ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 6900 - การพิมพ์หน้าทดสอบ

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 6962, OfficeJet Pro 6960, 6968, 6970, 6974, 6975 และ 6978 All-in-One
พิมพ์หน้าทดสอบ รวมทั้งรายงานสถานะเครื่องพิมพ์ รายงานทดสอบแฟกซ์ หน้าค่าปรับตั้งเครือข่าย หน้าวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์และผลการทดสอบการใช้งานทางเว็บ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย