ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต HP - การพิมพ์กับหมึกสีดำอย่างเดียว (Windows)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต HP และคอมพิวเตอร์ระบบ Windows
หากคุณต้องการลดการใช้หมึกสีหรือพิมพ์ภาพถ่ายในแถบสีเทา คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในซอฟต์แวร์ HP เพื่อพิมพ์โดยใช้เฉพาะหมึกสีดำหรือแถบสีเทา
 • Black & White (ขาวดำ) หรือ Black Ink Only (หมึกสีดำเท่านั้น): เครื่องพิมพ์ใช้ตลับหมึกสีดำอย่างเดียวเพื่อจัดพิมพ์งานพิมพ์สีขาวดำออกมา สีใด ๆ มีอยู่ในเอกสารต้นฉบับหรือภาพถ่ายถูกแปลงเป็นสีดำ เลือกการตั้งค่านี้เมื่อต้องการพิมพ์ด้วยตลับหมึกสีดำอย่างเดียว
 • Grayscale (แถบสีเทา): เครื่องพิมพ์ใช้การผสมหมึกสีเพื่อจัดทำผลงานพิมพ์สีดำคุณภาพดีออกมา เลือกการตั้งค่านี้เมื่อต้องการเอกสารหรือภาพถ่ายสีขาวดำคุณภาพสูง
  บันทึก
เครื่องพิมพ์ HP บางรุ่นต้องมีหมึกสีแต่ละตัวเพียงพอสำหรับการพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ประเภทเหล่านี้ จะใช้หมึกเพื่อการดูแลรักษาระบบเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหา เช่น หัวพิมพ์อุดตันหรือคุณภาพการพิมพ์ไม่ดี ไม่มีวิธีในการลัดคุณสมบัติการทำงานนี้
พิมพ์เฉพาะขาวดำเท่านั้นสำหรับงานพิมพ์หนึ่ง
แก้ไขค่าการพิมพ์เพื่อพิมพ์โดยใช้หมึกสีดำเท่านั้นสำหรับงานพิมพ์เดี่ยว ขั้นตอนจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องพิมพ์และระบบปฏิบัติการ
  บันทึก
คุณจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวเต็มของเครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์เพื่อปรับค่าการพิมพ์นี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อคำถามที่ถามบ่อย
 1. จากแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ คลิก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจากรายการเครื่องพิมพ์ที่มี
 3. คลิกตัวเลือกดังกล่าวเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)
  ปุ่มนี้อาจมีชื่อ Properties (คุณสมบัติ) Options (ตัวเลือก) Printer Setup (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์) Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์) Printer (เครื่องพิมพ์) หรือ Preferences (ค่าปรับแต่ง)
 4. จากหน้าต่างคุณสมบัติ คลิก Paper/Quality (คุณภาพของกระดาษ) หรือแท็บ Features (คุณสมบัติการทำงาน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของคุณ
  • สำหรับการพิมพ์โดยใช้ตลับหมึกสีดำอย่างเดียว ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้ตามการแสดงผล
   • คลิก Advanced (ขั้นสูง) คลิก Print in Grayscale (พิมพ์ในแถบสีเทา) จากนั้นเลือก Black Ink Only (หมึกสีดำเท่านั้น)
   • คลิกที่ปุ่ม Black & White (ขาวดำ)
      บันทึก
    สำหรับการใช้ในขณะที่หมึกสีดำมีน้อยที่คุณภาพต่ำ ให้เลือกการตั้งค่าคุณภาพ Draft (แบบร่าง) หากมีใช้
  • สำหรับการพิมพ์เอกสารหรือภาพถ่ายสีขาวดำคุณภาพสูง ให้เปลี่ยนแปลงค่าหนึ่งใดต่อไปนี้ตามการแสดงผล
   • คลิก Advanced (ขั้นสูง) คลิก Print in Grayscale (พิมพ์ในแถบสีเทา) จากนั้นเลือกPrint in Grayscale (พิมพ์ในแถบสีเทา) หรือ High Quality Grayscale (แถบสีเทาคุณภาพสูง)
   • คลิก Print in Grayscale (พิมพ์ในแถบสีเทา) จากนั้นเลือก High Quality Grayscale (แถบสีเทาคุณภาพสูง)
      บันทึก
    เครื่องพิมพ์ใช้การผสมของหมึกสีดำและหมึกสีเพื่อจัดทำผลงานพิมพ์สีดำคุณภาพสูงออกมา
 5. คลิก OK (ตกลง) จากนั้นคลิก Print (พิมพ์) เพื่อเริ่มงานพิมพ์
  เครื่องพิมพ์จัดพิมพ์งานพิมพ์ด้วยหมึกสีดำสำหรับงานพิมพ์นี้เท่านั้น
พิมพ์เฉพาะสีดำสำหรับงานพิมพ์ืทั้งหมดของคุณ
หากคุณไม่ต้องการเปลี่ยนค่าการพิมพ์ทุกครั้งที่คุณจัดพิมพ์ คุณสามารถเปลี่ยนค่าการพิมพ์เริ่มต้นโดยใช้หมึกสีดำเท่านั้นหรือแถบสีเทาสำหรับทุกงานพิมพ์ ขั้นตอนจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องพิมพ์และระบบปฏิบัติการ
  บันทึก
คุณจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวเต็มของเครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์เพื่อปรับค่าการพิมพ์นี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อคำถามที่ถามบ่อย
 1. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ค้นหา Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) จาก Windows ของคุณ
 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก Printing Preferences (ค่าปรับแต่งการพิมพ์) จากเมนูแสดงรายการ
 3. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณอีกครั้ง และจากนั้น คลิกที่ Paper/Quality (คุณภาพของกระดาษ) หรือแท็บ Features (คุณสมบัติการทำงาน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของคุณ
  • สำหรับการพิมพ์โดยใช้ตลับหมึกสีดำอย่างเดียว ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้ตามการแสดงผล
   • คลิก Advanced (ขั้นสูง) คลิก Print in Grayscale (พิมพ์ในแถบสีเทา) จากนั้นเลือก Black Ink Only (หมึกสีดำเท่านั้น)
   • คลิกที่ปุ่ม Black & White (ขาวดำ)
      บันทึก
    สำหรับการใช้ในขณะที่หมึกสีดำมีน้อยที่คุณภาพต่ำ ให้เลือกการตั้งค่าคุณภาพ Draft (แบบร่าง) หากมีใช้
  • สำหรับการพิมพ์เอกสารหรือภาพถ่ายสีขาวดำคุณภาพสูง ให้เปลี่ยนแปลงค่าหนึ่งใดต่อไปนี้ตามการแสดงผล
   • คลิก Advanced (ขั้นสูง) คลิก Print in Grayscale (พิมพ์ในแถบสีเทา) จากนั้นเลือกPrint in Grayscale (พิมพ์ในแถบสีเทา) หรือ High Quality Grayscale (แถบสีเทาคุณภาพสูง)
   • คลิก Print in Grayscale (พิมพ์ในแถบสีเทา) จากนั้นเลือก High Quality Grayscale (แถบสีเทาคุณภาพสูง)
      บันทึก
    เครื่องพิมพ์ใช้การผสมของหมึกสีดำและหมึกสีเพื่อจัดทำผลงานพิมพ์สีดำคุณภาพสูงออกมา
 4. คลิก OK (ตกลง) เพื่อสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลง
    บันทึก
  เมื่อต้องการพิมพ์สีอีก เปิดหน้าต่าง Printer Preferences (ค่าปรับแต่งเครื่องพิมพ์) จากนั้นเลือก Color (สี) หรือปิดการทำงานค่าหมึกสีดำเท่านั้นหรือแถบสีเทา
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ตรวจสอบรายละเอียดจากคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย