ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Enterprise Color MFP 586 - การถอดและเปลี่ยน: แป้นพิมพ์แผงควบคุม (586z)

บทนำ

เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการถอดและเปลี่ยนแป้นพิมพ์แผงควบคุม (586)

ก่อนทำการซ่อมบำรุง

ปิดเครื่องพิมพ์
 • ถอดสายไฟ
    คำเตือน
  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ รอ 30 วินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ในการสั่งซื้อชิ้นส่วน ให้ไปที่ www.hp.com/buy/parts
หมายเลขชิ้นส่วนชุดแป้นพิมพ์แผงควบคุม
G1W41-67938
G1W41-67959
แป้นพิมพ์แผงควบคุม US (586z) พร้อมคู่มือคำแนะนำ
แป้นพิมพ์แผงควบคุม UK (586z) พร้อมคู่มือคำแนะนำ

เครื่องมือที่จำเป็น

 • ทำหรือไม่ก็ได้: ไขควงปากแบนขนาดเล็ก

หลังทำการซ่อมบำรุง

เปิดเครื่องพิมพ์
 • เชื่อมต่อสายไฟ
 • ใช้สวิตช์เปิด/ปิดเพื่อเปิด

การทดสอบหลังซ่อมบำรุง

ตรวจสอบว่าแป้นพิมพ์แผงควบคุมทำงานถูกต้อง หากแป้นพิมพ์ไม่มีการตอบสนองหลังจากเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบสายแพ ติดตั้งสายแพอีกครั้ง หากจำเป็น

ขั้นตอนที่ 1: ถอดแป้นพิมพ์แผงควบคุม

 1. เอียงแผงควบคุมไปยังตำแหน่งยกจนสุด และเปิดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดแผงควบคุมขึ้น
 2. ดึงฝาพลาสติกสีเทาขนาดเล็กจากใต้แผงควบคุม เพื่อปลดออก
  บันทึก
  การใช้ไขควงปากแบนขนาดเล็กอาจช่วยให้ปลดฝาดังกล่าวได้ง่ายขึ้น
  รูปภาพ : ปลดฝาครอบพลาสติกสีเทาขนาดเล็ก
 3. ถอดฝาออก
  รูปภาพ : ถอดฝา
 4. ค่อยๆ ปลดจุดยึดสามจุดตามแนวขอบบนของฝาแผงควบคุม โดยเริ่มจากด้านซ้ายของฝา
  บันทึก
  แผ่นปิดพลาสติกสีดำบางๆ จะแยกออกจากฐานแผงควบคุมพลาสติกสีขาว
  รูปภาพ : ปลดจุดยึดสามตัว
 5. ยกฝาขึ้น เพื่อปลดจุดยึดด้านซ้ายและด้านขวา จากนั้นจึงถอดฝาออก
  รูปภาพ : ถอดฝา
 6. เปิดสลักขั้วต่อเพื่อปลดสายแพแป้นพิมพ์
  รูปภาพ : ปลดสายแป้นพิมพ์
 7. เลื่อนแป้นพิมพ์ออกจนเลื่อนต่อไม่ได้ แล้วปลดแท็บสองแท็บบนแป้นพิมพ์ออก
  รูปภาพ : ปลดแป้นพิมพ์
 8. ถอดแป้นพิมพ์ออก
  รูปภาพ : ถอดแป้นพิมพ์ออก

ขั้นตอนที่ 2: นำชุดประกอบสำรองออกจากกล่อง

 1. ทิ้งชิ้นส่วนที่ชำรุด
  บันทึก
  HP ขอแนะนำให้ทิ้งชิ้นส่วนที่ชำรุดอย่างมีความรับผิดชอบ
 2. นำชิ้นส่วนสำรองออกจากบรรจุภัณฑ์
    หมายเหตุ
  หากชิ้นส่วนสำรองคือลูกกลิ้งหรือแผ่น หลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ เพราะคราบน้ำมันผิวหนังที่เปื้อนลูกกลิ้งหรือแผ่น อาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการดึงกระดาษ หรือคุณภาพการพิมพ์ได้ HP ขอแนะนำให้ใช้ถุงมือจับลูกกลิ้งหรือแผ่น หรือล้างมือของคุณก่อนแตะลูกกลิ้งหรือแผ่น
  บันทึก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุสำหรับการขนส่ง (ตัวอย่างเช่น เทป) ทั้งหมดถูกนำออกจากชิ้นส่วนสำรองแล้วก่อนการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งแป้นพิมพ์แผงควบคุม

 1. ตรวจให้แน่ใจว่าได้มีการลอดสายแพแป้นพิมพ์ (หมายเลข 1) เข้าไปที่ช่อง (หมายเลข 2) ในฐานแผงควบคุม ขณะที่ติดตั้งแป้นพิมพ์
  รูปภาพ : ลอดสายแพผ่านช่อง
 2. ติดตั้งแป้นพิมพ์ แล้วเลื่อนกลับเข้าไปจนเลื่อนต่อไม่ได้
  รูปภาพ : ติดตั้งแป้นพิมพ์
 3. เสียบสายแพในขั้วต่อ แล้วปิดสลัก
  บันทึก
  เมื่อเสียบสายแพเข้ากับขั้วต่อถูกต้อง สายสีขาวในสายแพจะขนานกับตัวขั้วต่อ
  รูปภาพ : เชื่อมต่อสายแป้นพิมพ์
 4. วางฝาแผงควบคุมบนแผงควบคุม
  รูปภาพ : ติดตั้งฝา
 5. ค่อยๆ ดันตามขอบบนของฝาแผงควบคุม เพื่อติดจุดยึดให้เข้าที่ โดยเริ่มจากด้านขวาของฝา
  บันทึก
  หากจุดยึดด้านขวาและด้านซ้ายติดเข้าที่ไม่สนิท ให้ดันไปตามขอบฝา เพื่อให้เข้าที่
  รูปภาพ : ยึดจุดยึดสามตัว
 6. สอดฝาพลาสติกสีเทาขนาดเล็กเข้าไปในช่องเสียบข้างใต้แผงควบคุม จากนั้นดันลงไปตรงๆ เพื่อใส่ให้เข้าที่
  รูปภาพ : ติดตั้งฝา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย