ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ HP - วิธีการส่งข้อโต้แย้งเพื่อตรวจสอบการรับประกันของคุณ

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ HP สำหรับผู้บริโภค
หากคุณคิดว่ารายละเอียดการรับประกันผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ถูกต้อง คุณอาจสามารถส่งข้อโต้แย้งเพื่อการพิจารณาผ่านเว็บไซต์การตรวจสอบการรับประกันของ HP
 1. เลือกประเทศ/ภูมิภาคที่จัดซื้อ พิมพ์หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ จากนั้น คลิก ตรวจสอบการรับประกัน
  รูปภาพ : ตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของคุณ
  ตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ซึ่งเลือก Identify now เอาไว้
  หน้าจอ Product Warranty Results (ผลลัพธ์การรับประกันผลิตภัณฑ์) จะเปิดขึ้นมา
 2. หากรายละเอียดสถานะการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ถูกต้อง คลิก Dispute this (โต้แย้งสิ่งนี้)
    บันทึก
  หากลิงก์การโต้แย้งไม่แสดงขึ้นมา แสดงว่าอาจเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ซึ่งไม่สามารถโต้แย้งทางออนไลน์
  รูปภาพ : ลิงค์ไปยังการโต้แย้งการรับประกัน
  ลิงก์ Dispute this
  หน้าจอแบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของการรับประกันจะปรากฎขึ้น
 3. พิมพ์ ข้อมูลติดต่อของคุณ และจากนั้นเลือก dispute reason (เหตุผลการโต้แย้ง)
  รูปภาพ : แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของการรับประกัน
  ข้อมูลการติดต่อของแบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องของการรับประกัน
 4. หากได้รับแจ้งเพื่ออัพโหลดหลักฐานการซื้อ คลิกที่ Choose File (เลือกไฟล์) จากนั้นดับเบิลคลิกที่หลักฐานการซื้อไฟล์เพื่อแนบ
    บันทึก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์มีขนาดไม่เกิน 2 MB และเป็นรูปแบบไฟล์แบบดิจิตอลที่ยอมรับได้: BMP, DOC, DOCX, GIF, JPG, PNG, PDF หรือ ZIP
 5. คลิก Dispute warranty (โต้แย้งการรับประกัน)
  HP จะตรวจสอบสถานะการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ และติดต่อกับคุณหลังจากตรวจสอบ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย