ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise M506 - ชิ้นส่วนเพื่อให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง

ชิ้นส่วนเพื่อให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง

ชิ้นส่วนที่ลูกค้าซ่อมแซมเอง (CSR) มีให้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet หลายรุ่นเพื่อช่วยลดเวลาการซ่อมแซม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม CSR และประโยชน์สามารถพบได้ที่ www.hp.com/go/csr-support และ www.hp.com/go/csr-faq
ชิ้นส่วนสำรอง HP ของแท้สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.hp.com/buy/parts หรือติดต่อผู้ให้บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตจาก HP เมื่อทำการสั่งซื้อ จะต้องใช้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: หมายเลขชิ้นส่วน, หมายเลขซีเรียล (อยู่ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์), หมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือชื่อผลิตภัณฑ์
  • ลูกค้าต้องติดตั้งชิ้นส่วนที่อยู่ในรายการเปลี่ยนด้วยตัวเองที่เป็นชิ้นส่วน บังคับ เว้นแต่คุณยินดีที่จะเสียค่าบริการให้กับช่างบริการของ HP เพื่อทำการซ่อม ชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่มีความช่วยเหลือแบบนอกสถานที่หรือส่งกลับไปซ่อม (Return-To-Depot) ภายใต้การรับประกันเครื่องพิมพ์ของ HP
  • สำหรับชิ้นส่วนที่อยู่ในรายการเปลี่ยนด้วยตัวเองที่เป็นชิ้นส่วน ตัวเลือก คุณสามารถขอรับการติดตั้งได้จากช่างบริการของ HP โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในระหว่างระยะเวลาการรับประกันเครื่องพิมพ์
รายการ
คำอธิบาย
ตัวเลือกในการเปลี่ยนด้วยตัวเอง
หมายเลขชิ้นส่วน
ชุดแผงควบคุม (รุ่น x เท่านั้น)
แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสสำรอง
บังคับ
B5L24-67903
ชุดไดรฟ์หน่วยความจำโซลิดสเตท
ไดร์ฟหน่วยความจำโซลิดสเตทสำรอง
บังคับ
5851-6415
ชุดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์สำรอง
บังคับ
5851-6417
ชุด FIPS HDD 500GB (รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์สำรอง
บังคับ
B5L29–67903
ชุดเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์แบบไร้สาย USB
HP Jetdirect 2900nw Print Server สำรอง
บังคับ
5851-6421
ชุดอุปกรณ์เสริม NFC
อุปกรณ์เสริม HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless สำรอง
บังคับ
5851-6429
DIMM หน่วยความจำ 1GB DDR3
DIMM หน่วยความจำสำรอง
บังคับ
5851-6422
ชุดพอร์ต USB ภายใน HP
พอร์ต USB ภายในสำรอง
บังคับ
B5L28–67902
ชุด Secure Hard Disk Drive
HP Secure High-Performance Hard Disk Drive สำรอง
บังคับ
B5L29–67903
ชุดบริการลูกกลิ้งส่งกระดาษ
ลูกกลิ้งส่งกระดาษสำรอง
บังคับ
F2A76-67905
ชุดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแยกกระดาษถาด 1
ลูกกลิ้งสำรองสำหรับถาด 1
บังคับ
F2A76-67906
ชุดลูกกลิ้งถาด 2-x
ลูกกลิ้งสำรองสำหรับถาด 2, 3, 4 และ 5
บังคับ
F2A76-67907
ถาดป้อนกระดาษขนาด 1x550 แผ่น
ถาดป้อนกระดาษสำรอง
บังคับ
F2A72–67901
แท่นวางและตู้เครื่องพิมพ์
แท่นวางเและตู้เก็บครื่องพิมพ์สำรอง
บังคับ
F2A73–67901


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย