ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 250 Mobile - ข้อผิดพลาด 'Carriage Jam' (แคร่ตลับหมึกติดค้าง)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 250, 250C, 252, 252C และ 258 Mobile All-in-One
แคร่ ซึ่งรองรับตลับหมึกพิมพ์ ค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ และข้อความแจ้งข้อผิดพลาด Carriage Jam (แคร่ตลับหมึกติดค้าง) ปรากฏขึ้นแผงควบคุม อาจเคยมีกระดาษติดมาก่อนหน้านี้
คุณอาจต้องใช้ไฟฉายเพื่อทำงานบางขั้นตอนต่อไปนี้
รูปภาพ : ไฟฉาย
 ไฟฉาย
ขั้นตอนที่ 1: นำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์
กระดาษอาจติดได้ในจุดต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ หากไม่พบกระดาษที่จุดใด ให้ตรวจสอบจุดถัดไปจนกว่าจะพบกระดาษที่ติด
หากตรวจสอบและนำกระดาษที่ติดออกจากแต่ละจุดของเครื่องพิมพ์แล้ว และยังเกิดข้อผิดพลาด ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่าแคร่เคลื่อนได้อิสระ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกสามารถเคลื่อนไหวได้เป็นอิสระตลอดความกว้างของผลิตภัณฑ์
 1. จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ กด OK ที่หน้าจอแจ้งข้อผิดพลาด
  เครื่องพิมพ์พยายามนำกระดาษออกโดยอัตโนมัติ
  หากยังเกิดปัญหากระดาษติด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษออกด้วยตัวเอง
 2. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  แคร่จะเคลื่อนไปที่ด้านขวาของช่องตลับหมึก
 3. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 4. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดทำงาน ให้ถอดสายไฟและสายเชื่อมต่ออื่น ๆ ออก
    คำเตือน
  ให้ถอดสายไฟเพื่อย้ายแคร่ตลับหมึกออกด้วยมือ และรีเซ็ตกลไกป้อนกระดาษโดยไม่เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
 5. ใช้ไฟฉายเพื่อตรวจสอบด้านในเครื่องพิมพ์
 6. ดันแคร่ตลับหมึกไปทางซ้ายและขวาให้นิ่ง จากนั้นนำวัตถุแปลกปลอมที่ติดค้างเส้นทางแครตลับหมึกออก
 7. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 8. เสียบสายไฟและสายเชื่อมต่ออื่น ๆ เข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 3: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออกและติดตั้งใหม่อีกครั้ง
การใส่หรือติดตั้งตลับหมึกไม่ถูกต้องอาจทำให้เครื่องพิมพ์แจ้งว่ามีการติดค้างของแคร่ตลับหมึก ถอดและติดตั้งตลับหมึกพิมพ์เข้าไปใหม่ แล้วลองพิมพ์อีกครั้ง
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ยกฝาครอบตลับหมึกขึ้น
 3. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 4. ปลดล็อคตลับหมึกโดยยกล็อคตลับหมึกขึ้น
  รูปภาพ : การเปิดล็อคตลับหมึก
  ภาพ: คลายล็อคตลับหมึก
 5. นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
  ภาพ: ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
 6. ใส่ตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
    บันทึก
  ติดตั้งตลับหมึกสีไว้ทางซ้าย ส่วนตลับหมึกดำไว้ทางขวา
  รูปภาพ : การปิดล็อคตลับหมึก
  ภาพ: ตลับหมึกจะต้องล็อคเข้าที่
 7. ทำเช่นเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพ์อีกตลับหนึ่ง
 8. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : การปิดฝาช่องตลับหมึก
  การปิดฝาช่องตลับหมึก
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 4: เสียบต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง
เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟทำงานตามปกติ
 1. ถอดสายไฟออกจากด้านหลังเครื่องพิมพ์
 2. ถอดสายไฟจากปลั๊กต่อพ่วงหรือระบบป้องกันไฟกระชาก
 3. เสียบสายไฟเข้าที่เต้ารับไฟฟ้าโดยตรง
 4. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 5. เปิดเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 5: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์
ในบางครั้ง เครื่องพิมพ์อาจแสดงข้อผิดพลาด 'Carriage Jam' แม้ว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขไปแล้วก็ตาม รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
 1. เปิดเครื่องหากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 4. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 5. รออย่างน้อย 60 วินาที
 6. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
    บันทึก
  HP แนะนำให้ต่อสายไฟเครื่องพิมพ์โดยตรงเข้าที่เต้ารับไฟฟ้า
 7. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 8. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้อัตโนมัติ
  เครื่องพิมพ์อาจต้องอุ่นเครื่องอยู่ครู่หนึ่ง ไฟของเครื่องพิมพ์อาจติดกะพริบ จากนั้นแคร่ตลับหมึกอาจมีการเคลื่อนตำแหน่ง
 9. รอจนกว่าการอุ่นเครื่องจะเสร็จสิ้นและเครื่องพิมพ์นิ่งและเงียบลงก่อนดำเนินการต่อ
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ประเทศ: Flag ไทย