ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP ScanJet Pro 4500 fn1 - การใช้ซอฟต์แวร์การสแกน (OS X)

หัวข้อต่อไปนี้อธิบายวิธีการสแกนโดยใช้ HP Easy Scan

HP Easy Scan (OS X)

  1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์หรือใส่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  2. ในโฟลเดอร์ Applications (แอปพลิเคชัน) ให้ดับเบิลคลิกไอคอน HP Easy Scan
  3. ยืนยันว่า ScanJet Pro 4500 fn1เป็นสแกนเนอร์ที่เลือก
  4. เลือกการตั้งค่าล่วงหน้าของการสแกนที่เหมาะสมสำหรับงานสแกน
  5. คลิกปุ่ม Scan (สแกน)
  6. เมื่อสแกนหน้าทั้งหมดแล้ว ให้คลิก File (ไฟล์) แล้วคลิก Save (บันทึก)
  7. ระบุวิธีและตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ แล้วคลิก Save (บันทึก)

การสแกนจากแอปพลิเคชันอื่น (OS X)

สามารถสแกนภาพไปยังแอปพลิเคชันที่สนับสนุนมาตรฐาน ICA ได้โดยตรง ในแอปพลิเคชัน ให้มองหาตัวเลือกเพื่อนำเข้าหรือรับภาพจากเครื่องสแกน
บันทึก
ซอฟต์แวร์ HP ไม่สนับสนุนการสแกนแบบ TWAIN หากแอพพลิเคชันมีฟังก์ชันการนำเข้าและการรับ แต่สแกนเนอร์ HP ของคุณไม่ได้แสดงไว้ แอพพลิเคชันอาจค้นหาเฉพาะสแกนเนอร์ที่สนับสนุน TWAIN เท่านั้น

การสแกนมือถือ

HP นำเสนอโซลูชันมือถือที่หลากหลายเพื่อให้สามารถสั่งสแกนไปยังสแกนเนอร์ของ HP จากแลปท็อป แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์มือถืออื่นๆ ได้ง่าย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.hp.com/support/sj4500fn1
บันทึก
เปิด Wi-Fi ในอุปกรณ์ก่อนทำการสแกนมือถือ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย