ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 250 Mobile - หมึกสีหรือหมึกดำไม่พิมพ์ออกมา

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 250, 250C, 252, 252C และ 258 Mobile All-in-One
เครื่องพิมพ์ทำงานแต่ผลงานพิมพ์ไม่มีสีดำ หรือสีขาดหายบางส่วน หรือหน้าที่พิมพ์ว่างเปล่าหรือมีหมึกน้อย
HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกเติม หากคุณไม่ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรวจสอบตลับหมึกว่าแท้หรือไม่โดยไปที่ hp.com/go/anticounterfeit
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น
  บันทึก
การขนย้ายที่ร้านจำหน่ายหรือระหว่างการติดตั้งที่ไม่ระมัดระวัง อาจทำให้มีปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เกิดขึ้นกับตลับหมึกที่เพิ่งติดตั้งได้ หากคุณพบปัญหาในการพิมพ์เกิดขึ้นกับตลับหมึกที่ติดตั้งใหม่ ให้รอประมาณสองถึงสามชั่วโมงเพื่อให้ขั้นตอนอัตโนมัติทำงานจนเสร็จสิ้น และจากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง
หากมีการติดตั้งหมึกแท้จาก HP ในเครื่องพิมพ์ และคุณภาพการพิมพ์ยอมรับไม่ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
ระดับหมึกที่เหลือน้อยอาจส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด
  บันทึก
การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
จากหน้าจอที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กวาดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดเแผงข้อมูล จากนั้นกดเลือกไอคอนแจ้งสถานะระดับหมึก
แผงควบคุมจะแสดงระดับหมึกโดยประมาณให้ทราบ จำนวนสีที่แสดงภายในคอลัมน์หมายถึงปริมาณระดับหมึกที่เหลืออยู่ในตลับหมึกพิมพ์สีดังกล่าว
  รูปภาพ : ระดับหมึกโดยประมาณ
  ระดับหมึกโดยประมาณ
 1. ระดับหมึกโดยประมาณสำหรับหมึกสามสี
 2. ระดับหมึกโดยประมาณสำหรับหมึกดำ
ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด
เปลี่ยนตลับหมึกที่มีหมึกเหลือน้อยมากหรือหมึกหมด และจากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง ข้ามขั้นตอนนี้หากตลับหมึกระบุว่ามีหมึกเพียงพอในขั้นตอนก่อนหน้า
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. ใส่กระดาษขาวธรรมดาเท่านั้นในถาดป้อนกระดาษ
 3. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ยกฝาครอบตลับหมึกขึ้น
 4. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 5. ปลดล็อคตลับหมึกโดยยกล็อคตลับหมึกขึ้น
  รูปภาพ : การเปิดล็อคตลับหมึก
  ภาพ: คลายล็อคตลับหมึก
 6. นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 7. นำตลับหมึกเปลี่ยนแทนออกจากบรรจุภัณฑ์ โปรดระมัดระวังโดยสัมผัสเฉพาะที่พลาสติกสีดำที่ตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
 8. ลอกเทปพลาสติกออกจากตลับหมึก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าเปลี่ยนเทปปิดกันรอยที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ดึงเทปพลาสติกออก
  ภาพ: ดึงเทปพลาสติกออก
 9. ใส่ตลับหมึกใหม่เข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
    บันทึก
  ติดตั้งตลับหมึกสีไว้ทางซ้าย ส่วนตลับหมึกดำไว้ทางขวา
  รูปภาพ : การปิดล็อคตลับหมึก
  ภาพ: ตลับหมึกจะต้องล็อคเข้าที่
 10. ทวนซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับตลับหมึกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 11. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : การปิดฝาช่องตลับหมึก
  ภาพ: การปิดฝาช่องตลับหมึก
 12. เครื่องพิมพ์จะจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์ที่ติดตั้งใหม่อัตโนมัติ
  หากเครื่องพิมพ์ไม่จัดเรียงตลับหมึกพิมพ์อัตโนมัติ ให้จัดเรียงตลับหมึกพิมพ์ผ่านแผงควบคุมเครื่องพิมพ์:
  1. จากหน้าจอหลักที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กวาดนิ้วลงเพื่อเปิดแดชบอร์ด จากนั้นกดเลือกไอคอน Setup (ตั้งค่า)
  2. กวาดนิ้วขึ้นที่จอแสดงผล กดเลือก Printer Maintenance (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) กดเลือก Align Printer (จัดเรียงเครื่องพิมพ์) จากนั้นกดเลือก Continue (ดำเนินการต่อ)
   หน้าจัดเรียงตลับหมึกจะจัดพิมพ์ออกมา
   รูปภาพ : ตัวอย่างหน้าจัดเรียงตลับหมึก
   ตัวอย่างหน้าจัดเรียงตลับหมึก
ทดลองพิมพ์งาน หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีพอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 4: ทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์
ทำความสะอาดตลับหมึกโดยใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติ จากนั้นประเมินผลลัพธ์
  บันทึก
เพื่อป้องกันปัญหาที่ทำให้ต้องทำความสะอาด ให้ปิดเครื่องพิมพ์โดยกดปุ่ม Power (เปิด/ปิด)
 1. จากหน้าจอหลักที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กวาดนิ้วลงเพื่อเปิดแดชบอร์ด จากนั้นกดเลือกไอคอน Setup (ตั้งค่า)
 2. กวาดนิ้วที่หน้าจอ จากนั้นกดเลือก Printer Maintenance (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์)
 3. กดเลือก Clean Cartridges (ทำความสะอาดตลับหมึก) จากนั้นกดเลือก Continue (ดำเนินการต่อ)
  รายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์จะพิมพ์ออกมา
 4. ตรวจสอบรายงานการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์
  • หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดี ให้กดเลือก Clean Again (ทำความสะอาดอีกครั้ง) เพื่อไปยังขั้นตอนการทำคามสะอาดลำดับต่อไป ทวนซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับขั้นตอนการทำความสะอาดที่สามตามความเหมาะสม
     บันทึก
   หากหัวพิมพ์อุดตันมาก อาจต้องทำความสะอาดตลับหมึกซ้ำอีกรอบ ในกรณีนี้ ให้รอ 30 นาทีก่อนดำเนินการทำความสะอาดทั้งสามระดับอีกครั้ง
  • หากคุณภาพงานพิมพ์ยอมรับได้ ให้กดเลือก Done (เสร็จสิ้น) ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ ต่อไป
หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีพอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 5: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา
หากขั้นตอนก่อนหน้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาแม้ว่าตลับหมึกจะไม่ได้หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดก็ตาม ตลับหมึกที่มีปัญหาคือตลับที่พิมพ์แล้วไม่สมบูรณ์ในรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาโดยทำตามขั้นตอนการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ในเอกสารชุดนี้
หากคุณมีตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ที่มีปัญหา ชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ตรวจสอบการรับประกันสำหรับหมึกของคุณได้ที่ hp.com/go/learnaboutsuppliesจากนั้นตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองของคุณ
ลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีพอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน
  บันทึก
เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากได้รับการเปลี่ยนตลับหมึก หัวพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ตามประกันสินค้า ตัวแทนให้บริการอาจขอเก็บตัวอย่างการพิมพ์ไว้ หากเครื่องพิมพ์ถูกส่งกลับไปยัง HP จะต้องส่งคืนตัวอย่างงานพิมพ์ไปพร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย ใส่ตัวอย่างงานพิมพ์ไว้ในถาดจ่ายกระดาษขณะบรรจุเครื่องพิมพ์สำหรับจัดส่ง

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย