ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

  • ข้อมูล
    ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

    HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 6900 - การพิมพ์หน้าทดสอบ

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 6962, OfficeJet Pro 6960, 6968, 6970, 6974, 6975 และ 6978 All-in-One
พิมพ์หน้าทดสอบ รวมทั้งรายงานสถานะเครื่องพิมพ์ รายงานทดสอบแฟกซ์ หน้าค่าปรับตั้งเครือข่าย หน้าวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์และผลการทดสอบการใช้งานทางเว็บ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย