ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ยินดีต้อนรับลูกค้าเครื่องพิมพ์Samsung(ซัมซุง)

  ต้องการการความช่วยเหลือและบริการสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung(ซัมซุง) ของคุณหรือไม่?  HP ช่วยคุณได้! เรียนรู้เพิ่มเติม

HP LaserJet Enterprise MFP - ตั้งค่าบันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่ายโดยใช้ HP Embedded Web Server (EWS)

บทนำ
เอกสารนี้อธิบายวิธีเปิดใช้และกำหนดค่าฟังก์ชันสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย เครื่องพิมพ์มีคุณสมบัติที่ทำให้สามารถสแกนเอกสารและบันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่ายได้ ในการใช้คุณสมบัติสแกนนี้ ต้องมีการเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย อย่างไรก็ตาม คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะได้รับการกำหนดค่า การกำหนดค่าสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายมีอยู่สองวิธี ได้แก่ วิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วนบันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย สำหรับการตั้งค่าพื้นฐานและ การตั้งค่าบันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย สำหรับการตั้งค่าขั้นสูง
ก่อนที่คุณจะเริ่ม
  บันทึก
ในการตั้งค่าคุณสมบัติ สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย เครื่องพิมพ์ต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้งาน
ผู้ดูแลระบบต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ก่อนเริ่มต้นกระบวนการกำหนดค่า
 • สิทธิ์การเข้าใช้เครื่องระดับผู้ดูแล
 • ชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDN) (เช่น \ \servername.us.companyname.net\scans) ของโฟลเดอร์ปลายทาง หรือ IP แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ (เช่น \\16.88.20.20\scans)
    บันทึก
  การใช้คำว่า "เซิร์ฟเวอร์" ในบริบทนี้หมายถึงคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันอยู่
  บันทึก
โฟลเดอร์เครือข่ายต้องตั้งค่าเป็นโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้คุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายทำงานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน โปรดดู ตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน (c04571368)
ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS)
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย เพื่อแสดงที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์
 2. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ของเครื่องพิมพ์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น
  รูปภาพ : ตัวอย่างของ IP แอดเดรสในหน้าต่างเบราเซอร์
    บันทึก
  หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความระบุว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินต่อไปยังเว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์
  รูปภาพ : กราฟิกหน้าจอหลักของ EWS
ตั้งค่าการบันทึกไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย
วิธีที่หนึ่ง: ใช้วิซาร์ดบันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย
ตัวเลือกนี้จะเปิดวิซาร์ดการตั้งค่าแอดเดรสใน HP Embedded Web Server (EWS) สำหรับเครื่องพิมพ์ วิซาร์ดการตั้งค่าประกอบด้วยตัวเลือกสำหรับการกำหนดค่าพื้นฐาน
  บันทึก
ก่อนที่คุณจะเริ่ม: ในการแสดง IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์หรือชื่อโฮสต์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
 1. คลิกแท็บ สแกน/ส่งดิจิตอล กล่องโต้ตอบ วิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วนอีเมล์และบันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย จะเปิดขึ้น
 2. คลิกลิงค์ วิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วนบันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย
 3. ที่กล่องโต้ตอบ เพิ่มหรือลบการตั้งค่าแบบด่วนบันทึกในโฟลเดอร์เครือข่าย ให้คลิก เพิ่ม
    บันทึก
  การตั้งค่าแบบด่วนเป็นงานลัดที่สามารถเข้าใช้ได้ในหน้าจอหลักหรือภายในแอปพลิเคชันการตั้งค่าแบบด่วนที่เครื่อง
    บันทึก
  คุณสมบัติบันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่ายสามารถกำหนดค่าอย่างน้อยที่สุดได้โดยไม่ต้องสร้างการตั้งค่าแบบด่วน อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่มีการตั้งค่าแบบด่วน ผู้ใช้จะต้องป้อนข้อมูลโฟลเดอร์ปลายทางที่แผงควบคุมสำหรับงานสแกนแต่ละงาน การตั้งค่าแบบด่วนจึงจำเป็นต้องมีเมตะดาต้า บันทึกข้อมูลไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย
 4. ที่กล่องโต้ตอบ เพิ่มการตั้งค่าโฟลเดอร์แบบด่วน ให้กรอกข้อมูลต่อไปนี้ครบถ้วน:
  1. ในฟิลด์ ชื่อการตั้งค่าแบบด่วน ให้พิมพ์ชื่อ
     บันทึก
   ตั้งชื่อการตั้งค่าแบบด่วนให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว (เช่น "สแกนและบันทึกลงในโฟลเดอร์")
  2. จากดรอปดาวน์ ตำแหน่งปุ่ม ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ เพื่อระบุว่าปุ่ม การตั้งค่าแบบด่วน จะแสดงที่ตำแหน่งใดบนแผงควบคุมของเครื่อง:
   • แอปพลิเคชันการตั้งค่าแบบด่วน
   • หน้าจอหลัก
  3. ในฟิลด์ คำอธิบายการตั้งค่าแบบด่วน พิมพ์รายละเอียดเพื่ออธิบายว่าการตั้งค่าแบบด่วนดังกล่าวจะบันทึกสิ่งใดบ้าง
  4. คลิก ถัดไป
 5. ที่กล่องโต้ตอบ กำหนดค่าโฟลเดอร์ปลายทาง ให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้:
  1. ในฟิลด์ พาธโฟลเดอร์ UNC ให้พิมพ์พาธของโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บภาพสแกน
   พาธโฟลเดอร์อาจเป็นชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDN) (เช่น \\servername.us.companyname.net\scans) หรือ IP แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ (เช่น \\16.88.20.20\scans) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพาธโฟลเดอร์ (เช่น \scans) อยู่หลัง FQDN หรือ IP แอดเดรส
     บันทึก
   FQDN สามารถมีความน่าเชื่อถือมากกว่าที่อยู่ IP ถ้าเซิร์ฟเวอร์ได้รับที่อยู่ IP ผ่าน DHCP ที่อยู่ IP ก็สามารถเปลี่ยนได้ อย่างไรก็ตาม การเขื่อมต่อด้วย IP แอดเดรสอาจรวดเร็วกว่าเนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องใช้ DNS ในการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง
  2. จากรายการดรอปดาวน์ การตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้อง ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้:
   • ใช้ข้อมูลการตรวจสอบผู้ใช้เพื่อเชื่อมต่อหลังจากลงชื่อเข้าใช้ที่แผงควบคุม
   • ใช้ข้อมูลการตรวจสอบนี้เสมอ
      บันทึก
    หากเลือก ใช้ข้อมูลการตรวจสอบนี้เสมอ ต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในฟิลด์ที่สอดคล้อง และการเข้าใช้โฟลเดอร์ของเครื่องต้องได้รับการตรวจสอบโดยการคลิก ตรวจสอบการเข้าใช้
  3. ในฟิลด์ Windows Domain ให้พิมพ์โดเมนของ Windows
     บันทึก
   หากต้องการค้นหาโดเมน Windows ใน Windows 7 ให้คลิก Start (เริ่ม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) คลิก System (ระบบ)
   หากต้องการค้นหาโดเมน Windows ใน Windows 8 ให้คลิก Search (ค้นหา) พิมพ์คำว่า System ในช่องการค้นหา แล้วคลิก System (ระบบ)
   โดเมนจะแสดงรายการภายใต้ Computer name, domain, and workgroup settings (ชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และการตั้งค่าผู้ใช้กลุ่ม)
  4. คลิก ถัดไป
 6. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดค่าการไฟล์สแกน ให้กำหนดการตั้งค่าการสแกนเริ่มต้น จากนั้นคลิก ถัดไป
 7. ตรวจดูกล่องโต้ตอบ สรุป แล้วคลิก เสร็จสิ้น
 8. ที่กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย ให้ตรวจทานการตั้งค่าที่เลือกแล้วคลิก เสร็จสิ้น เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า
วิธีที่สอง: ใช้การตั้งค่าบันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย
ตัวเลือกนี้จะเปิดใช้การกำหนดค่าขั้นสูงของคุณสมบัติ บันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย โดยใช้ HP Embedded Web Server (EWS) สำหรับเครื่องพิมพ์
  บันทึก
ก่อนที่คุณจะเริ่ม: ในการแสดง IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์หรือชื่อโฮสต์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่หนึ่ง: เริ่มการกำหนดค่า
 1. คลิกแท็บ สแกน/ส่งดิจิตอล
 2. บนเมนูการนำทางด้านซ้าย ให้คลิกลิงค์ การตั้งค่าบันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย
ขั้นตอนที่สอง: กำหนดค่าการตั้งค่า บันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย
 1. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมาย เปิดบันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ คุณสมบัติดังกล่าวจะใช้ไม่ได้ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
 2. ในส่วน การตั้งค่าแบบด่วน ให้คลิก เพิ่ม วิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วน จะเปิดขึ้น
    บันทึก
  การตั้งค่าแบบด่วนเป็นงานลัดที่สามารถเข้าใช้ได้ในหน้าจอหลักหรือภายในแอปพลิเคชันการตั้งค่าแบบด่วนที่เครื่อง
    บันทึก
  คุณสมบัติบันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่ายสามารถกำหนดค่าอย่างน้อยที่สุดได้โดยไม่ต้องสร้างการตั้งค่าแบบด่วน อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่มีการตั้งค่าแบบด่วน ผู้ใช้จะต้องป้อนข้อมูลโฟลเดอร์ปลายทางที่แผงควบคุมสำหรับงานสแกนแต่ละงาน การตั้งค่าแบบด่วนจึงจำเป็นต้องมีเมตะดาต้า บันทึกข้อมูลไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย
ดำเนินการผ่านกล่องโต้ตอบทั้งหมดในวิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วน เพื่อกำหนดค่าคุณสมบัติ บันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย ให้สมบูรณ์
กล่องโต้ตอบที่หนึ่ง: ตั้งค่าตำแหน่งปุ่มสำหรับการตั้งค่าแบบด่วนและตัวเลือกสำหรับการโต้ตอบกับผู้ใช้ที่แผงควบคุม
ใช้กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าตำแหน่งปุ่มสำหรับการตั้งค่าแบบด่วนและตัวเลือกสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ที่แผงควบคุม เพื่อกำหนดว่าปุ่ม การตั้งค่าแบบด่วน จะปรากฏบนแผงควบคุมในตำแหน่งใด และเพื่อกำหนดค่าระดับการโต้ตอบกับผู้ใช้ที่แผงควบคุมของเครื่อง
 1. ในฟิลด์ ชื่อการตั้งค่าแบบด่วน ให้พิมพ์ชื่อ
    บันทึก
  ตั้งชื่อการตั้งค่าแบบด่วนให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว (เช่น "สแกนและบันทึกลงในโฟลเดอร์")
 2. จากรายการ ตำแหน่งปุ่ม ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ เพื่อระบุว่าปุ่ม การตั้งค่าแบบด่วน จะแสดงที่ตำแหน่งใดบนแผงควบคุมของเครื่อง:
  • แอปพลิเคชันการตั้งค่าแบบด่วน
  • หน้าจอหลัก
 3. ในฟิลด์ คำอธิบายการตั้งค่าแบบด่วน พิมพ์รายละเอียดเพื่ออธิบายว่าการตั้งค่าแบบด่วนดังกล่าวจะบันทึกสิ่งใดบ้าง
 4. จากรายการดรอปดาวน์ ตัวเลือกเริ่มต้นการตั้งค่าแบบด่วน ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้:
  • ตัวเลือกที่หนึ่ง: เข้าสู่แอปพลิเคชัน จากนั้นผู้ใช้กดเริ่ม:
  • ตัวเลือกที่สอง: เริ่มทันทีที่เลือก:
   1. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้ ใต้ พรอมต์ด้านต้นฉบับ:
    • ใช้ค่าเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน
    • พรอมต์สำหรับด้านต้นฉบับ
     บันทึก
   หากเลือก เริ่มทันทีที่เลือก ไว้ ต้องมีการเข้าสู่โฟลเดอร์ปลายทางในขั้นตอนต่อไป
 5. คลิก ถัดไป
กล่องโต้ตอบที่สอง: การตั้งค่าโฟลเดอร์
ใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าโฟลเดอร์ เพื่อกำหนดค่าประเภทของโฟลเดอร์ที่เครื่องจะส่งเอกสารที่สแกนไป
มีโฟลเดอร์ปลายทางให้เลือกสองชนิด:
 • โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือโฟลเดอร์ FTP
 • โฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกัน
มีสิทธิ์เข้าใช้โฟลเดอร์ปลายทางให้เลือกสองชนิด:
 • การเข้าใช้เพื่ออ่านและเขียน
 • การเข้าใช้เพื่อเขียนเท่านั้น
ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีกำหนดค่าการตั้งค่าโฟลเดอร์
รูปภาพ :
กำหนดค่าโฟลเดอร์ปลายทางสำหรับเอกสารที่สแกนแล้ว
ตัวเลือก 1: โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือโฟลเดอร์ FTP
ในการบันทึกเอกสารที่สแกนลงในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันแบบมาตรฐานหรือในโฟลเดอร์ FTP ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. หากยังไม่ได้เลือกไว้ ให้เลือก บันทึกในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือโฟลเดอร์ FTP
 2. คลิก เพิ่ม... กล่องโต้ตอบ เพิ่มพาธโฟลเดอร์เครือข่าย จะเปิดขึ้น
 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มพาธโฟลเดอร์เครือข่าย ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
  • ตัวเลือกที่หนึ่ง: บันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่ายมาตรฐานที่ใช้ร่วมกัน
   รูปภาพ :
     บันทึก
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน โปรดดู ตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน (c04571368)
   1. หากยังไม่ได้เลือกไว้ ให้เลือก บันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่ายมาตรฐานที่ใช้ร่วมกัน
   2. ในฟิลด์ พาธโฟลเดอร์ UNC ให้พิมพ์พาธโฟลเดอร์
    พาธโฟลเดอร์อาจเป็นชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDN) (เช่น \\servername.us.companyname.net\scans) หรือ IP แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ (เช่น \\16.88.20.20\scans) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพาธโฟลเดอร์ (เช่น \scans) อยู่หลัง FQDN หรือ IP แอดเดรส
      บันทึก
    FQDN สามารถมีความน่าเชื่อถือมากกว่าที่อยู่ IP ถ้าเซิร์ฟเวอร์ได้รับที่อยู่ IP ผ่าน DHCP ที่อยู่ IP ก็สามารถเปลี่ยนได้ อย่างไรก็ตาม การเขื่อมต่อด้วย IP แอดเดรสอาจรวดเร็วกว่าเนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องใช้ DNS ในการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง
   3. หากต้องการสร้างโฟลเดอร์ย่อยโดยอัตโนมัติสำหรับเอกสารที่สแกนแล้วในโฟลเดอร์ปลายทาง ให้เลือกรูปแบบของชื่อโฟลเดอร์ย่อยจากรายการ โฟลเดอร์ย่อยที่กำหนดเอง
    ในการจำกัดการเข้าใช้โฟลเดอร์ย่อยให้เป็นผู้ใช้ที่สร้างงานสแกนนั้นๆ ให้เลือก จำกัดการเข้าถึงโฟลเดอร์ย่อยสำหรับผู้ใช้
   4. ในการดูพาธโฟลเดอร์แบบสมบูรณ์สำหรับเอกสารที่สแกน ให้คลิก อัปเดตตัวอย่าง
   5. จากรายการดรอปดาวน์ การตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้อง ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
    • ใช้ข้อมูลการตรวจสอบผู้ใช้เพื่อเชื่อมต่อหลังจากลงชื่อเข้าใช้ที่แผงควบคุม
    • ใช้ข้อมูลการตรวจสอบนี้เสมอ
       บันทึก
     หากเลือก ใช้ข้อมูลการตรวจสอบนี้เสมอ ไว้ ต้องทำการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในฟิลด์ที่สอดคล้องกัน
   6. ในฟิลด์ Windows Domain ให้พิมพ์โดเมนของ Windows
      บันทึก
    หากต้องการค้นหาโดเมน Windows ใน Windows 7 ให้คลิก Start (เริ่ม) คลิก Control Panel (แผงควบคุม) คลิก System (ระบบ)
    หากต้องการค้นหาโดเมน Windows ใน Windows 8 ให้คลิก Search (ค้นหา) พิมพ์คำว่า System ในช่องการค้นหา แล้วคลิก System (ระบบ)
    โดเมนจะแสดงรายการภายใต้ Computer name, domain, and workgroup settings (ชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และการตั้งค่าผู้ใช้กลุ่ม)
      บันทึก
    ถ้าโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันถูกตั้งค่าให้เข้าถึงได้โดยทุกคน ค่าสำหรับชื่อเวิร์กกรุ๊ป (ค่าเริ่มต้นคือ "Workgroup") ต้องทำการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในฟิลด์ที่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าโฟลเดอร์อยู่ภายในบางโฟลเดอร์ของผู้ใช้และไม่ได้เป็นสาธารณะ จะต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้รายดังกล่าว
      บันทึก
    ที่อยู่ IP อาจจำเป็นแทนที่จะเป็นชื่อของคอมพิวเตอร์ เราเตอร์ในบ้านจำนวนมากจัดการกับชื่อคอมพิวเตอร์ได้ไม่ค่อยดีนัก และไม่มีเซิร์ฟเวอร์ชื่อโดเมน (Domain Name Server - DNS) ในกรณีนี้ที่ จะเป็นการดีที่สุดถ้าตั้งค่าที่อยู่ IP แบบคงที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อบรรเทาปัญหาของ DHCP ซึ่งมีการกำหนดที่อยู่ IP​ใหม่ สำหรับเราเตอร์บ้านโดยทั่วไป สิ่งนี้จะกระทำโดยการตั้งค่าที่อยู่ IP แบบคงที่ซึ่งอยู่บนเครือข่ายย่อยเดียวกัน แต่ที่อยู่นอกช่วงที่อยู่ DHCP
   7. คลิก ตกลง
  • ตัวเลือกที่สอง: บันทึกไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP
   รูปภาพ :
     บันทึก
   ถ้าไซต์ FTP อยู่ภายนอกไฟร์วอลล์ จะต้องระบุพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ภายใต้การตั้งค่าเครือข่าย การตั้งค่าเหล่านี้จะอยู่ในแท็บ การสร้างเครือข่าย EWS ภายใต้ตัวเลือก ขั้นสูง
   1. เลือก บันทึกไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP
   2. ในฟิลด์ เซิร์ฟเวอร์ FTP ให้พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ FTP หรือ IP แอดเดรส
   3. ในฟิลด์ พอร์ต ให้พิมพ์หมายเลขพอร์ต
      บันทึก
    ในกรณีส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหมายเลขพอร์ตที่เป็นค่าเริ่มต้น
   4. หากต้องการสร้างโฟลเดอร์ย่อยโดยอัตโนมัติสำหรับเอกสารที่สแกนแล้วในโฟลเดอร์ปลายทาง ให้เลือกรูปแบบของชื่อโฟลเดอร์ย่อยจากรายการ โฟลเดอร์ย่อยที่กำหนดเอง
   5. ในการดูพาธโฟลเดอร์แบบสมบูรณ์สำหรับเอกสารที่สแกน ให้คลิก อัปเดตตัวอย่าง
   6. จากรายการดรอปดาวน์ โหมดรับส่งข้อมูล FTP ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
    • พาสซีฟ
    • แอคทีฟ
   7. ในฟิลด์ ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้
   8. ในฟิลด์ รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่าน
   9. คลิกที่ ตรวจสอบการเข้าใช้ เพื่อยืนยันว่าปลายทางสามารถเข้าถึงได้
   10. คลิก ตกลง
ตัวเลือก 2: โฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกัน
ในการบันทึกเอกสารที่สแกนลงในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันส่วนบุคคล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  บันทึก
ตัวเลือกนี้จะใช้ในสภาพแวดล้อมโดเมนที่ผู้ดูแลระบบกำหนดค่าโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมสำหรับผู้ใช้แต่ละคน หากมีการกำหนดค่าคุณสมบัติ บันทึกลงในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันส่วนบุคคล แล้ว ผู้ใช้ต้องลงชื่อเข้าใช้ที่แผงควบคุมของเครื่องโดยใช้ข้อมูลการตรวจสอบ Windows หรือการตรวจสอบความถูกต้อง LDAP
 1. เลือก บันทึกไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันส่วนบุคคล
 2. ในฟิลด์ เรียกโฟลเดอร์หลักของผู้ใช้ของเครื่องโดยใช้แอททริบิวต์นี้ ให้พิมพ์โฟลเดอร์หลักของผู้ใช้ใน Microsoft Active Directory
    บันทึก
  ตรวจสอบว่าผู้ใช้รู้ว่าโฟลเดอร์หลักนี้ตั้งอยู่บนเครือข่าย
 3. หากต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ย่อยชื่อผู้ใช้ที่ส่วนท้ายของพาธโฟลเดอร์ ให้เลือก สร้างโฟลเดอร์ย่อยตามชื่อผู้ใช้
  ในการจำกัดการเข้าใช้โฟลเดอร์ย่อยให้เป็นผู้ใช้ที่สร้างงานสแกนนั้นๆ ให้เลือก จำกัดการเข้าถึงโฟลเดอร์ย่อยสำหรับผู้ใช้
เลือกสิทธิ์เข้าใช้โฟลเดอร์ปลายทาง
ตัวเลือก 1: การเข้าใช้เพื่ออ่านและเขียน
หากต้องการส่งเอกสารที่สแกนไปยังโฟลเดอร์ที่กำหนดค่าไว้สำหรับการเข้าใช้เพื่ออ่านและเขียน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  บันทึก
ส่งไปยังโฟลเดอร์ที่มีการเข้าใช้เพื่ออ่านและเขียนเท่านั้น สนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องของโฟลเดอร์และการแจ้งเตือนงาน
 1. หากยังไม่ได้เลือกไว้ ให้เลือก ส่งไปยังโฟลเดอร์ที่มีการเข้าใช้เพื่ออ่านและเขียนเท่านั้น
 2. หากต้องการกำหนดให้เครื่องตรวจสอบการเข้าใช้โฟลเดอร์ก่อนเริ่มงานสแกน ให้เลือก ตรวจสอบการเข้าถึงโฟลเดอร์ก่อนเริ่มงาน
    บันทึก
  งานสแกนจะเสร็จเร็วขึ้นหากไม่ได้เลือก ตรวจสอบการเข้าถึงโฟลเดอร์ก่อนเริ่มงาน ไว้ อย่างไรก็ตาม หากโฟลเดอร์ไม่สามารถใช้งานได้ งานสแกนจะล้มเหลว
 3. คลิก ถัดไป
ตัวเลือก 2: การเข้าใช้เพื่อเขียนเท่านั้น
หากต้องการส่งเอกสารที่สแกนไปยังโฟลเดอร์ที่กำหนดค่าไว้สำหรับการเข้าใช้เพื่อเขียนเท่านั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  บันทึก
ส่งไปยังโฟลเดอร์ที่มีการเข้าใช้เพื่อเขียนเท่านั้นได้ ไม่สนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องของโฟลเดอร์หรือการแจ้งเตือนงาน
  บันทึก
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ เครื่องพิมพ์จะไม่สามารถเพิ่มชื่อไฟล์สแกนได้ ซึ่งจะส่งชื่อไฟล์ที่เหมือนกันสำหรับการสแกนทั้งหมด
เลือกคำนำหน้าหรือส่วนต่อท้ายของชื่อไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับเวลาสำหรับชื่อไฟล์การสแกน เพื่อให้การสแกนแต่ละครั้งจะบันทึกเป็นไฟล์ที่ไม่ซ้ำกันและไม่เขียนทับไฟล์ก่อนหน้า ชื่อไฟล์นี้จะถูกกำหนดโดยข้อมูลในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าไฟล์ ในวิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วน
 1. เลือก ส่งไปยังโฟลเดอร์ที่มีการเข้าใช้เพื่อเขียนเท่านั้นได้
 2. คลิก ถัดไป
กล่องโต้ตอบที่สาม: การตั้งค่าการแจ้งเตือน
 1. ที่กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้ทำหนึ่งในงานต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:
    บันทึก
  หากต้องการส่งอีเมล์การแจ้งเตือน เครื่องจะต้องถูกต้องค่าให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP สำหรับการส่งงานอีเมล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเซิร์ฟเวอร์ SMTP สำหรับการส่งอีเมล์ โปรดดู ตั้งค่าการสแกนไปยังอีเมล (c04017973)
  • ตัวเลือกที่หนึ่ง: ไม่ต้องแจ้ง
   1. เลือก ไม่แจ้งเตือน
   2. หากต้องการแจ้งให้ผู้ใช้ตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้เลือก แจ้งผู้ใช้ก่อนเริ่มงาน และคลิก ถัดไป
  • ตัวเลือกที่สอง: แจ้งเมื่องานเสร็จสมบูรณ์
   1. เลือก แจ้งเมื่องานเสร็จสมบูรณ์
   2. เลือกวิธีการส่งการแจ้งเตือนจากรายการ วิธีที่ใช้ส่งการแจ้งเตือน
    หากวิธีการแจ้งเตือนที่เลือกไว้คือ อีเมล์ ให้พิมพ์อีเมล์แอดเดรสลงในฟิลด์ อีเมล์แอดเดรสการแจ้งเตือน
   3. หากต้องการรวมภาพขนาดย่อของหน้าแรกที่สแกนไว้ในการแจ้งเตือน ให้เลือก รวมถึงภาพขนาดย่อ
   4. หากต้องการแจ้งให้ผู้ใช้ตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้เลือก แจ้งผู้ใช้ก่อนเริ่มงาน และคลิก ถัดไป
  • ตัวเลือกที่สาม: แจ้งเมื่องานล้มเหลวเท่านั้น
   1. เลือก แจ้งเมื่องานล้มเหลวเท่านั้น
   2. เลือกวิธีการส่งการแจ้งเตือนจากรายการ วิธีที่ใช้ส่งการแจ้งเตือน
    หากวิธีการแจ้งเตือนที่เลือกไว้คือ อีเมล์ ให้พิมพ์อีเมล์แอดเดรสลงในฟิลด์ อีเมล์แอดเดรสการแจ้งเตือน
   3. หากต้องการรวมภาพขนาดย่อของหน้าแรกที่สแกนไว้ในการแจ้งเตือน ให้เลือก รวมถึงภาพขนาดย่อ
   4. หากต้องการแจ้งให้ผู้ใช้ตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้เลือก แจ้งผู้ใช้ก่อนเริ่มงาน และคลิก ถัดไป
กล่องโต้ตอบที่สี่: การตั้งค่าสแกน
ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการสแกน ให้กำหนดการตั้งค่าการสแกนเริ่มต้น จากนั้นคลิก การตั้งค่าแบบด่วน ตามด้วย ถัดไป
การตั้งค่าการสแกน:
คุณสมบัติ
คำอธิบาย
ขนาดต้นฉบับ
เลือกขนาดหน้าของเอกสารต้นฉบับ
ด้านต้นฉบับ
เลือกว่าเอกสารต้นฉบับเป็นแบบหน้าเดียวหรือสองหน้า
ข้อความ/ภาพที่ดีที่สุด
เลือกเพื่อปรับให้เหมาะสมสำหรับทางออกของเนื้อหาแต่ละประเภท หรือเลือก ปรับด้วยตนเอง
ปรับเพื่อ
สามารถใช้งานการตั้งค่านี้ได้เมื่อ ข้อความ/ภาพที่ดีที่สุด ตั้งค่าเป็น ปรับด้วยตนเอง เท่านั้น เลือกค่าการปรับด้วยตนเอง
การวางแนวเนื้อหา
ระบุทิศทางการวางเอกสารต้นฉบับบนหน้ากระดาษ: แนวตั้ง หรือ แนวนอน หรือเลือก ตรวจจับอัตโนมัติ
รูปแบบ 2 ด้าน
ไม่สามารถใช้งานการตั้งค่านี้ได้เมื่อ การวางแนวกระดาษเนื้อหา ตั้งค่าเป็น ตรวจจับอัตโนมัติ เลือกเพื่ออธิบายการเย็บของหน้าเพื่อระบุว่าด้านหลังของหน้ากลับหัวอยู่หรืออยู่ในด้านที่ถูกต้อง
การลบพื้นหลัง
เลือกค่าเพื่อลบภาพจางๆ ออกจากพื้นหลังหรือเพื่อลบสีพื้นหลังที่เป็นสีอ่อนออก
ความเข้ม
เลือกค่าเพื่อปรับความเข้มของไฟล์
ความคมชัด
เลือกค่าเพื่อปรับความเปรียบต่างของไฟล์
ความคมชัด
เลือกค่าเพื่อปรับความคมชัดไฟล์
แสดงตัวอย่างภาพ
เลือกว่าต้องการบังคับหรือทำให้เป็นทางเลือกสำหรับการดูตัวอย่างของงานหรือปิดการดูตัวอย่าง
ตัวเลือกการตัด
เลือกว่าต้องการอนุญาตให้งานถูกตัดหรือไม่ และประเภทของตัวเลือกการตัด
การสร้างงาน
เลือกการตั้งค่านี้เพื่อรวมเอกสารต้นฉบับหลายๆ ชุดเข้าเป็นเอกสารแนบของอีเมล์ฉบับเดียว นอกจากนี้ยังสามารถใช้การตั้งค่านี้เพื่อสแกนเอกสารต้นฉบับที่มีจำนวนหน้ามากกว่าความจุที่อุปกรณ์ป้อนกระดาษสามารถรับได้ในหนึ่งครั้ง
โทนอัตโนมัติ
เลือกการตั้งค่านี้เพื่อกำหนดการตั้งค่า ความเข้มความเปรียบต่าง และ การลบพื้นหลัง ให้เป็นอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้การตั้งค่าเหล่านี้ไม่สามารถใช้งานบนหน้านี้ได้
การตรวจจับการดึงกระดาษหลายแผ่น
เลือกการตั้งค่านี้เพื่อใช้การตรวจจับงานที่มีการดึงกระดาษหลายแผ่น
ลบขอบ
เลือกการตั้งค่านี้เพื่อระบุความกว้างของระยะขอบที่จะลบ ทั้งในหน่วยนิ้วและมิลลิเมตร สำหรับด้านหน้าและด้านหลังของงาน
กล่องโต้ตอบที่ห้า: การตั้งค่าไฟล์
ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าไฟล์ ให้กำหนดการตั้งค่าการสแกนเริ่มต้น จากนั้นคลิก การตั้งค่าแบบด่วน ตามด้วย ถัดไป
การตั้งค่าไฟล์:
คุณสมบัติ
คำอธิบาย
ส่วนนำหน้าชื่อไฟล์
ตั้งค่าตัวนำหน้าชื่อไฟล์เริ่มต้นที่ใช้สำหรับไฟล์ที่บันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย
ชื่อไฟล์เริ่มต้น
ชื่อไฟล์เริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่จะบันทึก
เลือกช่องทำเครื่องหมาย ผู้ใช้แก้ไขได้ เพื่อให้การตั้งค่านี้สามารถแก้ไขได้ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
ตัวต่อท้ายชื่อไฟล์
ตั้งค่าตัวนำหน้าชื่อไฟล์เริ่มต้นที่ใช้สำหรับไฟล์ที่บันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย
รูปแบบหมายเลขไฟล์
เลือกรูปแบบชื่อไฟล์สำหรับเวลาที่งานถูกแบ่งออกเป็นหลายไฟล์
ประเภทไฟล์เริ่มต้น
เลือกรูปแบบไฟล์สำหรับไฟล์ที่บันทึก
เลือกช่องทำเครื่องหมาย ผู้ใช้แก้ไขได้ เพื่อให้การตั้งค่านี้สามารถแก้ไขได้ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
ตัวอย่างชื่อไฟล์
พิมพ์ชื่อไฟล์ จากนั้นคลิกปุ่ม อัปเดตตัวอย่าง
การตั้งค่าสีเริ่มต้น
เลือกว่าต้องการบันทึกไฟล์เป็นภาพขาวดำหรือภาพสี
คุณภาพงานพิมพ์เริ่มต้น
เลือกคุณภาพของไฟล์ ภาพที่มีคุณภาพสูงกว่าจะมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่กว่าภาพที่มีคุณภาพต่ำกว่าและใช้เวลาในการส่งนานยิ่งขึ้น
ความละเอียดเริ่มต้น
ตั้งค่าความละเอียดของไฟล์ ภาพที่มีความละเอียดสูงกว่าจะมีจำนวนจุดต่อตารางนิ้ว (dpi) มากกว่า ดังนั้นจึงแสดงรายละเอียดได้มากกว่า ภาพที่มีความละเอียดต่ำกว่าจะมีจำนวนจุดต่อตารางนิ้ว (dpi) น้อยกว่า ดังนั้นจึงแสดงรายละเอียดได้น้อยกว่า แต่ขนาดของไฟล์ก็จะเล็กกว่าด้วย
การบีบอัด
ระบุว่าไฟล์นี้จะใช้การบีบอัดแบบ ปกติ หรือ สูง เมื่อบันทึกเอกสารที่สแกนเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS หากตั้งค่าการบีบอัดเป็น สูง ไฟล์ที่สแกนจะมีขนาดเล็กกว่า แต่กระบวนการสแกนอาจใช้เวลานานกว่าการบีบอัดแบบ ปกติ
การบีบอัด TIFF สีดำ
เลือกอัลกอริธึมการบีบอัด TIFF สีดำเพื่อใช้บีบอัดไฟล์ TIFF ที่สร้างขึ้น
การบีบอัด TIFF สี/โทนสีเทา
เลือกอัลกอริธึมการบีบอัด TIFF สี/ขาวดำเพื่อใช้บีบอัดไฟล์ TIFF ที่สร้างขึ้น
การเข้ารหัส PDF
หากประเภทไฟล์เป็น PDF แล้วตัวเลือกนี้จะเข้ารหัสไฟล์ PDF ที่ได้ คุณต้องระบุรหัสผ่านเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ารหัส คุณต้องใช้รหัสผ่านเดียวกันเพื่อเปิดไฟล์ ผู้ใช้จะได้รับพรอมต์ให้ป้อนรหัสผ่านก่อนสแกนงานหากไม่ได้ตั้งค่าไว้ก่อนกดเริ่ม
เลิกใช้งานประเภทไฟล์ OCR
เลือกการตั้งค่านี้เพื่อป้องกันประเภทไฟล์ OCR ไม่ให้ใช้งานได้จากแผงควบคุมของเครื่อง (เฉพาะเครื่องพิมพ์แบบเวิร์กโฟลว์)
เปิดห้ามมีหน้าว่าง
หากเปิดใช้งานตัวเลือก เปิดห้ามมีหน้าว่าง จะไม่สนใจหน้าว่าง
กล่องโต้ตอบที่หก: สรุป
ในกล่องโต้ตอบ สรุป ให้ตรวจสอบกล่องโต้ตอบ สรุป จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น
ขั้นตอนที่สาม: ทำการการกำหนดค่าให้เสร็จสิ้น
 1. ที่กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย ให้ตรวจทานการตั้งค่าที่เลือกแล้วคลิก ใช้ เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า

ประเทศ: Flag ไทย