ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 - ชิ้นส่วนเพื่อให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง

ชิ้นส่วนเพื่อให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง
ชิ้นส่วนที่ลูกค้าซ่อมแซมเอง (CSR) มีให้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet หลายรุ่นเพื่อช่วยลดเวลาการซ่อมแซม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม CSR และประโยชน์สามารถพบได้ที่ www.hp.com/go/csr-support และ www.hp.com/go/csr-faq
ชิ้นส่วนสำรอง HP ของแท้สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.hp.com/buy/parts หรือติดต่อผู้ให้บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตจาก HP เมื่อทำการสั่งซื้อ จะต้องใช้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: หมายเลขชิ้นส่วน, หมายเลขซีเรียล (อยู่ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์), หมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือชื่อผลิตภัณฑ์
  • ลูกค้าต้องติดตั้งชิ้นส่วนที่อยู่ในรายการเปลี่ยนด้วยตัวเองที่เป็นชิ้นส่วน บังคับ เว้นแต่คุณยินดีที่จะเสียค่าบริการให้กับช่างบริการของ HP เพื่อทำการซ่อม ชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่มีความช่วยเหลือแบบนอกสถานที่หรือส่งกลับไปซ่อม (Return-To-Depot) ภายใต้การรับประกันเครื่องพิมพ์ของ HP
  • สำหรับชิ้นส่วนที่อยู่ในรายการเปลี่ยนด้วยตัวเองที่เป็นชิ้นส่วน ตัวเลือก คุณสามารถขอรับการติดตั้งได้จากช่างบริการของ HP โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในระหว่างระยะเวลาการรับประกันเครื่องพิมพ์
รายการ
คำอธิบาย
ตัวเลือกในการเปลี่ยนด้วยตัวเอง
หมายเลขชิ้นส่วน
ชุดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่น
อุปกรณ์ป้อนกระดาษ 1 x 500 แผ่นสำรอง
บังคับ
B5L34-67901
ชุดตู้เก็บเครื่องพิมพ์
ตู้เก็บ/แท่นวางเครื่องพิมพ์สำรอง
บังคับ
B5L51-67901
ชุดฟิวเซอร์ HP
ฟิวเซอร์สำรอง
บังคับ
B5L35-67901 (110 โวลท์)
B5L36-67901 (220 โวลท์)
ชุดฟิวเซอร์ HP, บริการ
ฟิวเซอร์สำรอง, ชุดบริการ
บังคับ
B5L35-67902 (110 โวลท์)
B5L36-67902 (220 โวลท์)
ชุดลูกกลิ้ง ITB และ T2, บริการ
สายพานส่งสำรองและลูกกลิ้งส่งกระดาษชุดที่สอง
ตัวเลือก
B5L24-67901
ชุดบริการลูกกลิ้ง T2
ลูกกลิ้งส่งกระดาษชุดที่สองสำรอง
บังคับ
B5L24-67902
ชุดลูกกลิ้งถาด 2-X
ลูกกลิ้งสำรองสำหรับถาด 2, 3, 4 และ 5
ตัวเลือก
B5L24-67904
ชุดแผงควบคุม
แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสสำรอง
บังคับ
B5L47-67018
ชุดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 320 GB
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์สำรอง
บังคับ
5851-6712
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM
DIMM หน่วยความจำสำรอง
บังคับ
E5K48A-67902
ชุด HP Trusted Platform Module
Trusted Platform Module สำรอง
บังคับ
F5S62-61001
ชุด HP Foreign Interface Harness
Foreign Interface Harness สำรอง
บังคับ
B5L31-67902
ชุดรวบรวมผงหมึก
ชุดรวบรวมผงหมึกสำรอง
บังคับ
B5L37-67901
ชุดโทรสารแบบอะนาล็อก 600
แผงวงจรโทรสารสำรอง
บังคับ
B5L53-67901
ชุดบำรุงรักษา ADF
ชุดบำรุงรักษาสำหรับอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
บังคับ
B5L52-67903
แผ่นสีขาวของสแกนเนอร์
ตัวรองหลังสีขาวสำรองสำหรับสแกนเนอร์
บังคับ
5851-6570
ชุดคลิปยึด
คลิปยึดสำรองที่อยู่ด้านหลังแผ่นสีขาวของสแกนเนอร์
บังคับ
5851-6573
ชุดแป้นพิมพ์อังกฤษสหรัฐอเมริกา
แป้นพิมพ์สำรองสำหรับรุ่น c และ z
บังคับ
B5L47-67019
ชุดแป้นพิมพ์อังกฤษ สหราชอาณาจักร
แป้นพิมพ์สำรองสำหรับรุ่น c และ z
บังคับ
B5L47-67020
ชุดแผ่นปิดแป้นพิมพ์
ฝรั่งเศส, อิตาลี, รัสเซีย, เยอรมัน, สเปน, ยูเครน
แผ่นปิดแป้นพิมพ์สำรองสำหรับรุ่น c และ z
บังคับ
5851-6019
ชุดแผ่นปิดแป้นพิมพ์
ฝรั่งเศสแคนาดา, สเปนลาตินอเมริกา, สเปนสหรัฐอเมริกา
แผ่นปิดแป้นพิมพ์สำรองสำหรับรุ่น c และ z
บังคับ
5851-6020
ชุดแผ่นปิดแป้นพิมพ์
ฝรั่งเศสสวิส, เยอรมันสวิส, เดนมาร์ก
แผ่นปิดแป้นพิมพ์สำรองสำหรับรุ่น c และ z
บังคับ
5851-6021
ชุดแผ่นปิดแป้นพิมพ์
จีนประยุกต์, จีนดั้งเดิม
แผ่นปิดแป้นพิมพ์สำรองสำหรับรุ่น c และ z
บังคับ
5851-6022
ชุดแผ่นปิดแป้นพิมพ์
สเปน, โปรตุเกส
แผ่นปิดแป้นพิมพ์สำรองสำหรับรุ่น c และ z
บังคับ
5851-6023
ชุดแผ่นปิดแป้นพิมพ์
ญี่ปุ่น (KG และ KT)
แผ่นปิดแป้นพิมพ์สำรองสำหรับรุ่น c และ z
บังคับ
5851-6024

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย