ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c, HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c - การแก้ปัญหากระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ (M525c, M575c)

การแก้ปัญหากระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 1. ยกตัวล็อคเพื่อปลดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ยกตัวล็อคอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 2. เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 3. ยกฝาปิดช่องเพื่อเข้าสู่บริเวณที่กระดาษติด และดึงกระดาษที่ติดอยู่ออก
  หากจำเป็น ให้หมุนปุ่มสีเขียวที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ป้อนกระดาษเพื่อนำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดอยู่ออก
 4. ยกถาดป้อนกระดาษอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ยกถาดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 5. บีบช่องสองช่องที่ปลายแต่ละข้างของชุดประกอบ e-Duplex เข้าหากัน
  รูปภาพ : ปลดล็อคชุดลูกกลิ้ง
 6. ถอดชุดประกอบ e-Duplex โดยการดึงออก
  รูปภาพ : ถอดชุดลูกกลิ้ง
 7. นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดอยู่ออก
 8. ติดตั้งชุดประกอบ e-Duplex กลับเข้าไปโดยเลื่อนเข้าไปจนเข้าที่
  รูปภาพ : ติดตั้งชุดลูกกลิ้ง
 9. กดถาดป้อนกระดาษอุปกรณ์ป้อนกระดาษลง
  รูปภาพ : กดถาดอุปกรณ์ป้อนกระดาษลง
 10. ปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย