ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP ScanJet Pro 4500 fn1 - สแกนไปยังคอมพิวเตอร์จากแผงสัมผัส

หัวข้อต่อไปนี้อธิบายวิธีการสแกนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows หรือ Mac OS X
สแกนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ (Windows)
ในการสแกนไปยังคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Scan บนคอมพิวเตอร์ที่จะรับงานสแกน พร้อมทั้งเปิดใช้งานตัวเลือกสแกนไปยังคอมพิวเตอร์
 2. วางเอกสารบนกระจกแท่นสแกนหรือใส่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ
 3. กด To Computer (ไปยังคอมพิวเตอร์) บนแผงสัมผัสของสแกนเนอร์
 4. สแกนเนอร์แสดงรายชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ HP และเปิดใช้งานการรับการสแกนจากสแกนเนอร์ เลือกคอมพิวเตอร์เพื่อรับการสแกน
 5. เลือกช็อตคัตการสแกนเพื่อดำเนินการ (เช่น สแกนเป็น PDF) บนแผงสัมผัสของสแกนเนอร์
 6. กด Scan (สแกน) การสแกนจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ที่เลือกไว้
  บันทึก
หากไม่มีกระดาษใส่ในแหล่งหนึ่งแต่ไม่มีในอีกแหล่งหนึ่ง เครื่องสแกนจะสแกนจากแหล่งนั้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากมีกระดาษที่ใส่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติแต่ไม่อยู่บนกระจกของเครื่องสแกน เครื่องสแกนจะสแกนจากตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย