05.21 การแจ้งเตือนความปลอดภัย
กระบวนการตรวจจับการบุกรุกของหน่วยความจำระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงในหน่วยความจำระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต และอาจเป็นการบ่งชี้ว่ามีการโจมตีแบบแทรกจากมัลแวร์ หรือเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการตรวจจับการบุกรุก
  บันทึก
เมื่อเครื่องพิมพ์พบภัยคุกคามด้านความปลอดภัย จะปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาด 33.05.21 การบุกรุกที่อาจเป็นไปได้ บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ในขณะที่กำลังยกเลิกงานพิมพ์ และจากนั้นจะแสดงข้อความ 33.05.21 การแจ้งเตือนความปลอดภัย ในเมนู Preboot
ปิดเครื่องพิมพ์ และจากนั้นเปิดใหม่อีกครั้งเพื่อล้างข้อผิดพลาด เครื่องพิมพ์ควรกลับสู่สถานะ “พร้อม
  บันทึก
การเลือก "ดำเนินการต่อ" จากเมนู Preboot จะไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ได้
33.05.22 การแจ้งเตือนความปลอดภัย
ไม่พบกระบวนการตรวจจับการบุกรุกในหน่วยความจำ
ปิดเครื่องพิมพ์ และจากนั้นเปิดใหม่อีกครั้งเพื่อล้างข้อผิดพลาด เครื่องพิมพ์ควรกลับสู่สถานะ “พร้อม
  บันทึก
การเลือก "ดำเนินการต่อ" จากเมนู Preboot จะไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ได้
33.05.23 การแจ้งเตือนความปลอดภัย
33.05.24 การแจ้งเตือนความปลอดภัย
ไม่มีการเตรียมกระบวนการตรวจจับการบุกรุกในหน่วยความจำเพื่อใช้งาน
ปิดเครื่องพิมพ์ และจากนั้นเปิดใหม่อีกครั้งเพื่อล้างข้อผิดพลาด เครื่องพิมพ์ควรกลับสู่สถานะ “พร้อม
  บันทึก
การเลือก "ดำเนินการต่อ" จากเมนู Preboot จะไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ได้
รหัสข้อผิดพลาด 33.05.2X ในบันทึกเหตุการณ์
รหัสข้อผิดพลาดและข้อความในบันทึกเหตุการณ์
สาเหตุ
การดำเนินการที่แนะนำ
33.05.21 การบุกรุกที่อาจเป็นไปได้
มีการตรวจพบการบุกรุกที่อาจเป็นไปได้
ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
  บันทึก
หากข้อผิดพลาดนี้ปรากฏขึ้นบ่อยครั้งใน หน้าบันทึกเหตุการณ์ อาจมีการบุกรุกในเครือข่าย ติดต่อผู้ดูแลระบบความปลอดภัยเครือข่าย
33.05.22 ไม่สามารถสแกนหาการบุกรุกที่อาจเป็นไปได้
ไม่พบกระบวนการตรวจจับการบุกรุกในหน่วยความจำ
ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
  บันทึก
หากข้อผิดพลาดนี้ปรากฏขึ้นบ่อยครั้งใน หน้าบันทึกเหตุการณ์ อาจมีการบุกรุกในเครือข่าย ติดต่อผู้ดูแลระบบความปลอดภัยเครือข่าย
33.05.23 ไม่มีการตั้งค่าเริ่มต้นการตรวจจับการบุกรุก
33.05.24 ข้อผิดพลาดการตั้งค่าเริ่มต้นตรวจจับการบุกรุก
ไม่มีการเตรียมกระบวนการตรวจจับการบุกรุกในหน่วยความจำเพื่อใช้งาน
ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
  บันทึก
หากข้อผิดพลาดนี้ปรากฏขึ้นบ่อยครั้งใน หน้าบันทึกเหตุการณ์ อาจมีการบุกรุกในเครือข่าย ติดต่อผู้ดูแลระบบความปลอดภัยเครือข่าย
99.02.32 ข้อผิดพลาดในการดาวน์เกรด
99.02.32 ข้อผิดพลาดในการดาวน์เกรด ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมขณะพยายามดาวน์เกรดเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์จากชุดเฟิร์มแวร์ FutureSmart เวอร์ชัน 3.7 เป็นเวอร์ชันเฟิร์มแวร์รุ่นที่เก่ากว่านั้น เมื่อได้รับข้อผิดพลาดนี้ จะไม่มีการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ไปยังเครื่องพิมพ์
ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้ในเครื่องพิมพ์ LaserJet Enterprise ต่อไปนี้:
 • HP Color LaserJet Enterprise M552
 • HP Color LaserJet Enterprise M553
 • HP LaserJet Enterprise M506
 • HP LaserJet Enterprise M604
 • HP LaserJet Enterprise M605
 • HP LaserJet Enterprise M606
รหัสข้อผิดพลาดบนแผงควบคุมเมื่อดาวน์เกรดเฟิร์มแวร์
รหัสข้อผิดพลาดและข้อความบนแผงควบคุม
สาเหตุ
การดำเนินการที่แนะนำ
99.02.32 ข้อผิดพลาดในการดาวน์เกรด
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะ “พร้อม” โดยมีการดาวน์เกรดชุดเฟิร์มแวร์ FutureSmart เวอร์ชัน 3.7 เป็นเฟิร์มแวร์รุ่นที่เก่ากว่าโดยใช้เมนู การบำรุงรักษาเครื่อง หรือ EWS ของเครื่องพิมพ์ หรือ Web Jetadmin
ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จากเมนู Preboot โดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB
หากต้องการคำแนะนำ โปรดไปที่ อัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB หรือ Embedded Web Server (EWS) และจากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนในส่วน “วิธีที่สาม: แฟลชไดรฟ์ USB - เมนู Preboot”
  บันทึก
หากต้องการป้องกันไม่ให้การดาวน์เกรดเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันที่ไม่ใช่ของ HP SureStart จากระยะไกลลบคุณสมบัติ HP SureStart ออก ช่างเทคนิคบริการหรือผู้ดูแลระบบต้องดาวน์เกรดเครื่องพิมพ์จากเมนู Preboot โดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย