ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP LaserJet Enterprise MFP, HP OfficeJet Enterprise MFP - ปรับแต่งทางลัดงานของเครื่องพิมพ์โดยใช้การตั้งค่าแบบด่วน

บทนำ
การตั้งค่าแบบด่วนเป็นงานทางลัดที่มีให้ใช้จากหน้าจอ หลัก หรือภายในคุณสมบัติ การตั้งค่าแบบด่วน บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ และไม่ส่งผลกับการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแอปพลิเคชันพื้นฐาน หากต้องการใช้การตั้งค่าแบบด่วนบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เปิดใช้แอปพลิเคชันพื้นฐาน
สร้างการตั้งค่าแบบด่วนสำหรับแอปพลิเคชันพื้นฐานต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของงานและเวลาในการทำงานให้เสร็จสิ้น:
 • อีเมล์ — ใช้การตั้งค่าแบบด่วนอีเมล์เพื่อกำหนดค่าและบันทึกการตั้งค่าที่ใช้ทั่วไปสำหรับการส่งงานจากเครื่องพิมพ์ผ่านอีเมล์เป็นเอกสารแนบอีเมล์
 • โทรสาร — ใช้การตั้งค่าแบบด่วนโทรสารเพื่อกำหนดค่าและบันทึกการตั้งค่าที่ใช้ทั่วไปสำหรับงานโทรสาร
 • บันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย — ใช้การตั้งค่าแบบด่วนบันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่ายเพื่อกำหนดค่าและบันทึกการตั้งค่าที่ใช้ทั่วไปสำหรับการบันทึกงานไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย
 • บันทึกลงใน USB — ใช้การตั้งค่าแบบด่วนบันทึกลงใน USB เพื่อกำหนดค่าและบันทึกการตั้งค่าที่ใช้ทั่วไปสำหรับการบันทึกงานลงในอุปกรณ์ USB
 • สำเนา (MFP เท่านั้น) — ใช้การตั้งค่าแบบด่วนสำเนาเพื่อกำหนดค่าและบันทึกการตั้งค่าที่ใช้ทั่วไปสำหรับงานทำสำเนา
 • บันทึกใน SharePoint® (เครื่องพิมพ์เวิร์กโฟลว์เท่านั้น) — ใช้การตั้งค่าแบบด่วนบันทึกลงใน SharePoint เพื่อกำหนดค่าและบันทึกการตั้งค่าที่ใช้ทั่วไปสำหรับการบันทึกงานไปยังไซต์ SharePoint
เลือกจากการตั้งค่างานที่หลากหลาย เช่น เริ่มงานทันทีที่เลือกการตั้งค่าแบบด่วน หรือกำหนดให้มีการแสดงตัวอย่างก่อนเริ่มงาน
ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS)
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย เพื่อแสดงที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์
 2. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ของเครื่องพิมพ์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น
  รูปภาพ : ตัวอย่างของ IP แอดเดรสในหน้าต่างเบราเซอร์
    บันทึก
  หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความระบุว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพื่อดำเนินต่อไปยังเว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์
  รูปภาพ : กราฟิกหน้าจอหลักของ EWS
ขั้นตอนที่สอง: เพิ่มและจัดการการตั้งค่าแบบด่วน
เพิ่มการตั้งค่าแบบด่วน
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มการตั้งค่าแบบด่วนใหม่:
 1. โดยใช้แท็บการนำทางด้านบน ให้คลิก ทั่วไป
 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิก การตั้งค่าแบบด่วน
 3. คลิกปุ่ม เพิ่ม เพื่อเริ่ม วิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วน
    บันทึก
  คลิก ยกเลิก ในทุกหน้าของ วิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วน เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน ออกจาก วิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วน และกลับไปหน้า การตั้งค่าแบบด่วน
 4. เลือก ประเภทการตั้งค่าแบบด่วน แล้วคลิกปุ่ม ถัดไป ประเภทการตั้งค่าแบบด่วนต่อไปนี้มีอยู่สำหรับการเลือก ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ของคุณ:
    บันทึก
  จำเป็นต้องกำหนด ประเภทการตั้งค่าแบบด่วน เท่านั้นเมื่อสร้างการตั้งค่าแบบด่วนโดยใช้แท็บ EWS ทั่วไป
  • อีเมล์
  • โทรสาร
  • บันทึกในโฟลเดอร์เครือข่าย
  • บันทึกลงใน USB
  • สำเนา (เฉพาะ MFP)
  • บันทึกใน SharePoint® (เครื่องพิมพ์เวิร์กโฟลว์เท่านั้น)
 5. ป้อนชื่อสำหรับการตั้งค่าด่วนในฟิลด์ ชื่อการตั้งค่าแบบด่วน (จำเป็น)
 6. เลือกตำแหน่งสำหรับการตั้งค่าแบบด่วนจะปรากฏขึ้นในเครื่องพิมพ์จากรายการดรอปดาวน์ ตำแหน่งปุ่ม การตั้งค่านี้จะกำหนดว่าการตั้งค่าแบบด่วนจะปรากฏบนหน้าจอ หลัก หรือภายในส่วน การตั้งค่าแบบด่วน บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 7. ป้อนคำอธิบายของการตั้งค่าด่วนในฟิลด์ คำอธิบายการตั้งค่าแบบด่วน (จำเป็น)
 8. เลือก ตัวเลือกเริ่มต้นการตั้งค่าแบบด่วน เพื่อกำหนดการทำงานที่จะเกิดขึ้นหลังจากเลือกการตั้งค่าแบบด่วนบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก ถัดไป
 9. เลือกการตั้งค่าและทำงานให้เสร็จสิ้นภายในวิซาร์ด คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อไปยังหน้าถัดไปของตัวเลือกที่ใช้ได้จนกว่าจะถึงหน้า สรุป
    บันทึก
  การตั้งค่าที่มีอยู่ในวิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วนจะแตกต่างกันตามประเภทของการตั้งค่าแบบด่วนที่กำลังเพิ่ม โปรดดูตารางใน การตั้งค่าและตัวเลือกการตั้งค่าแบบด่วน เพื่อดูการตั้งค่าที่มีอยู่และตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าแบบด่วนแต่ละประเภท
 10. ตรวจดูสรุปการตั้งค่า แล้วคลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการตั้งค่าแบบด่วน หรือคลิก ก่อนหน้า เพื่อแก้ไขการตั้งค่า
แก้ไขการตั้งค่าแบบด่วน
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขการตั้งค่าของการตั้งค่าแบบด่วนที่มีอยู่
 1. โดยใช้แท็บการนำทางด้านบน ให้คลิก ทั่วไป
 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิก การตั้งค่าแบบด่วน
 3. ในส่วน การตั้งค่าแบบด่วน ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายข้างการตั้งค่าแบบด่วนที่เหมาะสม แล้วคลิก แก้ไขวิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วน จะเปิดขึ้น
    บันทึก
  คลิก ยกเลิก ในทุกหน้าของ วิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วน เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน ออกจาก วิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วน และกลับไปหน้า การตั้งค่าแบบด่วน
 4. หากจำเป็น ให้แก้ไขการตั้งค่าต่อไปนี้ และคลิก ถัดไป:
  • ชื่อการตั้งค่าแบบด่วน
  • ตำแหน่งของปุ่ม
  • ตำแหน่งแผงควบคุม
  • คำอธิบายการตั้งค่าแบบด่วน
  • ตัวเลือกการเริ่มการตั้งค่าแบบด่วน
 5. เลือกการตั้งค่าและทำงานให้เสร็จสิ้นภายในวิซาร์ด คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อไปยังหน้าถัดไปของตัวเลือกที่ใช้ได้จนกว่าจะถึงหน้า สรุป
    บันทึก
  การตั้งค่าที่มีอยู่ในวิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วนจะแตกต่างกันตามประเภทของการตั้งค่าแบบด่วนที่กำลังแก้ไข โปรดดูตารางใน การตั้งค่าและตัวเลือกการตั้งค่าแบบด่วน เพื่อดูการตั้งค่าที่มีอยู่และตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าแบบด่วนแต่ละประเภท
 6. ตรวจสอบพื้นที่ สรุป แล้วคลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าแบบด่วน
คัดลอกการตั้งค่าแบบด่วน
 1. โดยใช้แท็บการนำทางด้านบน ให้คลิก ทั่วไป
 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิก การตั้งค่าแบบด่วน
 3. ในส่วน การตั้งค่าแบบด่วน ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายข้างการตั้งค่าแบบด่วนที่เหมาะสม แล้วคลิก คัดลอกวิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วน จะเปิดขึ้น
    บันทึก
  คลิก ยกเลิก ในทุกหน้าของ วิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วน เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน ออกจาก วิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วน และกลับไปหน้า การตั้งค่าแบบด่วน
 4. หากจำเป็น ให้แก้ไขการตั้งค่าต่อไปนี้ และคลิก ถัดไป:
  • ชื่อการตั้งค่าแบบด่วน
  • ตำแหน่งของปุ่ม
  • ตำแหน่งแผงควบคุม
  • คำอธิบายการตั้งค่าแบบด่วน
  • ตัวเลือกการเริ่มการตั้งค่าแบบด่วน
 5. เลือกการตั้งค่าและทำงานให้เสร็จสิ้นภายในวิซาร์ด คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อไปยังหน้าถัดไปของตัวเลือกที่ใช้ได้จนกว่าจะถึงหน้า สรุป
    บันทึก
  การตั้งค่าที่มีอยู่ในวิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วนจะแตกต่างกันตามประเภทของการตั้งค่าแบบด่วนที่กำลังคัดลอก โปรดดูตารางใน การตั้งค่าและตัวเลือกการตั้งค่าแบบด่วน เพื่อดูการตั้งค่าที่มีอยู่และตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าแบบด่วนแต่ละประเภท
 6. ตรวจสอบพื้นที่ สรุป แล้วคลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการตั้งค่าแบบด่วน
ลบการตั้งค่าแบบด่วน
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบการตั้งค่าแบบด่วน
 1. โดยใช้แท็บการนำทางด้านบน ให้คลิก ทั่วไป
 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิก การตั้งค่าแบบด่วน
 3. ในส่วน การตั้งค่าแบบด่วน ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายข้างการตั้งค่าแบบด่วนที่เหมาะสม แล้วคลิก ลบ
 4. เมื่อ หน้าการยืนยัน เปิดขึ้น ให้คลิก ลบ เพื่อเสร็จสิ้นการลบการตั้งค่าแบบด่วน
การตั้งค่าและตัวเลือกการตั้งค่าแบบด่วน
ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าและตัวเลือกที่มีอยู่ในวิซาร์ดการตั้งค่าแบบด่วนเมื่อเพิ่ม แก้ไข หรือคัดลอกการตั้งค่าแบบด่วน
การควบคุมฟิลด์แอดเดรสและข้อความ — การตั้งค่าแบบด่วนอีเมล์
ตัวเลือก
คำอธิบาย
การจำกัดฟิลด์ที่อยู่
ใช้รายการดรอปดาวน์ การจำกัดฟิลด์ที่อยู่ เพื่อระบุว่าผู้ใช้สามารถพิมพ์อีเมล์แอดเดรสหรือเลือกอีเมล์แอดเดรสจากสมุดบันทึกที่อยู่ได้หรือไม่
จาก:
ใช้รายการดรอปดาวน์ จาก: เพื่อตั้งค่าอีเมล์แอดเดรสที่ปรากฏในฟิลด์จาก: ของอีเมล์
หาก ค่าเริ่มต้นจาก: ถูกเลือก อีเมล์แอดเดรสที่แสดงในฟิลด์ ค่าเริ่มต้นจาก: จะถูกใช้
หาก แอดเดรสผู้ใช้ (ต้องลงชื่อเข้าใช้) ถูกเลือก ผู้ใช้จะต้องลงชื่อเข้าใช้เครื่องพิมพ์ด้วยอีเมล์แอดเดรสเมื่อใช้การตั้งค่าแบบด่วน
ฟิลด์นี้สามารถตั้งค่าให้ผู้ใช้แก้ไขได้
ค่าเริ่มต้นจาก:
ฟิลด์ ค่าเริ่มต้นจาก: จะถูกใช้เพื่อกำหนดอีเมล์แอดเดรสที่ใช้เมื่อ ค่าเริ่มต้นจาก: ถูกเลือกในรายการดรอปดาวน์ จาก:
ชื่อที่แสดงเริ่มต้น:
ใช้ฟิลด์นี้เพื่อตั้งค่าชื่อที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ หากฟิลด์นี้ไม่ได้ตั้งค่า ค่าใน ค่าเริ่มต้นจาก: จะปรากฏบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
ฟิลด์นี้จะใส่ข้อมูลหรือไม่ก็ได้
ถึง:
สำเนาถึง:
สำเนาลับถึง:
ใช้รายการดรอปดาวน์เหล่านี้เพื่อตั้งค่าผู้รับอีเมล์, CC (carbon copy) และ BCC (blind carbon copy)
ตัวเลือกสำหรับแต่ละฟิลด์เหล่านี้ได้แก่:
 • แอดเดรสผู้ใช้ (ต้องลงชื่อเข้าใช้)
 • ว่างเปล่า
 • ระบุแอดเดรส
ฟิลด์นี้เหล่านี้สามารถตั้งค่าให้ผู้ใช้แก้ไขได้
หัวข้อ:
ใช้ฟิลด์นี้เพื่อตั้งค่าที่ปรากฏในบรรทัดหัวข้อของอีเมล์
ฟิลด์นี้สามารถตั้งค่าให้ผู้ใช้แก้ไขได้
ข้อความ:
ใช้ฟิลด์นี้เพื่อตั้งค่าสำหรับเนื้อหาของอีเมล์
ฟิลด์นี้สามารถตั้งค่าให้ผู้ใช้แก้ไขได้
การเซ็นชื่อและการเข้ารหัส — การตั้งค่าแบบด่วนอีเมล์
ตัวเลือก
คำอธิบาย
การเซ็นชื่อ
ใช้รายการดรอปดาวน์ การเซ็นชื่อ เพื่อระบุว่าอีเมล์ที่ส่งโดยใช้การตั้งค่าแบบด่วนจะถูกเซ็นชื่อแบบดิจิตอลหรือไม่
ฟิลด์นี้สามารถตั้งค่าให้ผู้ใช้แก้ไขได้
อัลกอริธึมแฮช
ใช้รายการดรอปดาวน์ อัลกอริธึมแฮช เพื่อตั้งค่าประเภทอัลกอริธึมแฮชที่ใช้กับอีเมล์ที่เซ็นชื่อ อัลกอริธึมแฮชมีดังต่อไปนี้:
 • SHA-1
 • SHA-256 (แนะนำ)
 • SHA-384
 • SHA-512
การเข้ารหัส
ใช้รายการดรอปดาวน์ การเข้ารหัส เพื่อระบุว่าอีเมล์ที่ส่งโดยใช้การตั้งค่าแบบด่วนจะถูกเข้ารหัสหรือไม่
ฟิลด์นี้สามารถตั้งค่าให้ผู้ใช้แก้ไขได้
อัลกอริธึมการเข้ารหัส
ใช้รายการดรอปดาวน์ อัลกอริธึมการเข้ารหัส เพื่อตั้งค่าอัลกอริธึมการเข้ารหัสที่ใช้สำหรับอีเมล์ที่เข้ารหัสที่ส่งโดยใช้การตั้งค่าแบบด่วน
แอททริบิวต์สำหรับคีย์สาธารณะของผู้รับ
ฟิลด์ แอททริบิวต์สำหรับคีย์สาธารณะของผู้รับ จะถูกใช้เพื่อตั้งค่าแอททริบิวต์ที่ใช้สำหรับเรียกคีย์สาธารณะของผู้รับอีเมล์จาก LDAP สำหรับอีเมล์ที่เซ็นชื่อหรือเข้ารหัส
การตั้งค่าการสแกน — การตั้งค่าแบบด่วนอีเมล์ โทรสาร บันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย และบันทึกลงใน USB
ตัวเลือก
คำอธิบาย
ประเภทไฟล์เริ่มต้น
เลือกประเภทไฟล์เริ่มต้นสำหรับเอกสารที่สแกน:
 • PDF
 • JPEG
 • TIFF
 • MTIFF
 • XPS
 • PDF/A
 • ข้อความ (OCR)
 • ข้อความ Unicode (OCR)
 • RTF (OCR)
 • PDF ที่ค้นหาได้ (OCR)
 • PDF/A ที่ค้นหาได้ (OCR)
 • HTML (OCR)
 • CSV (OCR)
การตั้งค่าสีเริ่มต้น
เลือกการตั้งค่าสีเริ่มต้นสำหรับเอกสารที่สแกน:
 • สี
 • สีดำ
 • ดำ/เทา
 • ตรวจจับอัตโนมัติ
คุณภาพงานพิมพ์เริ่มต้น
เลือกคุณภาพงานพิมพ์เริ่มต้นสำหรับเอกสารที่สแกน:
 • ต่ำ (ไฟล์ขนาดเล็ก)
 • ปานกลาง
 • สูง (ไฟล์ขนาดใหญ่)
ความละเอียดเริ่มต้น
เลือกความละเอียดการสแกนเริ่มต้นสำหรับเอกสารที่สแกน:
 • 75 dpi
 • 150 dpi
 • 200 dpi
 • 300 dpi
 • 400 dpi
 • 600 dpi
การตั้งค่าไฟล์ — การตั้งค่าแบบด่วนอีเมล์ บันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย และบันทึกลงใน USB
คุณสมบัติ
คำอธิบาย
ส่วนนำหน้าชื่อไฟล์
ตั้งค่าตัวนำหน้าชื่อไฟล์เริ่มต้นที่ใช้สำหรับไฟล์ที่บันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย
ชื่อไฟล์เริ่มต้น
ชื่อไฟล์เริ่มต้นสำหรับไฟล์ที่จะบันทึก
เลือกช่องทำเครื่องหมาย ผู้ใช้แก้ไขได้ เพื่อให้การตั้งค่านี้สามารถแก้ไขได้ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
ตัวต่อท้ายชื่อไฟล์
ตั้งค่าตัวนำหน้าชื่อไฟล์เริ่มต้นที่ใช้สำหรับไฟล์ที่บันทึกลงในโฟลเดอร์เครือข่าย
ค่าเริ่มต้นส่วนต่อท้ายชื่อไฟล์ซ้ำ [filename]_YYYYMMDDT
รูปแบบหมายเลขไฟล์
เลือกรูปแบบชื่อไฟล์สำหรับเวลาที่งานถูกแบ่งออกเป็นหลายไฟล์
ประเภทไฟล์เริ่มต้น
เลือกรูปแบบไฟล์สำหรับไฟล์ที่บันทึก
เลือกช่องทำเครื่องหมาย ผู้ใช้แก้ไขได้ เพื่อให้การตั้งค่านี้สามารถแก้ไขได้ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
ตัวอย่างชื่อไฟล์
พิมพ์ชื่อไฟล์ จากนั้นคลิกปุ่ม อัปเดตตัวอย่าง
การตั้งค่าสีเริ่มต้น
เลือกว่าต้องการบันทึกไฟล์เป็นภาพขาวดำหรือภาพสี
คุณภาพงานพิมพ์เริ่มต้น
เลือกคุณภาพของไฟล์ ภาพที่มีคุณภาพสูงกว่าจะมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่กว่าภาพที่มีคุณภาพต่ำกว่าและใช้เวลาในการส่งนานยิ่งขึ้น
ความละเอียดเริ่มต้น
ตั้งค่าความละเอียดของไฟล์ ภาพที่มีความละเอียดสูงกว่าจะมีจำนวนจุดต่อตารางนิ้ว (dpi) มากกว่า ดังนั้นจึงแสดงรายละเอียดได้มากกว่า ภาพที่มีความละเอียดต่ำกว่าจะมีจำนวนจุดต่อตารางนิ้ว (dpi) น้อยกว่า ดังนั้นจึงแสดงรายละเอียดได้น้อยกว่า แต่ขนาดของไฟล์ก็จะเล็กกว่าด้วย
การบีบอัด
ระบุว่าไฟล์นี้จะใช้การบีบอัดแบบ ปกติ หรือ สูง เมื่อบันทึกเอกสารที่สแกนเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS หากตั้งค่าการบีบอัดเป็น สูง ไฟล์ที่สแกนจะมีขนาดเล็กกว่า แต่กระบวนการสแกนอาจใช้เวลานานกว่าการบีบอัดแบบ ปกติ
การบีบอัด TIFF สีดำ
เลือกอัลกอริธึมการบีบอัด TIFF สีดำเพื่อใช้บีบอัดไฟล์ TIFF ที่สร้างขึ้น
การบีบอัด TIFF สี/โทนสีเทา
เลือกอัลกอริธึมการบีบอัด TIFF สี/ขาวดำเพื่อใช้บีบอัดไฟล์ TIFF ที่สร้างขึ้น
การเข้ารหัส PDF
หากประเภทไฟล์เป็น PDF แล้วตัวเลือกนี้จะเข้ารหัสไฟล์ PDF ที่ได้ คุณต้องระบุรหัสผ่านเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ารหัส คุณต้องใช้รหัสผ่านเดียวกันเพื่อเปิดไฟล์ ผู้ใช้จะได้รับพรอมต์ให้ป้อนรหัสผ่านก่อนสแกนงานหากไม่ได้ตั้งค่าไว้ก่อนกดเริ่ม
เลิกใช้งานประเภทไฟล์ OCR
เลือกการตั้งค่านี้เพื่อป้องกันประเภทไฟล์ OCR ไม่ให้ใช้งานได้จากแผงควบคุมของเครื่อง (เฉพาะเครื่องพิมพ์แบบเวิร์กโฟลว์)
เปิดห้ามมีหน้าว่าง
หากเปิดใช้งานตัวเลือก เปิดห้ามมีหน้าว่าง จะไม่สนใจหน้าว่าง
การตั้งค่าสำเนา — การตั้งค่าแบบด่วนสำเนา
ตัวเลือก
คำอธิบาย
สำเนา
ตั้งค่าจำนวนสำเนาเริ่มต้น
ด้าน
เลือกตัวเลือก ด้านที่ทำสำเนา:
 • ต้นฉบับ 1 ด้าน, พิมพ์ 1 ด้าน
 • ต้นฉบับ 2 ด้าน, พิมพ์ 2 ด้าน
 • ต้นฉบับ 1 ด้าน, พิมพ์ 2 ด้าน
 • ต้นฉบับ 2 ด้าน, พิมพ์ 1 ด้าน
สี/ขาวดำ
ระบุว่าสำเนาจะพิมพ์เป็นสีหรือขาวดำ
 • ตรวจจับอัตโนมัติ: พิมพ์เอกสารสีเป็นสี (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการทำสำเนาสี) และเอกสารขาวดำเป็นขาวดำ สำหรับเอกสารที่มีทั้งสีและขาวดำ เครื่องพิมพ์จะกำหนดว่าพิมพ์เป็นงานสีหรือขาวดำ
 • สี: พิมพ์เอกสารเป็นสี (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการทำสำเนาสี)
 • สีดำ: พิมพ์เอกสารเป็นขาวดำ
เรียงหน้า
สำหรับเครื่องพิมพ์ที่รองรับการตกแต่งงานพิมพ์ ชุดเอกสารสำเนาแต่ละชุดจะถูกเรียงลำดับตามเอกสารต้นฉบับ
  บันทึก
หากเครื่องพิมพ์ติดตั้งที่เย็บกระดาษไว้ ให้เลือกตัวเลือกที่เย็บกระดาษ หากไม่ต้องการเย็บกระดาษสำเนา ให้เลือก ไม่มี
เลือกตัวเลือก เรียงหน้า
 • เปิดเรียงหน้า (ชุดเรียงลำดับหน้า): ถ้าคุณทำสำเนามากกว่าหนึ่งฉบับ ให้เลือกเพื่อจัดเรียงหน้าในลำดับที่ถูกต้องสำหรับสำเนาแต่ละชุด
 • ปิดเรียงหน้า (จัดกลุ่มหน้า): เลือกเพื่อจัดกลุ่มหน้าเดียวกันไว้ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำสำเนาเอกสารสองหน้าจำนวนห้าชุด สำเนาของหน้าแรกทั้งหมดห้าแผ่นจะจับกลุ่มอยู่ด้วยกัน และสำเนาของหน้าที่สองทั้งหมดห้าแผ่นจะจับกลุ่มอยู่ด้วยกัน
ย่อ/ขยาย
ใช้คุณสมบัติ ย่อ/ขยาย เพื่อเพิ่มหรือลดขนาดของเอกสาร
เลือกเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือแตะที่ฟิลด์ การปรับ แล้วป้อนจำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 25 ถึง 400 สำหรับสแกนเนอร์แบบแท่นวาง และระหว่าง 25 ถึง 200 สำหรับอุปกรณ์ป้อนกระดาษ และคุณยังสามารถเลือกตัวเลือกเหล่านี้ได้
 • อัตโนมัติ: เครื่องพิมพ์จะปรับภาพให้พอดีกับขนาดกระดาษในถาดโดยอัตโนมัติ
 • รวมระยะขอบอัตโนมัติ: เครื่องพิมพ์จะย่อภาพลงเล็กน้อยเพื่อให้พอดีกับภาพที่จะสแกนทั้งหมดภายในส่วนการพิมพ์บนหน้ากระดาษ
    บันทึก
  ในการย่อขนาดภาพ เลือกเปอร์เซ็นต์การปรับสัดส่วนที่น้อยกว่า 100 ในการขยายขนาดภาพ เลือกเปอร์เซ็นต์การปรับสัดส่วนที่มากกว่า 100
การเลือกกระดาษ
เลือกถาดที่จะใช้เมื่อพิมพ์หรือทำสำเนา
 • การป้อนด้วยตนเอง: ตัวเลือก การเลือกกระดาษ จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเป็น ถาด 1: ประเภทใดๆ, ขนาดใดๆ
 • ตรวจจับอัตโนมัติ: จับคู่ขนาดกระดาษของต้นฉบับกับขนาดกระดาษในถาดโดยอัตโนมัติ
 • ถาด 1: ประเภทใดๆ, ขนาดใดๆ
 • ถาด 2: ธรรมดา, Letter (8.5x11)
การปรับภาพ
ใช้การตั้งค่าต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของสำเนา ตัวอย่างเช่น ปรับค่า ความเข้ม และ ความคมชัด ใช้การตั้งค่า การลบพื้นหลัง เพื่อลบภาพที่เลือนรางออกจากพื้นหลัง หรือลบสีพื้นหลังที่จาง
 • ความเข้ม: ปรับเพื่อเพิ่มหรือลดปริมาณสีขาวและดำในสีต่างๆ
 • ความเปรียบต่าง: ปรับเพื่อเพิ่มหรือลดความแตกต่างระหว่างสีที่อ่อนที่สุดและเข้มที่สุดในหน้า
 • การลบพื้นหลัง: ปรับหากคุณกำลังประสบปัญหาในการทำสำเนาภาพที่เลือนลาง
 • ความคมชัด: ปรับความคมชัดหรือความนุ่มนวลของภาพ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มความคมชัดอาจทำให้ข้อความมีความชัดเจนมากขึ้น แต่การลดอาจทำให้ภาพถ่ายดูราบเรียบขึ้น
การวางแนวกระดาษเนื้อหา
คุณต้องระบุวิธีการวางแนวเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับบนหน้ากระดาษ เพื่อให้คุณสมบัติบางประเภททำงานได้อย่างถูกต้อง
หากคุณกำลังทำสำเนาเอกสารแบบสองหน้า ให้เลือกตัวเลือกรูปแบบ 2 ด้าน
การวางแนวกระดาษ:
 • แนวตั้ง: ขอบด้านที่สั้นของหน้าอยู่ด้านบน
 • แนวนอน: ขอบด้านที่ยาวของหน้าอยู่ด้านบน
รูปแบบ 2 ด้าน:
 • รูปแบบหนังสือ: ด้านหลังของหน้าต้นฉบับถูกพิมพ์แบบเรียงขึ้น และด้านหลังของสำเนาจะถูกพิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับต้นฉบับและสำเนาที่เย็บเล่มตรงขอบด้านซ้าย
 • รูปแบบการพลิก: ด้านหลังของหน้าต้นฉบับถูกพิมพ์แบบกลับหัว และด้านหลังของสำเนาจะถูกพิมพ์ในลักษณะเดียวกัน ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับต้นฉบับและสำเนาที่เย็บเล่มตรงขอบด้านบน
 • ต้นฉบับลักษณะหนังสือ; สำเนาลักษณะการพลิก: ด้านหลังของหน้าต้นฉบับถูกพิมพ์แบบเรียงขึ้น แต่ด้านหลังของสำเนาจะถูกพิมพ์แบบกลับหัว ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับต้นฉบับมีการเย็บเล่มที่ขอบด้านซ้าย แต่สำเนาจะเย็บเล่มตรงขอบด้านบน
 • ต้นฉบับลักษณะการพลิก; สำเนาลักษณะหนังสือ: ด้านหลังของหน้าต้นฉบับถูกพิมพ์แบบกลับหัว แต่ด้านหลังของสำเนาจะถูกพิมพ์แบบเรียงขึ้น ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อต้นฉบับมีการเย็บเล่มที่ขอบด้านบน แต่สำเนาจะเย็บเล่มตรงขอบด้านซ้าย
ข้อความ/ภาพที่ดีที่สุด
เลือกตัวเลือกสำหรับวิธีการจัดการงานพิมพ์ของประเภทเนื้อหาเฉพาะที่กำลังพิมพ์:
 • ปรับด้วยตนเอง: ปรับการตั้งค่าดีที่สุดสำหรับแต่ละเอกสารด้วยตนเอง
 • ข้อความ: ใช้สำหรับเอกสารที่ประกอบด้วยข้อความเป็นส่วนใหญ่
 • ภาพถ่ายที่พิมพ์: ใช้สำหรับภาพลายเส้นและภาพที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า เช่น หน้าที่มาจากนิตยสารหรือหนังสือ
    บันทึก
  หากคุณพบแถบที่มีความเข้มผิดปกติในสำเนา ให้ลองเลือก ภาพถ่ายที่พิมพ์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
 • ภาพถ่าย: ใช้สำหรับพิมพ์ภาพถ่าย
เลือกค่า เหมาะกับ สำหรับการปรับด้วยตนเอง
จำนวนหน้าต่อแผ่น
เลือกจำนวนหน้าที่จะพิมพ์บนกระดาษหนึ่งแผ่นและลำดับหน้า: เพื่อคัดลอกหนึ่ง สอง หรือสี่ จำนวนหน้าต่อแผ่น และเลือกว่าต้องการ เพิ่มขอบหน้า หรือไม่
จำนวนหน้าต่อแผ่น
 • หนึ่ง (1)
 • สอง (2)
 • สี่ (4)
ลำดับหน้า
 • ขวา แล้วลงล่าง: พิมพ์เรียงลำดับตามแถว
 • ลงล่าง แล้วไปทางขวา: พิมพ์เรียงลำดับตามคอลัมน์
คลิกช่องทำเครื่องหมาย เพิ่มขอบหน้า เพื่อเพิ่มขอบของหน้า
ขนาดต้นฉบับ
ระบุขนาดของเอกสารต้นฉบับ:
 • ตรวจจับอัตโนมัติ
 • Letter (8.5x11)
 • Letter/Legal แบบผสม
 • Legal (8.5x14)
 • Executive (7.25x10.5)
 • Statement (5.5x8.5)
 • Oficio (8.5x13)
 • A4 (210x297 มม.)
 • A5 (148x210 มม.)
 • B5 (182x257 มม.)
 • 16k (195x270 มม.)
 • DPostcard JIS (148x200 มม.)
 • Oficio (216x340 มม.)
หนังสือเล่มเล็ก
เลือกที่จะเปิดหรือปิด รูปแบบหนังสือเล่มเล็ก หากเปิด ให้เลือกระหว่างหนังสือเล่มเล็ก 1 ด้าน หรือ 2 ด้าน และต้องการเปิดใช้งาน ขอบของแต่ละหน้า หรือไม่
ขอบถึงขอบ
ใช้เพื่อขจัดปัญหาเกิดเงาดำที่ปรากฏตามขอบของกระดาษสำเนาเมื่อเอกสารต้นฉบับพิมพ์ออกมาติดกับขอบกระดาษ
ใช้คุณสมบัตินี้ร่วมกับคุณสมบัติ ย่อ/ขยาย เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหน้าจะถูกพิมพ์ลงบนสำเนา
เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ ขอบถึงขอบ เครื่องพิมพ์จะปรับระยะขอบให้แคบที่สุดและพิมพ์ให้ชิดกับขอบกระดาษให้มากที่สุด
การสร้างงาน
เปิดใช้งาน การสร้างงาน เพื่อแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนเล็กๆ ตัวเลือกนี้มีประโยชน์ในการทำสำเนาหรือสแกนเอกสารต้นฉบับที่มีจำนวนหน้ามากกว่าจำนวนกระดาษที่อุปกรณ์ป้อนกระดาษสามารถบรรจุได้ หรือเมื่อคุณต้องการรวมหน้าต่างๆ ที่มีขนาดที่แตกต่างกันให้เป็นงานเดียวกัน คุณสามารถใช้ได้ทั้งกระจกถ่ายสำเนาหรืออุปกรณ์ป้อนกระดาษในการสแกนเอกสารต้นฉบับ
การตรวจจับการดึงกระดาษหลายแผ่น
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อตรวจจับเมื่อมีป้อนกระดาษหลายแผ่นพร้อมกันเข้าไปใน ADF (อุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ) หรือสแกนเนอร์แบบป้อนกระดาษ แจ้งผู้ใช้ หยุดงานการสแกนเพื่อให้สามารถดำเนินการที่เหมาะสมได้ ตามค่าเริ่มต้น คุณสมบัตินี้จะ เปิดใช้งาน เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานการสแกนและผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ
สแกนบัตรประจำตัว 2 ด้าน
เลือกเพื่อเปิดหรือปิด สแกนบัตรประจำตัว 2 ด้าน เพื่อสแกนทั้งสองด้านของบัตร เช่น บัตรประจำตัวหรือนามบัตร
โหมดหนังสือ
เลือกที่จะเปิดหรือปิด โหมดหนังสือ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย