ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575 - แก้ปัญหากระดาษติดในถาดเสริม 3

แก้ปัญหากระดาษติดในถาดเสริม 3
  1. เปิดถาด 3 และตรวจดูว่ามีการจัดเรียงกระดาษอย่างถูกต้อง นำกระดาษที่เสียหรือติดออก
    รูปภาพ : ใส่กระดาษ
  2. ปิดถาด 3
    รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย