ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 250 Mobile - ข้อผิดพลาด 'Paper Jam' (กระดาษติด)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 250, 250C, 252, 252C และ 258 Mobile All-in-One
ขณะพิมพ์ เครื่องพิมพ์หยุดป้อนกระดาษและพบข้อความแจ้งข้อผิดพลาด Paper Jam (กระดาษติด) ปรากฎขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์เพื่อแจ้งว่าอาจมีกระดาษติดในเครื่องพิมพ์
  บันทึก
กระดาษอาจติดจริงหรือไม่ก็ได้ เครื่องพิมพ์อาจแจ้งว่ากระดาษติดแม้ว่าจะไม่มีกระดาษติดก็ตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้สำหรับแก้ไขปัญหากระดาษติดทั้งที่เกิดขึ้นจริงและไม่จริง
คุณอาจต้องใช้ไฟฉายเพื่อทำงานบางขั้นตอนต่อไปนี้
รูปภาพ : ไฟฉาย
 ไฟฉาย
เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลวิดีโอ
วิดีโอนี้แสดงการแก้ไขปัญหากระดาษติดสำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 250 Mobile
ขั้นตอนที่ 1: นำกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์
กระดาษอาจติดได้ในจุดต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ หากไม่พบกระดาษที่จุดใด ให้ตรวจสอบจุดถัดไปจนกว่าจะพบกระดาษที่ติด
หากตรวจสอบและนำกระดาษที่ติดออกจากแต่ละจุดของเครื่องพิมพ์แล้ว และยังเกิดข้อผิดพลาด ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่าแคร่เคลื่อนได้อิสระ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกสามารถเคลื่อนไหวได้เป็นอิสระตลอดความกว้างของผลิตภัณฑ์
 1. จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ กด OK ที่หน้าจอแจ้งข้อผิดพลาด
  เครื่องพิมพ์พยายามนำกระดาษออกโดยอัตโนมัติ
  หากยังเกิดปัญหากระดาษติด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษออกด้วยตัวเอง
 2. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  แคร่จะเคลื่อนไปที่ด้านขวาของช่องตลับหมึก
 3. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 4. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดทำงาน ให้ถอดสายไฟและสายเชื่อมต่ออื่น ๆ ออก
    คำเตือน
  ให้ถอดสายไฟเพื่อย้ายแคร่ตลับหมึกออกด้วยมือ และรีเซ็ตกลไกป้อนกระดาษโดยไม่เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
 5. ใช้ไฟฉายเพื่อตรวจสอบด้านในเครื่องพิมพ์
 6. ดันแคร่ตลับหมึกไปทางซ้ายและขวาให้นิ่ง จากนั้นนำวัตถุแปลกปลอมที่ติดค้างเส้นทางแครตลับหมึกออก
 7. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 8. เสียบสายไฟและสายเชื่อมต่ออื่น ๆ เข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 3: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์
ในบางครั้ง เครื่องพิมพ์อาจแสดงข้อผิดพลาดแม้ว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขไปแล้วก็ตาม รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
 1. เปิดเครื่องหากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 4. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 5. รออย่างน้อย 60 วินาที
 6. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
    บันทึก
  HP แนะนำให้ต่อสายไฟเครื่องพิมพ์โดยตรงเข้าที่เต้ารับไฟฟ้า
 7. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 8. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้อัตโนมัติ
  เครื่องพิมพ์อาจต้องอุ่นเครื่องอยู่ครู่หนึ่ง ไฟของเครื่องพิมพ์อาจติดกะพริบ จากนั้นแคร่ตลับหมึกอาจมีการเคลื่อนตำแหน่ง
 9. รอจนกว่าการอุ่นเครื่องจะเสร็จสิ้นและเครื่องพิมพ์นิ่งและเงียบลงก่อนดำเนินการต่อ
ทดลองพิมพ์งาน หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 4: ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ
ฝุ่นละออง ใยกระดาษหรือเศษวัสดุอื่น ๆ อาจสะสมตัวในลูกกลิ้งป้อนกระดาษ ทำให้กระดาษติดและมีปัญหาในการป้อนกระดาษ ทำความสะอาดลูกกลิ้งด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นลองสั่งพิมพ์อีกครั้ง
จัดเตรียมวัสดุต่อไปนี้:
 • ก้อนสำลีสะอาดที่ไม่เป็นขุย
 • น้ำกลั่นหรือน้ำบรรจุขวด
    หมายเหตุ
  อย่าใช้น้ำประปา เนื่องจากอาจมีสิ่งปนเปื้อนที่ทำให้หัวพิมพ์เสียหายได้
หากคุณทำความสะอาดลูกกลิ้งที่เครื่องพิมพ์แต่ละส่วนแล้วและยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย