ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 250 Mobile - การแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ไม่ดี

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 250, 250C, 252, 252C และ 258 Mobile All-in-One
คุณภาพเอกสารหรือภาพที่พิมพ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจสามารถช่วยแก้ไขปัญหางานพิมพ์เป็นรอยหรือซีดจาง สีขาดหาย หรือข้อความไม่ชัดเจน งานพิมพ์เลอะหมึก มีรอยหมึก หมึกเลอะ รวมทั้งปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่น ๆ
HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกเติม หากคุณไม่ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรวจสอบตลับหมึกว่าแท้หรือไม่โดยไปที่ hp.com/go/anticounterfeit
เข้าไปที่ HP SureSupply เพื่อตรวจสอบความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของตลับหมึกหรือจัดซื้อตลับหมึกใหม่และวัสดุอื่นๆ
 1. ไปที่ HP SureSupply
 2. เลือกประเภท/ภูมิภาคของคุณตามความเหมาะสม
  การเลือกประเทศ/ภูมิภาค
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง หรือตรวจสอบความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของตลับหมึกกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
นอกจากนั้น คุณยังสามารถซื้อตลับหมึก HP แท้และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ได้จากตัวแทนค้าปลีกอื่น ๆ
  บันทึก
การขนย้ายที่ร้านจำหน่ายหรือระหว่างการติดตั้งที่ไม่ระมัดระวัง อาจทำให้มีปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เกิดขึ้นกับตลับหมึกที่เพิ่งติดตั้งได้ หากคุณพบปัญหาในการพิมพ์เกิดขึ้นกับตลับหมึกที่ติดตั้งใหม่ ให้รอประมาณสองถึงสามชั่วโมงเพื่อให้ขั้นตอนอัตโนมัติทำงานจนเสร็จสิ้น และจากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบหมึกเลอะที่ด้านหลังของงานพิมพ์
หากมีหมึกเลอะที่ด้านหลังของงานพิมพ์ของคุณ ให้ใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหา
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 3. จากหน้าจอหลักที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กวาดนิ้วลงเพื่อเปิดแดชบอร์ด จากนั้นกดเลือกไอคอน Setup (ตั้งค่า)
 4. กดเลือก Printer Maintenance (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) จากนั้นกดเลือก Clean Smear (ล้างคราบหมึก)
  ข้อความ Cleaning page smears... (กำลังล้างคราบหมึก) จะปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม เครื่องพิมพ์อาจส่งเสียงหรือมีเสียงกลไกทำงานเนื่องจากการป้อนกระดาษจะเป็นไปอย่างช้า ๆ
 5. รอจนกว่าหน้าเอกสารจะออกมาจากเครื่องพิมพ์ก่อนนำออก
ลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีพอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษที่ใช้เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
การใช้กระดาษที่ไม่ถูกต้องสำหรับงานพิมพ์อาจทำให้กระดาษงอ เกิดเส้นหรือริ้วของหมึก ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษที่คุณใช้เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ หากไม่เหมาะสม ให้ใส่กระดาษที่เหมาะสมลงในเครื่องลงไปใหม่
  บันทึก
สำหรับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นี้หรือผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง ให้ไปที่ HP Home & Home Office
 • ใส่กระดาษหันด้านพิมพ์ขึ้นในถาดป้อนกระดาษ กระดาษหลายชนิดจะมีด้านสำหรับพิมพ์และด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์ เช่น กระดาษภาพถ่ายหรือสื่อพิมพ์พิเศษอื่น ๆ โดยปกติด้านที่เรียบกว่าจะเป็น 'ด้านพิมพ์' บางครั้งด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์จะมีโลโก้ผู้ผลิตพิมพ์ไว้
 • ห้ามใช้กระดาษที่ยับหรืองอ ใส่กระดาษสะอาดที่ไม่มีรอยยับเข้าในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : อย่าใช้กระดาษที่มีรอยยับ
  ภาพ: อย่าใช้กระดาษที่มีรอยยับ
 • ใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
  • สำหรับเอกสารพิมพ์ข้อความทั่วไป สามารถใช้กระดาษธรรมดาที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok ได้ กระดาษที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok เป็นกระดาษมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้งานได้ดีกับหมึกพิมพ์ของ HP
   รูปภาพ : แนะนำกระดาษธรรมดาที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok สำหรับการพิมพ์ข้อความ
  • สำหรับเอกสารที่พิมพ์เข้ม เช่น กราฟิกหรือภาพถ่ายที่มีจุดตัดสีชัดเจน ให้ใช้กระดาษ HP Advanced Photo Paper เพื่อให้ผลงานพิมพ์ดีที่สุด
  • สื่อพิมพ์บางชนิดอาจไม่สามารถดูดซับหมึกได้ดีเพียงพอ หากงานพิมพ์เลอะหมึกได้ง่าย ให้ใช้กระดาษที่แนะนำ
 • เก็บรักษากระดาษภาพถ่ายไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมในถุงพลาสติกที่ผนึกได้ เก็บกระดาษไว้ในที่ที่มีพื้นผิวเรียบ แห้งและเย็น ใส่กระดาษภาพถ่ายเฉพาะเมื่อคุณพร้อมจะพิมพ์ 10-15 แผ่น แล้วจึงใส่กระดาษที่ไม่ได้ใช้กลับเข้าไปในบรรจุภัณฑ์
 • ทดลองใช้กระดาษชนิดอื่น เพื่อดูว่าเป็นปัญหาเนื่องจากกระดาษหรือไม่
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์
เลือกระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อตรวจสอบค่าการพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
  บันทึก
การตั้งค่าการพิมพ์จะแตกต่างกันออกไปตามระบบปฏิบัติการและโปรแกรมซอฟต์แวร์
ลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีพอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
ระดับหมึกที่เหลือน้อยอาจส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยมากหรือหมึกหมด
  บันทึก
การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
จากหน้าจอที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กวาดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดเแผงข้อมูล จากนั้นกดเลือกไอคอนแจ้งสถานะระดับหมึก
แผงควบคุมจะแสดงระดับหมึกโดยประมาณให้ทราบ จำนวนสีที่แสดงภายในคอลัมน์หมายถึงปริมาณระดับหมึกที่เหลืออยู่ในตลับหมึกพิมพ์สีดังกล่าว
  รูปภาพ : ระดับหมึกโดยประมาณ
  ระดับหมึกโดยประมาณ
 1. ระดับหมึกโดยประมาณสำหรับหมึกสามสี
 2. ระดับหมึกโดยประมาณสำหรับหมึกดำ
ขั้นตอนที่ 6: เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด
เปลี่ยนตลับหมึกที่มีหมึกเหลือน้อยมากหรือหมึกหมด และจากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. ใส่กระดาษขาวธรรมดาเท่านั้นในถาดป้อนกระดาษ
 3. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ยกฝาครอบตลับหมึกขึ้น
 4. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 5. ปลดล็อคตลับหมึกโดยยกล็อคตลับหมึกขึ้น
  รูปภาพ : การเปิดล็อคตลับหมึก
  ภาพ: คลายล็อคตลับหมึก
 6. นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 7. นำตลับหมึกเปลี่ยนแทนออกจากบรรจุภัณฑ์ โปรดระมัดระวังโดยสัมผัสเฉพาะที่พลาสติกสีดำที่ตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
 8. ลอกเทปพลาสติกออกจากตลับหมึก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าเปลี่ยนเทปปิดกันรอยที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ดึงเทปพลาสติกออก
  ภาพ: ดึงเทปพลาสติกออก
 9. ใส่ตลับหมึกใหม่เข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นดันตลับหมึกไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่
    บันทึก
  ติดตั้งตลับหมึกสีไว้ทางซ้าย ส่วนตลับหมึกดำไว้ทางขวา
  รูปภาพ : การปิดล็อคตลับหมึก
  ภาพ: ตลับหมึกจะต้องล็อคเข้าที่
 10. ทวนซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับตลับหมึกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 11. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : การปิดฝาช่องตลับหมึก
  ภาพ: การปิดฝาช่องตลับหมึก
 12. เครื่องพิมพ์จะจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์ที่ติดตั้งใหม่อัตโนมัติ
  หากเครื่องพิมพ์ไม่จัดเรียงตลับหมึกพิมพ์อัตโนมัติ ให้จัดเรียงตลับหมึกพิมพ์ผ่านแผงควบคุมเครื่องพิมพ์:
  1. จากหน้าจอหลักที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กวาดนิ้วลงเพื่อเปิดแดชบอร์ด จากนั้นกดเลือกไอคอน Setup (ตั้งค่า)
  2. กวาดนิ้วขึ้นที่จอแสดงผล กดเลือก Printer Maintenance (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) กดเลือก Align Printer (จัดเรียงเครื่องพิมพ์) จากนั้นกดเลือก Continue (ดำเนินการต่อ)
   หน้าจัดเรียงตลับหมึกจะจัดพิมพ์ออกมา
   รูปภาพ : ตัวอย่างหน้าจัดเรียงตลับหมึก
   ตัวอย่างหน้าจัดเรียงตลับหมึก
ทดลองพิมพ์งาน หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีพอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 8: ตรวจสอบบล็อคสีว่ามีความผิดปกติหรือไม่
ตรวจสอบบล็อคสีในรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าบล็อคสีไม่มีเส้นสีขาว และไม่ซีดจางหรือสีขาดหาย
รูปภาพ : ตัวอย่างบล็อคสีที่ไม่มีปัญหาใด ๆ
ภาพ: ตัวอย่างบล็อคสีที่ไม่มีปัญหาใด ๆ
ขั้นตอนที่ 9: ทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ์
ทำความสะอาดตลับหมึกโดยใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติ จากนั้นประเมินผลลัพธ์
  บันทึก
เพื่อป้องกันปัญหาที่ทำให้ต้องทำความสะอาด ให้ปิดเครื่องพิมพ์โดยกดปุ่ม Power (เปิด/ปิด)
 1. จากหน้าจอหลักที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กวาดนิ้วลงเพื่อเปิดแดชบอร์ด จากนั้นกดเลือกไอคอน Setup (ตั้งค่า)
 2. กวาดนิ้วที่หน้าจอ จากนั้นกดเลือก Printer Maintenance (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์)
 3. กดเลือก Clean Cartridges (ทำความสะอาดตลับหมึก) จากนั้นกดเลือก Continue (ดำเนินการต่อ)
  รายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์จะพิมพ์ออกมา
 4. ตรวจสอบรายงานการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์
  • หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดี ให้กดเลือก Clean Again (ทำความสะอาดอีกครั้ง) เพื่อไปยังขั้นตอนการทำคามสะอาดลำดับต่อไป ทวนซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับขั้นตอนการทำความสะอาดที่สามตามความเหมาะสม
     บันทึก
   หากหัวพิมพ์อุดตันมาก อาจต้องทำความสะอาดตลับหมึกซ้ำอีกรอบ ในกรณีนี้ ให้รอ 30 นาทีก่อนดำเนินการทำความสะอาดทั้งสามระดับอีกครั้ง
  • หากคุณภาพงานพิมพ์ยอมรับได้ ให้กดเลือก Done (เสร็จสิ้น) ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อตรวจสอบแนวเส้นจัดเรียงตลับหมึกหรือบล็อคสีเขียว
หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีพอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 10: ตรวจสอบเส้นจัดเรียงตลับหมึกและบล็อคสีเขียวว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่
ตรวจสอบเส้นจัดเรียงตลับหมึกและบล็อคสีเขียวในรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ เส้นจะต้องเป็นเส้นตรงและต่อเนื่องกัน และไม่มีเส้นสีดำหรือช่องว่างสีขาวในบล็อคสีเขียว
รูปภาพ : ตัวอย่างเส้นจัดเรียงตลับหมึกที่ไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ
ภาพ: ตัวอย่างเส้นจัดเรียงตลับหมึกที่ไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ
รูปภาพ : ตัวอย่างบล็อคสีเขียวที่ไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ
ภาพ: บล็อคสีเขียว
 • หากไม่พบข้อบกพร่องในรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ แสดงว่ากลไกการพิมพ์และตลับหมึกทำงานได้ตามปกติ หากคุณภาพการพิมพ์ยังไม่น่าพอใจ ให้ลองทำตามแนวทางตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์เบื้องต้นเหล่านี้ ไม่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาใด ๆ ต่อในเอกสารชุดนี้
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพที่คุณพิมพ์มีความละเอียดสูงมากพอ ภาพที่ขยายขนาดอาจดูไม่ชัดเจน
  • หากปัญหาอยู่ใกล้กับขอบผลงานพิมพ์ ให้ใช้ค่าการพิมพ์เพื่อหมุนภาพ 180 องศา ปัญหาอาจไม่ปรากฏบนขอบด้านอื่นของงานพิมพ์
  • อย่าทิ้งตลับหมึกพิมพ์ไว้ภายนอกเครื่องพิมพ์เป็นเวลานานโดยไม่มีการป้องกัน
  • ใช้ปุ่มเปิดปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์ทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ตลับหมึกโดนลม
 • หากเส้นจัดเรียงตลับหมึกไม่เป็นเส้นตรงและต่อเนื่อง หรือบล็อคสีเขียวมีเส้นสีดำหรือช่องว่างสีขาว ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 11: จัดเรียงเครื่องพิมพ์
เพื่อให้คุณภาพการพิมพ์ดีที่สุด ให้จัดเรียงตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
 1. จากหน้าจอหลักที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กวาดนิ้วลงเพื่อเปิดแดชบอร์ด จากนั้นกดเลือกไอคอน Setup (ตั้งค่า)
 2. กวาดนิ้วขึ้นที่จอแสดงผล กดเลือก Printer Maintenance (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) กดเลือก Align Printer (จัดเรียงเครื่องพิมพ์) จากนั้นกดเลือก Continue (ดำเนินการต่อ)
  หน้าจัดเรียงตลับหมึกจะจัดพิมพ์ออกมา
  รูปภาพ : ตัวอย่างหน้าจัดเรียงตลับหมึก
  ตัวอย่างหน้าจัดเรียงตลับหมึก
ทดลองพิมพ์งาน หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีพอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 12: การทำความสะอาดรอบ ๆ หัวพ่นหมึกด้วยตัวเอง
อย่าใช้ขั้นตอนเหล่านี้หากหน้าทดสอบหรือผลงานพิมพ์ไม่มีแถบหมึกหรือคราบหมึกเลอะ หากคุณไม่พบรอยหมึกหรือคราบเลอะ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหา
หากพบคราบหรือรอยหมึกที่ผลงานพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนนี้ตอไปเพื่อทำความสะอาดพื้นที่รอบ ๆ หัวฉีดจ่ายหมึก
รูปภาพ : ภาพหมึกที่เลอะ
ภาพ: ภาพหมึกที่เลอะ
รูปภาพ : ตัวอย่างข้อความที่เป็นแถบหมึก
ภาพ: ตัวอย่างข้อความที่เป็นแถบหมึก
 1. จัดเตรียมวัสดุต่อไปนี้:
  • ผ้ายางแห้ง ผ้านุ่มที่ไม่มีขุยหรือวัสดุเนื้อนุ่มที่จะไม่ขาดหรือมีเส้นใยหลุดออกมา (ที่กรองกาแฟสามารถใช้ได้เช่นกัน)
  • น้ำกลั่น น้ำกรอง หรือน้ำดื่ม (น้ำประปาอาจมีสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตลับหมึกพิมพ์ได้)
     หมายเหตุ
   อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดแผ่นพิมพ์หรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึกพิมพ์ เพราะอาจทำให้ตลับหมึกพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์เสียหาย
 2. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ยกฝาครอบตลับหมึกขึ้น
 3. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 4. นำตลับหมึกออกโดยเปิดล็อคตลับหมึก
  รูปภาพ : การเปิดล็อคตลับหมึก
  ภาพ: คลายล็อคตลับหมึก
 5. ยกตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 6. จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
 7. ตรวจสอบแถบตลับหมึกพิมพ์ว่ามีหมึกหรือเศษฝุ่นเกาะอยู่หรือไม่
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
  ภาพ: ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
 8. จุ่มแผ่นยางโฟมสำหรับเช็ดทำความสะอาดหรือผ้าที่ไม่เป็นขุยในน้ำกลั่น จากนั้นบีบให้หมาด
 9. ใช้ผ้ายางทำความสะอาดด้านหน้าและขอบรอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึก
    หมายเหตุ
  ห้ามทำความสะอาดแถบหัวฉีดหมึก
   รูปภาพ : การทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึก
   ภาพ: หน้าสัมผัสหัวฉีดพ่นหมึกและตลับหมึก
  1. แผ่นหัวพ่น - อย่าทำความสะอาด
  2. พื้นที่รอบ ๆ หัวฉีดพ่นหมึก - ทำความสะอาด
  3. หน้าสัมผัสตลับหมึก - ไม่ต้องทำความสะอาด
 10. ปล่อยตลับหมึกไว้ประมาณ 10 นาทีเพื่อให้ส่วนที่ทำความสะอาดแห้ง หรือใช้สำลีก้อนใหม่เช็ดให้แห้ง
 11. ใส่ตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นตรวจสอบว่าล็อคตลับหมึกล็อคเข้าที่
    บันทึก
  ติดตั้งตลับหมึกสีไว้ทางซ้าย ส่วนตลับหมึกดำไว้ทางขวา
  รูปภาพ : ล็อคตลับหมึกสำหรับยึดตลับหมึก
  ภาพ: ตลับหมึกจะต้องล็อคเข้าที่
 12. ทวนซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำความสะอาดรอบ ๆ หัวพ่นที่ตลับหมึกอื่น
 13. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : การปิดฝาช่องตลับหมึก
  ภาพ: การปิดฝาช่องตลับหมึก
ทดลองพิมพ์งาน หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีพอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 13: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา
เปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาหากพบข้อผิดพลาดในรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์ และหากขั้นตอนก่อนหน้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แม้ว่าตลับหมึกจะไม่ได้มีหมึกเหลือน้อยก็ตาม ตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหาคือตัวที่พิมพ์แล้วพบปัญหาในรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ตามขั้นตอนที่ระบุก่อนหน้าในเอกสารชุดนี้ เปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาโดยทำตามขั้นตอนการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ในเอกสารชุดนี้
หากคุณมีตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ที่มีปัญหา ชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ตรวจสอบการรับประกันสำหรับหมึกของคุณได้ที่ hp.com/go/learnaboutsuppliesจากนั้นตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองของคุณ
ทดลองพิมพ์งาน หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีพอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน
  บันทึก
เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากได้รับการเปลี่ยนตลับหมึก หัวพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ตามประกันสินค้า ตัวแทนให้บริการอาจขอเก็บตัวอย่างการพิมพ์ไว้ หากเครื่องพิมพ์ถูกส่งกลับไปยัง HP จะต้องส่งคืนตัวอย่างงานพิมพ์ไปพร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย ใส่ตัวอย่างงานพิมพ์ไว้ในถาดจ่ายกระดาษขณะบรรจุเครื่องพิมพ์สำหรับจัดส่ง

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย