ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

  • ข้อมูล
    ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

    HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro, Ultra M102-M106 - คุณสมบัติการทำงานที่แผงควบคุม

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M102a, M102w, M104a, M104w และ LaserJet Ultra M106w
แผงควบคุมมีปุ่มสั่งการ ไอคอน และไฟสถานะเพื่อเลือกตัวเลือกการพิมพ์ และแจ้งสถานะของเครื่องพิมพ์
รูปภาพ : ปุ่ม ไอคอนและไฟสถานะที่แผงควบคุม
 ตัวอย่างปุ่มสั่งการ ไอคอนและไฟสถานะของแผงควบคุม
1. ปุ่มไร้สายและไฟสถานะ (รุ่นเครือข่ายไร้สายเท่านั้น): เปิดหรือปิดคุณสมบัติระบบไร้สาย
  • ไฟติดสว่าง ระบุว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายจัดตั้งขึ้นแล้ว
  • ไฟติดกะพริบช้า ๆ ระบุว่ามีการกำหนดค่าการเชื่อมต่อ
  • ไฟติดกะพริบอย่างรวดเร็ว ระุบุว่ามีปัญหากับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
2. ไฟสัญญาณเตือน: ระบุว่าเครื่องพิมพ์ต้องดำเนินการบางอย่างโดยผู้ใช้
3. ไฟแสดงความพร้อม: ไฟติดสว่างแสดงว่าเครื่องพิมพ์พร้อมที่จะพิมพ์งาน ไฟติดกะพริบแสดงว่าเครื่องพิมพ์กำลังรับหรือยกเลิกงานพิมพ์
4. ปุ่มดำเนินการต่อ/ยกเลิก: ดำเนินการต่อหรือยกเลิกงานพิมพ์

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย