ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

มพ์ HP Enterprise - การตั้งค่าและกำหนดค่าการพิมพ์ด้วยคุณสมบัติ HP Wireless Direct และ NFC ในตัว

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตั้งค่า ติดตั้ง และกำหนดค่าตัวเลือกการพิมพ์ด้วยคุณสมบัติ Wireless Direct และ/หรือ NFC ในตัวบนเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise หรือ HP PageWide Enterprise
เครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องพิมพ์ต่อไปนี้มีความสามารถ Wireless Direct และ NFC ในตัว:
 • HP LaserJet Enterprise M506x
 • HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527z
 • HP Color LaserJet Enterprise M553x
 • HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577z
 • HP LaserJet Enterprise M605x
 • HP LaserJet Enterprise M606x
 • HP PageWide Enterprise Color 556xh
ขั้นตอนที่หนึ่ง: อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์
เพื่อให้แน่ใจในความเข้ากันได้ของเครื่องพิมพ์และเพื่อรักษาให้เครื่องพิมพ์เป็นไปตามข้อบังคับ ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ก่อนเป็นอันดับแรก
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการถอดอุปกรณ์เสริม Jetdirect ออกจากเครื่องพิมพ์แล้ว
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 3.6 หรือใหม่กว่าติดตั้งอยู่ หากไม่มี ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 3. ไปที่ www.hp.com/go/FutureSmart และเลือก อัปเกรดเดี๋ยวนี้
 4. ค้นหาเครื่องพิมพ์ในรายการ และเลือกดาวน์โหลด ลิงค์ไปยังเฟิร์มแวร์
 5. ขยายส่วนเฟิร์มแวร์ ค้นหา FutureSmart Bundle เวอร์ชันล่าสุด และจากนั้นเลือก ดาวน์โหลด
  บันทึก
สำหรับคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้ไปที่ ใช้แฟลชไดรฟ์ USB หรือ HP Embedded Web Server (EWS) หรือ ใช้ HP Web Jetadmin
ขั้นตอนที่สอง: เปิดใช้งานการพิมพ์แบบ Wireless Direct
โดยทั่วไปแล้ว ตามค่าเริ่มต้น จะมีการปิดใช้งานการพิมพ์แบบ Wireless Direct ไว้ หากต้องการเปิดใช้งานการพิมพ์แบบ Wireless Direct บนเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
วิธีที่หนึ่ง: เปิดใช้งานการพิมพ์แบบ Wireless Direct บนแผงควบคุม
 1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ เลื่อนไปเพื่อเปิด เมนูต่อไปนี้:
  • การดูแลระบบ
  • การตั้งค่าเครือข่าย
  • Wireless Direct
 2. เลือก สถานะ และจากนั้นเลือก เปิด
    บันทึก
  ค่าเริ่มต้นคือ ปิด หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านตามค่าเริ่มต้นที่จำเป็นสำหรับการพิมพ์ ให้ดูที่ ขั้นตอนที่หก: กำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยใน EWS (ทำหรือไม่ก็ได้) ค่าเริ่มต้นสำหรับการเผยแพร่ที่อยู่ IP ของ Wireless HP Jetdirect หรือ Wireless Direct Name (SSID) คือ อนุญาต หากต้องการจำกัดการเข้าถึง ให้เปลี่ยนการตั้งค่าใน EWS บนแท็บ เครือข่าย ภายใต้ Wireless Direct > วิธีการเชื่อมต่อ เป็น ขั้นสูง และจากนั้นเลือก ใช้
 3. เลือก บันทึก
 4. กู้คืนรหัสผ่านที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติจากแผงควบคุม
  1. เลือกไอคอนไร้สาย
  2. เลื่อนลงเพื่อดูรหัสผ่าน Wireless Direct
คุณพร้อมที่จะพิมพ์เอกสารแล้ว สำหรับคำแนะนำ โปรดไปที่ พิมพ์โดยใช้การพิมพ์แบบ Wireless Direct
วิธีที่สอง: เปิดใช้งานการพิมพ์แบบ Wireless Direct ใน Embedded Web Server (EWS)
 1. เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์เป็นเช่นการเชื่อมต่อเครือข่าย
  1. เปิดรายการเครือข่ายไร้สายที่มีโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต
  2. เลือกเครื่องพิมพ์ "DIRECT-xx-HP..." และเลือก เชื่อมต่อ
 2. เปิด HP Embedded Web Server (EWS)
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เลือกไอคอนไร้สายเพื่อแสดงที่อยู่ IP สำหรับ LAN ของเครื่องพิมพ์หรือชื่อโฮสต์ และจากนั้นเลือก พิมพ์
  2. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ และในช่องที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่ IP ของ Embedded HP Jetdirect หรือชื่อโฮสต์ให้ตรงตามที่ปรากฏบนหน้าที่พิมพ์ออกมา และจากนั้นกด Enter
 3. เลือกแท็บ เครือข่าย
 4. เลือก Wireless Direct จากบานหน้าต่างเมนูด้านซ้าย และจากนั้น เปิด การพิมพ์แบบ Wireless Direct
 5. เลือก ใช้
 6. กู้คืนรหัสผ่านที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติจากแผงควบคุม
  1. เลือกไอคอนไร้สาย
  2. เลื่อนลงเพื่อดูรหัสผ่าน Wireless Direct
คุณพร้อมที่จะพิมพ์เอกสารแล้ว สำหรับคำแนะนำ โปรดไปที่ พิมพ์โดยใช้การพิมพ์แบบ Wireless Direct
ขั้นตอนที่สาม: กำหนดค่าเครื่องพิมพ์โดยใช้ EWS (ทำหรือไม่ก็ได้)
เปิดใช้การสื่อสารระยะใกล้ (NFC)
ตามค่าเริ่มต้น จะมีการปิดใช้งานการพิมพ์แบบ NFC หากต้องการเปิดใช้งาน NFC บนเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิด HP Embedded Web Server (EWS)
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เลือกไอคอนไร้สายเพื่อแสดงที่อยู่ IP สำหรับ LAN ของเครื่องพิมพ์หรือชื่อโฮสต์ และจากนั้นเลือก พิมพ์
  2. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ และในช่องที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่ IP ของ Embedded HP Jetdirect หรือชื่อโฮสต์ให้ตรงตามที่ปรากฏบนหน้าที่พิมพ์ออกมา และจากนั้นกด Enter
 2. เลือกแท็บ การรักษาความปลอดภัย
 3. เลือก ความปลอดภัยทั่วไป จากบานหน้าต่างเมนูด้านซ้าย และจากนั้นเลื่อนลงมาที่ การสื่อสารระยะใกล้ (NFC)
 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการสื่อสารระยะใกล้ (NFC) เพื่อเปิดใช้งาน HP NFC
    บันทึก
  หากต้องการกำหนดรหัสผ่าน WPA2 เพื่อพิมพ์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ แสดงกลุ่มคำรหัสผ่าน WPA2 ในแท็ก NFC
 5. เลือก ใช้
เปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์แบบ Wireless Direct (SSID)
วิธีที่หนึ่ง: ใช้แผงควบคุมในการเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์
 1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ เลื่อนไปเพื่อเปิด เมนูต่อไปนี้:
  • การดูแลระบบ
  • การตั้งค่าเครือข่าย
  • Wireless Direct
 2. เลือก ชื่อ Wireless Direct (SSID)
 3. ป้อนชื่อเครื่องพิมพ์ใหม่ และจากนั้นเลือก ตกลง
 4. เลือก บันทึก
 5. เลือกไอคอนไร้สายบนแผงควบคุมเพื่อดูชื่อ Wireless Direct ใหม่ (SSID)
วิธีที่สอง: ใช้ Embedded Web Server (EWS) ในการเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์
 1. เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์เป็นเช่นการเชื่อมต่อเครือข่าย
  1. เปิดรายการเครือข่ายไร้สายที่มีโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต
  2. เลือกเครื่องพิมพ์ "DIRECT-xx-HP..." และเลือก เชื่อมต่อ
 2. เปิด HP Embedded Web Server (EWS)
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เลือกไอคอนไร้สายเพื่อแสดงที่อยู่ IP สำหรับ LAN ของเครื่องพิมพ์หรือชื่อโฮสต์ และจากนั้นเลือก พิมพ์
  2. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ และในช่องที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่ IP ของ Embedded HP Jetdirect หรือชื่อโฮสต์ให้ตรงตามที่ปรากฏบนหน้าที่พิมพ์ออกมา และจากนั้นกด Enter
 3. เลือกแท็บ เครือข่าย
 4. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายภายใต้ การกำหนดค่า ให้เลือก Wireless Direct
 5. หากต้องการกำหนดชื่อเครื่องพิมพ์เอง ให้พิมพ์ ชื่อ Wireless Direct (SSID)
 6. เลือก ใช้
กำหนดการตั้งค่าความปลอดภัย
 1. เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์เป็นเช่นการเชื่อมต่อเครือข่าย
  1. เปิดรายการเครือข่ายไร้สายที่มีโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต
  2. เลือกเครื่องพิมพ์ "DIRECT-xx-HP..." และเลือก เชื่อมต่อ
 2. เปิด HP Embedded Web Server (EWS)
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เลือกไอคอนไร้สายเพื่อแสดงที่อยู่ IP สำหรับ LAN ของเครื่องพิมพ์หรือชื่อโฮสต์ และจากนั้นเลือก พิมพ์
  2. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ และในช่องที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่ IP ของ Embedded HP Jetdirect หรือชื่อโฮสต์ให้ตรงตามที่ปรากฏบนหน้าที่พิมพ์ออกมา และจากนั้นกด Enter
 3. เลือกแท็บ เครือข่าย
 4. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายภายใต้ การกำหนดค่า ให้เลือก Wireless Direct
 5. เลือก วิธีการเชื่อมต่อ
    บันทึก
  หากต้องการรักษาให้เครื่องพิมพ์มีความเป็นส่วนตัว ให้เลือก ขั้นสูง เป็นเช่น วิธีการเชื่อมต่อ
  • อัตโนมัติ – กำหนดรหัสผ่าน (ไม่สามารถกำหนดได้เอง) ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์ และคงการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายได้ในเวลาเดียวกัน การรักษาความปลอดภัยจำกัด
  • ด้วยตนเอง – กำหนดรหัสผ่านซึ่งสามารถกำหนดได้เอง ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์ และคงการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายได้ในเวลาเดียวกัน เพิ่มการรักษาความปลอดภัย (การตั้งค่าตามค่าเริ่มต้น)
  • ขั้นสูง – กำหนดรหัสผ่านซึ่งสามารถกำหนดได้เอง เปิดใช้งานคุณสมบัติความปลอดภัย จำกัดการเชื่อมต่อเครือข่ายเดียวแบบ Peer-To-Peer โดยใช้การเชื่อมต่อโดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์ ให้การรักษาความปลอดภัยสูงสุด
 6. หากคุณเลือก ขั้นสูง เป็น วิธีการเชื่อมต่อ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ (หากต้องการ):
    บันทึก
  เมื่อมีการเลือก ขั้นสูง เป็นตัวเลือกวิธีการเชื่อมต่อ จะมีการเปลี่ยนชื่อ Wireless Direct (SSID) และจะสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เป็นเช่นเครือข่ายไร้สายที่มีเท่านั้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน
  • ห้ามเผยแพร่ข้อมูลชื่อ Wireless Direct
  • ห้ามแสดงชื่อ Wireless Direct บนรายงาน หรือบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
  • ห้ามแสดงรหัสผ่าน Wireless Direct บนรายงาน หรือบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
 7. เลือก ใช้
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หนึ่งในลิงค์ต่อไปนี้:

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย