ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP PC - ปากกาสไตลัสสำหรับจอสัมผัสไม่แม่นยำหรือไม่ทำงาน

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq และแท็บเล็ตที่ใช้หน้าจอสัมผัส
ปากกาสไตลัสเป็นเครื่องมือลักษณะคล้ายปากกาสำหรับใช้กับแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์จอสัมผัส สามารถใช้ปากกาสไตลัสเพื่อเลือกรายการบนหน้าจอ วาดภาพ จดบันทึก ลงนามในเอกสาร ฯลฯ เอกสารชุดนี้ระบุรายละเอียดเทคโนโลยีปากกาสไตลัสประเภทต่าง ๆ แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปากกาสไตลัส และปัญหาจอสัมผัสระหว่างและหลังจากใช้ปากกาสไตลัส

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปากกาสไตลัส

ปากกาสไตลัสแบบแอคทีฟ (หรือปากกาดิจิตอล) จะอาศัยระบบดิจิตอลที่หน้าจอเพื่อทำการสื่อสารระหว่างจอสัมผัสและตัวปากกา ปากกาสไตลัสแบบแอคทีฟอาจรองรับฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลายของเมาส์ เช่น การคลิกขวา การเลื่อนเคอเซอร์ เป็นต้น ปากกาสไตลัสหลายรุ่นอาจบล็อครอยทางมือที่วางพักอยู่ที่หน้าจอหรือการกวาดฝ่ามือขณะเขียน เพื่อให้หน้าจอจดจำเฉพาะส่วนที่เขียนโดยปากกาเท่านั้น
ปากกาสไตลัสแบบพาสซีฟ (หรือแบบอาศัยประจุไฟฟ้า) จะทำงานเหมือนกับนิ้วมือของคุณเมื่อเลือกรายการบนหน้าจอ ปากกาสไตลัสแบบพาสซีฟไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ และสามารถทำงานกับอุปกรณ์หน้าจอสัมผัสทุกตัว

ปัญหาเกี่ยวกับปากกาสไตลัสแบบพาสซีฟ

ปัญหากับปากกาสไตลัสแบบแอคทีฟ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปากกาสไตลัสประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย