ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ยินดีต้อนรับลูกค้าเครื่องพิมพ์Samsung(ซัมซุง)

  ต้องการการความช่วยเหลือและบริการสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung(ซัมซุง) ของคุณหรือไม่?  HP ช่วยคุณได้! เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องพิมพ์ HP - การพิมพ์ภาพถ่าย (Mac)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP และคอมพิวเตอร์ Mac ระบบ macOS และ OS X
พิมพ์ภาพให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นผ่านคอมพิวเตอร์ Mac โดยใช้กระดาษประเภทที่ถูกต้องและค่าการพิมพ์ที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 1: ใส่กระดาษภาพถ่ายลงในถาดป้อนกระดาษลัก
ใส่กระดาษภาพถ่ายลงในถาดกระดาษหลัก การใส่กระดาษจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของถาดและประเภทเครื่องพิมพ์ที่มี
  บันทึก
หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีถาดกระดาษภาพถ่ายแยกเฉพาะ และต้องการใช้ถาดนี้ ให้ดูคู่มือผู้ใช้เพื่อรับทราบวิธีการพิมพ์จากถาดดังกล่าว
 1. นำกระดาษธรรมดาออกจากถาดกระดาษหลัก
 2. ใส่กระดาษด้านสั้นของกระดาษภาพถ่ายไปยังถาดกระดาษตามประเภทเครื่องพิมพ์ของคุณ หากกระดาษมีแถบรอยปรุสำหรับช่วยจัดการภาพถ่ายหลังการพิมพ์ ให้ใส่กระดาษเพื่อให้แถบยื่นหันขึ้นหรือเข้าหาตัวคุณเพื่อป้องกันการพิมพ์ทับแถบยื่น
  • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตที่มีถาดป้อนกระดาษด้านหลัง: ด้านมันหรือด้านพิมพ์หันขึ้น
  • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตที่มีถาดป้อนกระดาษด้านหน้า: ด้านมันหรือด้านพิมพ์คว่ำลง
  • เครื่องพิมพ์ LaserJet ที่มีถาดป้อนกระดาษด้านหน้า: ด้านมันหรือด้านพิมพ์หันขึ้น
  การใส่กระดาษภาพถ่ายที่ถาดป้อนกระดาษด้านหลัง
  การใส่กระดาษที่ถาดป้อนกระดาษด้านหน้า
  การใส่กระดาษภาพถ่ายที่ถาดป้อนกระดาษด้านหลัง
  การใส่กระดาษที่ถาดป้อนกระดาษด้านหน้า
 3. ปรับตัวกำหนดความกว้างกระดาษจนกระทั่งชนกับขอบกระดาษพอดี
ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์ภาพถ่าย
เปิดหน้าต่างพิมพ์เพื่อเลือกและเปลี่ยนการตั้งค่าที่ใช้งานขณะพิมพ์ภาพถ่าย
 1. ก่อนพิมพ์ ให้แก้ไขภาพเพื่อปรับคุณภาพสี ความสว่าง คอนทราสต์และค่าการแสดงผลอื่น ๆ
 2. เปิดภาพถ่าย จากนั้นคลิก File (ไฟล์) จากนั้นคลิกเลือก Print (พิมพ์) สำหรับแอพ Photos ให้คลิกที่ปุ่ม Print (พิมพ์) ด้านล่างของหน้าต่าง
  หน้าต่างค่าการพิมพ์จะเปิดขึ้นมา
 3. หากคุณไม่พบตัวเลือกต่อไปนี้ในหน้าต่าง ให้คลิกที่ Show Details (แสดงรายละเอียด)
  รูปภาพ : ตัวอย่างค่าการพิมพ์ที่เลือก Show Details (แสดงรายละเอียด) ไว้
  ตัวอย่างค่าการพิมพ์ที่เลือก Show Details (แสดงรายละเอียด) ไว้
 4. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจากเมนู Printer (เครื่องพิมพ์)
 5. จากเมนู Presets (ค่าสำเร็จ) ให้เลือกตัวเลือกสำหรับงานพิมพ์หรือประเภทกระดาษของคุณ
 6. เลือก Orientation (ทิศทาง) ของภาพถ่าย (แนวตั้งหรือแนวนอน)
 7. จากเมนู Paper Size (ขนาดกระดาษ) ให้เลือกกระดาษที่จะใช้พิมพ์ ในกรณีที่จำเป็น ให้คลิกที่ด้านบนของเมนูป๊อปอัพเพื่อแสดงขนาดเพิ่มเติม หากมีให้คลิกที่ Manage Custom Sizes (จัดการขนาดกำหนดเอง) เพื่อกำหนดขนาดกระดาษใหม่ ไปที่หัวข้อ การกำหนดขนาดกำหนดเอง เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
 8. คลิกที่เมนูที่ไม่ได้ระบุชื่อกลางหน้าต่าง จากนั้นแก้ไขค่าต่อไปนี้ ค่าการพิมพ์และชื่อเมนูที่มีจะแตกต่างกันไปตามเครื่องพิมพ์และแอพพลิเคชั่นที่ใช้พิมพ์
  รูปภาพ : เมนูป๊อปอัพค่าการพิมพ์ที่ไม่ได้ระบุชื่อที่เปิดขึ้นมาโดยเลือก Layout (เค้าโครง) ไว้
  เมนูป๊อปอัพค่าการพิมพ์ที่ไม่ได้ระบุชื่อที่เปิดขึ้นมาโดยเลือก Layout (เค้าโครง) ไว้
  การตั้งค่า
  ตำแหน่ง
  เพิ่มหรือลบขอบ
  เพิ่มขอบสีขาวรอบ ๆ ภาพหรือพิมพ์ขอบเล็ก ๆ ที่กระดาษในกรณีที่เครื่องพิมพ์รองรับ
  เมนู Border (ขอบ) จากค่า Layout (เค้าโครง)
  พิมพ์ภาพจำลองเหมือน
  พลิกกลับภาพสำหรับงานพิมพ์ เช่น การลอกลาย
  ตัวเลือก Flip horizontally (พลิกแนวนอน) จากค่า Layout (เค้าโครง)
  ประเภทกระดาษภาพถ่าย
  ตั้งค่าประเภทกระดาษที่จะใช้ เช่น กระดาษภาพถ่าย HP กระดาษเนื้อมัน หรือกระดาษผิวด้าน เพื่อให้เครื่องพิมพ์จัดการกระดาษและพิมพ์กระดาษมาได้อย่างเหมาะสม
  เมนู Paper Type (ประเภทกระดาษ) หรือ Media Type (ประเภทสื่อพิมพ์) จากค่า Paper Type/Quality (ประเภท/คุณภาพกระดาษ) หรือ Media & Quality (สื่อพิมพ์และคุณภาพ)
  ถาดกระดาษหรือต้นทาง
  เลือกถาดที่คุณใส่กระดาษภาพถ่ายไว้ หากเครื่องพิมพ์มีถาดกระดาษมากกว่าหนึ่งถาด
  มีอยู่หลายวิธีในการเลือกถาดที่คุณจะใช้พิมพ์ พิจารณาตามรุ่นของเครื่องพิมพ์
  • เมนู Feed from (ป้อนจาก) หรือ Paper Source (แหล่งกระดาษ) จากค่า Paper Type/Quality (ประเภท/คุณภาพกระดาษ) หรือ Media & Quality (สื่อพิมพ์และคุณภาพ)
  • จากค่า Paper Feed (การป้อนกระดาษ) ให้เลือกถาดที่ใช้ป้อนกระดาษ
  • เครื่องพิมพ์บางรุ่นจะมีตัวเลือกกระดาษและถาดกระดาษให้เลือกใช้จากเมนู Presets (ค่าสำเร็จ)
  Quality (คุณภาพ): วัดความละเอียดการพิมพ์เป็นจุดต่อนิ้ว (DPI) DPI ที่สูงจะทำให้ภาพชัดเจนและมีรายละเอียดมากกว่า แต่จะทำให้การพิมพ์ช้ากว่าและอาจใช้หมึกมากกว่า ดูรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องพิมพ์เพื่อรับทราบความเร็วในการพิมพ์ (วัดเป็นจำนวนหน้าต่อนาที)
  • Draft (ร่าง): DPI ต่ำสุด มักใช้เมื่อระดับหมึกเหลือน้อยหรือไม่ต้องการคุณภาพการพิมพ์ที่สูงนัก
  • Normal (ปกติ): ค่าเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับการพิมพ์ส่วนใหญ่
  • Best (ดีที่สุด): DPI ดีกว่าแบบปกติ
  • Maximum DPI (DPI สูงสุด): ค่า DPI สูงสุดใช้ได้กับเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น
  เมนู Quality (คุณภาพ) หรือ Print Quality (คุณภาพการพิมพ์) หรือแถบเลื่อนจากค่า Paper Type/Quality (ประเภท/คุณภาพกระดาษ) หรือ Media & Quality (สื่อพิมพ์และคุณภาพ)
  การพิมพ์สีหรือขาวดำ: ค่าต่อไปนี้อาจมีให้เลือกใช้ตามเครื่องพิมพ์ที่ใช้
  • Color (สี): ใช้ตลับหมึกทั้งหมดเพื่อพิมพ์สีปกติ
  • Black & White (ขาวดำ) หรือ Black Ink Only (หมึกสีดำเท่านั้น): เครืองพิมพ์จะใช้เฉพาะหมึกดำ เหมาะสำหรับงานพิมพ์ปกติหรืองานพิมพ์คุณภาพต่ำแบบขาวดำ
  • Grayscale (แถบสีเทา): เครื่องพิมพ์จะใช้หมึกจากตลับหมึกทั้งหมดเพื่อกำหนดโทนสีเทาและสีดำไล่ระดับกันไป เหมาะสำหรับงานพิมพ์ขาวดำคุณภาพสูง
  มีอยู่หลายวิธีในการเลือกการพิมพ์สีและขาวดำ ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้
  • เลือก Black & White (ขาวดำ) จากหน้าต่างค่าการพิมพ์หลัก
  • จากค่า Paper Type/Quality(ประเภท/คุณภาพกระดาษ) คลิกที่รูปสามเหลี่ยมติดกับ Color Options (ตัวเลือกสี) (ถ้ามี) คลิกที่เมนู Color (สี) จากนั้นเลือก ColorSmart/sRGB สำหรับการพิมพ์สี หรือ Grayscale (แถบสีเทา) เพื่อเลือกการพิมพ์แบบแถบสีเทาหรือหมึกดำอย่างเดียว
  • จากคา Color (สี) ให้คลิกที่สามเหลี่ยมติดกับ Advanced (ขั้นสูง)
  • เลือกตัวเลือกสีจากเมนู Presets (ค่าปรับตั้งสำเร็จ)
  ปรับสัดส่วนภาพให้พอดีกับขนาดกระดาษ
  หากภาพที่ต้องการพิมพ์ใหญ๋หรือเล็กกว่าขนาดของกระดาษ ระบบจะปรับสัดสว่นภาพให้เข้ากับกระดาษแบบอัตโนมัติ
  จากค่า Paper Handling (การจัดการกระดาษ) เลือก Scale to fit paper size (ปรับสัดส่วนให้พอดีกับขนาดกระดาษ) จากนั้นเลือกขนาดกระดาษของคุณจากเมนู Destination Paper Size (ขนาดกระดาษปลายทาง)
 9. คลิก Print (พิมพ์)
คำแนะนำในการพิมพ์ภาพถ่ายให้มีคุณภาพ
อ่านคำแนะนำต่อไปนี้สำหรับการพิมพ์ภาพให้ได้ผลดีที่สุดผ่านเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
 • ใช้กระดาษภาพถ่าย HP: กระดาษภาพถ่าย HP เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต และให้คุณภาพการพิมพ์สำหรับงานที่ต้องการความละเอียดหรือกำหนดพื้นที่ชัดเจน
 • ถ่ายภาพความละเอียดสูง: ภาพความละเอียดสูงจะทำให้งานพิมพ์ชัดเจนและสมจริงมากกว่า
 • แก้ไขภาพถ่ายก่อนพิมพ์: ก่อนพิมพ์ ให้ใช้เครื่องมือตัดแต่งภาพเพื่อครอปภาพและปรับสี ความสว่าง คอนทราต์ และการแสดงผลอื่น ๆ
 • ตรวจสอบจอแสดงผลคอมพิวเตอร์: หากจอภาพคอมพิวเตอร์แสดงสีผิดพลาด คุณภาพของภาพที่พิมพ์อาจไม่เป็นที่น่าพอใจ ลองเปลี่ยนค่าสีเริ่มต้นของจอภาพ หรือใช้เครื่องมือปรับเทียบเพื่อยืนยันความแม่นยำของสี
 • เลือกคุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุดหรือ DPI สูงสุดสำหรับเครื่องพิมพ์: ค่าคุณภาพการพิมพ์ที่สูงจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
คำถามที่พบบ่อย
อ่านคำถามต่อไปนี้เพื่อรับทราบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายผ่านเครื่อง Mac

ประเทศ: Flag ไทย