ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 2 หรือถาดป้อนกระดาษเสริม 500 แผ่น

แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 2 หรือถาดป้อนกระดาษเสริม 500 แผ่น
 1. นำถาดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดถาด
 2. นำกระดาษออกจากถาด และทิ้งกระดาษที่เสียหาย
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดอยู่ออก
 3. ตรวจสอบว่าปรับตัวกั้นกระดาษด้านหลังไปยังตำแหน่งของขนาดกระดาษที่ถูกต้องแล้ว หากจำเป็น ให้บีบตัวล็อคและเลื่อนตัวกั้นกระดาษด้านหลังไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง ซึ่งควรจะเข้าที่
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 4. ใส่กระดาษลงในถาด ตรวจดูว่ามุมกระดาษทั้งสี่ด้านเรียบเสมอกับถาด และกระดาษอยู่ใต้ตัวแสดงระดับความสูงสูงสุด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษในถาด
 5. ใส่และปิดถาด 2
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 6. กดปุ่มปลดล็อคฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : กดปุ่มเพื่อปลดล็อคฝาด้านหน้า
 7. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 8. นำตลับผงหมึกออก
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 9. ยกฝาปิดช่องเพื่อเข้าสู่บริเวณที่กระดาษติด และดึงกระดาษที่ติดอยู่ออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดอยู่ออก
 10. ใส่ตลับผงหมึกกลับเข้าไป
  รูปภาพ : ใส่ตลับผงหมึก
 11. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหน้า

ประเทศ: Flag ไทย