ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Enterprise Color 556 - ข้อกำหนดเฉพาะของเครื่องพิมพ์

บันทึก
ข้อกำหนดเฉพาะต่อไปนี้ถูกต้องในขณะที่จัดพิมพ์เอกสาร แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/support/pagewidecolor556

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ชื่อรุ่น
หมายเลขเครื่องพิมพ์
556dn
G1W46A
556xh
G1W47A
การจัดการกระดาษ
ถาด 1 (ความจุ 50 แผ่น)
ถาด 2 (ความจุ 500 แผ่น)
ถาด 3 (ความจุ 500 แผ่น)
ตัวเลือก
แท่นวางเครื่องพิมพ์
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ถาดป้อนกระดาษ 3 x 500 แผ่นและขาตั้ง (ความจุรวม 1500 แผ่น)
ตัวเลือก
ตัวเลือก
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Ethernet LAN พร้อม IPv4 และ IPv6
Hi-Speed USB 2.0
พอร์ต USB แบบเข้าถึงง่ายสำหรับพิมพ์โดยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ และอัปเกรดเฟิร์มแวร์
ช่องเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่น
พอร์ต USB ภายใน HP
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ฟังก์ชัน HP near-field communication (NFC) และ Wireless Direct Print ในตัวสำหรับการพิมพ์จากอุปกรณ์พกพา
ตัวเลือก
อุปกรณ์เสริม HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless สำหรับการพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่
ตัวเลือก
ตัวเลือก
อุปกรณ์เสริม HP Jetdirect 2900nw Print Server สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
ตัวเลือก
ตัวเลือก
หน่วยความจำ
หน่วยความจำพื้นฐาน 1.28 GB
บันทึก
หน่วยความจำพื้นฐานขยายได้ถึง 2.0 GB โดยการเพิ่มอุปกรณ์หน่วยความจำ DIMM
อุปกรณ์เก็บข้อมูลความจุสูง
อุปกรณ์ควบคุมมัลติมีเดีย (eMMC) ในตัว 4 GB
ไม่รองรับ
320 GB HP Secure High-Performance Hard Disk
ไม่รองรับ
การรักษาความปลอดภัย
HP Trusted Platform Module สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดที่ส่งผ่านไปยังเครื่องพิมพ์
ตัวเลือก
ตัวเลือก
หน้าจอแผงควบคุมและแป้นพิมพ์
แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสสี
พิมพ์
พิมพ์ได้สูงสุด 50 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด A4 และ 50 ppm บนกระดาษขนาด Letter ในโหมดมืออาชีพ
พิมพ์ได้สูงสุด 75 ppm บนกระดาษขนาด A4 และ 75 ppm บนกระดาษขนาด Letter ในโหมดงานสำนักงานทั่วไป
การพิมพ์ผ่าน USB แบบเข้าถึงง่าย (ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์)
จัดเก็บงานไว้ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ในภายหลังหรือพิมพ์แบบส่วนตัว

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้กับไดรเวอร์การพิมพ์ Windows PCL 6 ของเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์การพิมพ์ HP สำหรับ OS X และกับซีดีติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีมาในกล่องเท่านั้น
Windows: แผ่นซีดีโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ HP จะติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL.6” เวอร์ชัน 3, ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL 6” เวอร์ชัน 3, ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL-6” เวอร์ชัน 4 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ Windows พร้อมกับซอฟต์แวร์เสริมเมื่อใช้โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็ม ดาวน์โหลดไดรเวอร์การพิมพ์ "HP PCL.6" เวอร์ชัน 3, ไดรเวอร์การพิมพ์ "HP PCL 6" เวอร์ชัน 3 และไดรเวอร์การพิมพ์ "HP PCL-6" เวอร์ชัน 4 จากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์นี้: www.hp.com/support/pagewidecolor556
OS X: คอมพิวเตอร์ Mac สนับสนุนเครื่องพิมพ์นี้ ดาวน์โหลด HP Easy Start จาก 123.hp.com หรือจากหน้า Print Support แล้วใช้ HP Easy Start เพื่อติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ HP HP Easy Start ไม่ได้รวมอยู่ในแผ่นซีดีในกล่อง
 1. ไปที่ 123.hp.com
 2. ทำตามขั้นตอนให้มาเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
Linux: หากต้องการข้อมูลและไดรเวอร์การพิมพ์สำหรับ Linux โปรดไปที่ hplipopensource.com/hplip-web/index.html
UNIX: หากต้องการข้อมูลและไดรเวอร์การพิมพ์สำหรับ UNIX® โปรดไปที่ www.hp.com/go/unixmodelscripts
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนและไดรเวอร์การพิมพ์
ระบบปฏิบัติการ
ไดรเวอร์การพิมพ์ที่ติดตั้ง (จากแผ่นซีดีโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับ Windows หรือโปรแกรมติดตั้งบนเว็บสำหรับ OS X)
หมายเหตุ
Windows® XP SP3, 32 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL.6” ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน โปรแกรมติดตั้งพื้นฐานจะติดตั้งไดรเวอร์เท่านั้น
โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็มไม่รองรับระบบปฏิบัติการนี้
Microsoft หยุดให้การสนับสนุน Windows XP แล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2009 HP จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังต่อไปสำหรับระบบปฏิบัติการ XP ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว
Windows Vista®, 32 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL.6” ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน โปรแกรมติดตั้งพื้นฐานจะติดตั้งไดรเวอร์เท่านั้น
โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็มไม่รองรับระบบปฏิบัติการนี้
Windows Server 2003 SP2, 32 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL.6” ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน โปรแกรมติดตั้งพื้นฐานจะติดตั้งไดรเวอร์เท่านั้น
โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็มไม่รองรับระบบปฏิบัติการนี้
Microsoft หยุดให้การสนับสนุน Windows Server 2003 แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2010 HP จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังต่อไปสำหรับระบบปฏิบัติการ Server 2003 ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว
Windows 7 SP1, 32 บิต และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL 6” ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็ม
Windows 8 32 บิต และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL-6” ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน โปรแกรมติดตั้งพื้นฐานจะติดตั้งไดรเวอร์เท่านั้น
โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็มไม่รองรับระบบปฏิบัติการนี้
การสนับสนุน Windows 8 RT มีให้ผ่านทางไดรเวอร์ Microsoft IN OS เวอร์ชัน 4, 32 บิต
Windows 8.1 32 บิต และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL-6” ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน โปรแกรมติดตั้งพื้นฐานจะติดตั้งไดรเวอร์เท่านั้น
โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็มไม่รองรับระบบปฏิบัติการนี้
การสนับสนุน Windows 8.1 RT มีให้ผ่านทางไดรเวอร์ Microsoft IN OS เวอร์ชัน 4, 32 บิต
Windows 10 32 บิต และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL-6” ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน โปรแกรมติดตั้งพื้นฐานจะติดตั้งไดรเวอร์เท่านั้น
โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็มไม่รองรับระบบปฏิบัติการนี้
Windows Server 2008 SP2, 32 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL.6” ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน โปรแกรมติดตั้งพื้นฐานจะติดตั้งไดรเวอร์เท่านั้น
โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็มไม่รองรับระบบปฏิบัติการนี้
Windows Server 2008 SP2 เวอร์ชัน 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL 6” ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน โปรแกรมติดตั้งพื้นฐานจะติดตั้งไดรเวอร์เท่านั้น
โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็มไม่รองรับระบบปฏิบัติการนี้
Windows Server 2008 R2, SP 1, 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL 6” ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน โปรแกรมติดตั้งพื้นฐานจะติดตั้งไดรเวอร์เท่านั้น
โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็มไม่รองรับระบบปฏิบัติการนี้
Windows Server 2012 รุ่น 64 บิต
ตัวติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่รองรับ Windows Server 2012 แต่ไดรเวอร์การพิมพ์ของเครื่องพิมพ์รองรับ
ดาวน์โหลดไดรเวอร์จากเว็บไซต์ของ HP และใช้เครื่องมือ Windows Add Printer เพื่อติดตั้ง
Windows Server 2012 R2 รุ่น 64 บิต
ตัวติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่รองรับ Windows Server 2012 แต่ไดรเวอร์การพิมพ์ของเครื่องพิมพ์รองรับ
ดาวน์โหลดไดรเวอร์จากเว็บไซต์ของ HP และใช้เครื่องมือ Windows Add Printer เพื่อติดตั้ง
OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP มีให้ดาวน์โหลดจาก HP Easy Start ซอฟต์แวร์โปรแกรมติดตั้งของ HP สำหรับ OS X ไม่ได้รวมอยู่ในแผ่นซีดีในกล่อง
สำหรับ OS X ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งจาก HP Easy Start
 1. ไปที่ 123.hp.com
 2. ทำตามขั้นตอนให้มาเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
บันทึก
สำหรับรายชื่อระบบปฏิบัติการที่รองรับปัจจุบัน ให้ไปที่ www.hp.com/support/pagewidecolor556 สำหรับวิธีใช้ที่ครอบคลุมทั้งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์
บันทึก
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์และสำหรับการรองรับไดรเวอร์ HP UPD สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ ให้ไปที่ www.hp.com/go/upd ภายใต้ ข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกลิงค์
ความต้องการของระบบขั้นต่ำ
Windows
OS X:
 • ไดร์ฟซีดีรอม ไดร์ฟดีวีดี หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • การเชื่อมต่อ USB 1.1 หรือ 2.0 เฉพาะ หรือเชื่อมต่อเครือข่าย
 • เนื้อที่ว่างขนาด 400 เมกะไบต์ (MB) บนฮาร์ดดิสก์
 • 1 GB RAM (32 บิต) หรือ 2 GB RAM (64 บิต)
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • เนื้อที่ว่างขนาด 1 เมกะไบต์ (GB) บนฮาร์ดดิสก์

โซลูชันการพิมพ์มือถือ

เครื่องพิมพ์สนับสนุนซอฟต์แวร์ต่อไปนี้สำหรับการพิมพ์มือถือ:
 • ซอฟต์แวร์ HP ePrint
  บันทึก
  ซอฟต์แวร์ HP ePrint รองรับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้: Windows 7 SP 1 (32 บิตและ 64 บิต); Windows 8 (32 บิตและ 64 บิต); Windows 8.1 (32 บิตและ 64 บิต); Windows 10 (32 บิตและ 64 บิต); และ OS X เวอร์ชัน 10.9 Mavericks, 10.10 Yosemite และ 10.11 El Capitan
 • HP ePrint ผ่านอีเมล์ (ต้องเปิดใช้งาน HP Web Services และลงทะเบียนเครื่องพิมพ์กับ HP Connected)
 • แอปพลิเคชัน HP ePrint (มีให้สำหรับ Android, iOS และ BlackBerry)
 • แอปพลิเคชัน ePrint Enterprise (รองรับโดยเครื่องพิมพ์ที่ใช้ ePrint Enterprise Server Software)
 • Google Cloud Print
 • AirPrint
 • การพิมพ์ Android

ขนาดของเครื่องพิมพ์

ขนาดของรุ่น dn
  รูปภาพ : ขนาดของรุ่น dn
 1. 457 มม.
 2. 463 มม.
 3. 530 มม.
 4. 22.2 กก.
ขนาดของรุ่น xh
  รูปภาพ : ขนาดของรุ่น xh
 1. 597 มม.
 2. 463 มม.
 3. 530 มม.
 4. 34.1 กก.
ขนาดสำหรับถาด 3
  รูปภาพ : ขนาดสำหรับถาด 3
 1. 138 มม.
 2. ถาดปิด: 396 มม.ถาดเปิด: 678 มม.
 3. ฝาด้านซ้ายล่างปิด: 514 มม.ฝาด้านซ้ายล่างเปิด: 1038 มม.
 4. 5.4 กก.
ขนาดของแท่นวางเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ขนาดของแท่นวางเครื่องพิมพ์
 1. 640 มม.
 2. ถาดปิด: 669 มม.ถาดเปิด: 810 มม.
 3. ฝาด้านซ้ายล่างปิด: 669 มม.ฝาด้านซ้ายล่างเปิด: 1040 มม.
 4. 31.2 กก.
ขนาดสำหรับถาดป้อนกระดาษ 3 x 500 แผ่นและขาตั้ง
  รูปภาพ : ขนาดสำหรับถาดป้อนกระดาษ 3 x 500 แผ่นและขาตั้ง
 1. 642 มม.
 2. ถาดปิด: 669 มม.ถาดเปิด: 795 มม.
 3. ฝาด้านซ้ายล่างปิด: 669 มม.ฝาด้านซ้ายล่างเปิด: 1040 มม.
 4. 35.8 กก.
ขนาดสำหรับรุ่น xh ที่มีแท่นวางเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ขนาดสำหรับรุ่น xh ที่มีแท่นวางเครื่องพิมพ์
 1. 1297 มม.
 2. 669 มม.
 3. 669 มม.
 4. 59.9 กก.
ขนาดสำหรับรุ่น dn ที่มีถาดป้อนกระดาษ 3 x 500 แผ่นและขาตั้ง
  รูปภาพ : ขนาดสำหรับรุ่น dn ที่มีถาดป้อนกระดาษ 3 x 500 แผ่นและขาตั้ง
 1. 1099 มม.
 2. 669 มม.
 3. 669 มม.
 4. 58 กก.

การสิ้นเปลืองพลังงาน ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง

อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน

การใช้กระแสไฟ (เฉลี่ย, เป็นวัตต์)1, 2
ซีรี่ส์เครื่องพิมพ์3
ขณะพิมพ์
Ready (พร้อม)
พักเครื่อง
เปิดด้วยตนเอง/ปิดอัตโนมัติ
ปิด
HP PageWide Enterprise Color 556
52 W
รุ่น dn: 12 W
รุ่น xh: 15 W
รุ่น dn: 6.3 W
รุ่น xh: 7.5 W
0.3 W
0.03 W
1ค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้
2พลังงานที่ระบุในที่นี้เป็นค่าสูงสุดที่วัดได้สำหรับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นโดยใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน
3ความเร็วในโหมด Professional คือ 50 ppm ขนาด A4 และ 53 ppm ขนาด Letter ความเร็วในโหมด General Office คือ 75 ppm ขนาด A4 และ 79 ppm ขนาด Letter

ข้อกำหนดรายละเอียดด้านไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าอินพุต: 100 ถึง 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
  หมายเหตุ
ข้อกำหนดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ อย่าแปลงแรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์

การส่งเสียงรบกวน

HP PageWide Enterprise Color 5561
ระดับพลังเสียง
ขณะพิมพ์ (50 ppm)
Ready (พร้อม)
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LWAd = 6.9 Bels (A) [69 dB(A)]
LWAd = 3.5 Bels (A) [35 dB(A)]
ระดับแรงดันเสียง - ตำแหน่งใกล้เคียง
ขณะพิมพ์
Ready (พร้อม)
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LpAm = 55 dB(A)
LpAm = 17 dB(A)
1ค่าเสียงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ค่าคอนฟิเกอเรชันที่ทดสอบ: HP PageWide Enterprise Color 556dn ขณะพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ที่ 50 ppm ในโหมดพิมพ์ด้านเดียว

ช่วงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สภาพแวดล้อม
ค่าที่แนะนำ
ค่าที่สามารถใช้ได้
อุณหภูมิ
17° ถึง 25°C
15° ถึง 30°C
ความชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ถึง 70% (RH)
10% ถึง 80% (RH)
ระดับความสูง
ไม่มีข้อมูล
0 ถึง 3048 ม.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย