ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP PageWide Enterprise Color MFP 586 - การถอดและเปลี่ยน: แผงควบคุม (586)

บทนำ
เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการถอดและเปลี่ยนชุดประกอบแผงควบคุม (586)
ก่อนทำการซ่อมบำรุง
ปิดเครื่องพิมพ์
 • ถอดสายไฟ
    คำเตือน
  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ รอ 30 วินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ในการสั่งซื้อชิ้นส่วน ให้ไปที่ www.hp.com/buy/parts
หมายเลขชิ้นส่วนชุดแผงควบคุม
G1W41-67905
แผงควบคุม (586) พร้อมคู่มือคำแนะนำ
เครื่องมือที่จำเป็น
 • ทำหรือไม่ก็ได้: ไขควงปากแบนขนาดเล็ก
หลังทำการซ่อมบำรุง
เปิดเครื่องพิมพ์
 • เชื่อมต่อสายไฟ
 • ใช้สวิตช์เปิด/ปิดเพื่อเปิด
การทดสอบหลังซ่อมบำรุง
ตรวจสอบว่าแผลควบคุมทำงานถูกต้อง โปรดดูส่วนการตรวจสอบแผงควบคุมของคู่มือการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์
586z เท่านั้น: หากแป้นพิมพ์ไม่มีการตอบสนองหลังจากเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบสายแพ ติดตั้งสายอีกครั้งหากจำเป็น
ขั้นตอนที่ 1: ถอดแผงควบคุม (586)
คู่มือนี้แสดงภาพเครื่องพิมพ์ HP PageWide Enterprise Color MFP 586z แต่ขั้นตอนการเปลี่ยนแผงควบคุมสำรองใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ 586 ทุกรุ่น เครื่องพิมพ์รุ่น 586dn และ 586f ไม่มีแป้นพิมพ์
 1. เอียงแผงควบคุมไปยังตำแหน่งยกจนสุด และเปิดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดแผงควบคุมขึ้น
 2. ปลดฝาครอบพลาสติกสีเทาขนาดเล็กใต้แผงควบคุม
    บันทึก
  ใช้ไขควงปากแบนขนาดเล็กเพื่อปลดฝาครอบ
  รูปภาพ : ปลดฝาครอบพลาสติกสีเทาขนาดเล็ก
 3. ถอดฝาออก
  รูปภาพ : ถอดฝา
 4. ค่อยๆ ปลดจุดยึดสามจุดตามแนวขอบบนของฝาแผงควบคุม โดยเริ่มจากด้านซ้ายของฝา
    บันทึก
  แผ่นปิดพลาสติกสีดำบางๆ จะแยกออกจากฐานแผงควบคุมพลาสติกสีขาว
  รูปภาพ : ปลดจุดยึดสามตัว
 5. ให้ยกฝาขึ้น เพื่อปลดจุดยึดด้านซ้ายและด้านขวา จากนั้นจึงถอดฝาออก
  รูปภาพ : ถอดฝา
 6. 586z เท่านั้น: เปิดสลักขั้วต่อเพื่อปลดสายแพแป้นพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดสายแป้นพิมพ์ (586z)
 7. ถอดสาย HMDI หนึ่งสาย และขั้วต่อหนึ่งตัว (หมายเลข 1) ปลดสาย USB ออกจากที่ที่ยึดและส่วนยึด (หมายเลข 2) แล้วถอดสกรูสองตัว (หมายเลข 3)
  รูปภาพ : ถอดขั้วต่อและถอดสกรู
 8. ยกด้านหน้าของแผงควบคุมขึ้นจากเครื่องพิมพ์ (หมายเลข 1) แล้วเลื่อนไปทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ (หมายเลข 2) เพื่อถอดออก
  รูปภาพ : ถอดแผงควบคุม
ขั้นตอนที่ 2: นำชุดประกอบสำรองออกจากกล่อง
 1. ทิ้งชิ้นส่วนที่ชำรุด
    บันทึก
  HP ขอแนะนำให้ทิ้งชิ้นส่วนที่ชำรุดอย่างมีความรับผิดชอบ
 2. นำชิ้นส่วนสำรองออกจากบรรจุภัณฑ์
    หมายเหตุ
  หากชิ้นส่วนสำรองคือลูกกลิ้งหรือแผ่น หลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ เพราะคราบน้ำมันผิวหนังที่เปื้อนลูกกลิ้งหรือแผ่น อาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการดึงกระดาษ หรือคุณภาพการพิมพ์ได้ HP ขอแนะนำให้ใช้ถุงมือจับลูกกลิ้งหรือแผ่น หรือล้างมือของคุณก่อนแตะลูกกลิ้งหรือแผ่น
    บันทึก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุสำหรับการขนส่ง (ตัวอย่างเช่น เทป) ทั้งหมดถูกนำออกจากชิ้นส่วนสำรองแล้วก่อนการติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งแผงควบคุม (556)
คู่มือนี้แสดงภาพเครื่องพิมพ์ HP PageWide Enterprise Color MFP 586z แต่ขั้นตอนการเปลี่ยนแผงควบคุมสำรองใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ 586 ทุกรุ่น เครื่องพิมพ์รุ่น 586dn และ 586f ไม่มีแป้นพิมพ์
 1. แกะแผงควบคุมสำรองออกจากแผ่นฐาน
  รูปภาพ : เปิดแผงควบคุมสำรอง
 2. 586z เท่านั้น: ตรวจให้แน่ใจว่าได้มีการลอดสายแพแป้นพิมพ์ (หมายเลข 1) เข้าไปที่ช่อง (หมายเลข 2) ในฐานแผงควบคุม เมื่อติดตั้งแผงควบคุม
  รูปภาพ : ลอดสายแพผ่านช่อง
 3. หาตัวเกี่ยว 4 จุดในตัวเครื่อง ISA (หมายเลข 1) และช่องเสียบที่คู่กันในฐานแผงควบคุม (หมายเลข 2) ตัวเกี่ยวจะเกี่ยวพอดีกับช่องเสียบ (หมายเลข 3) เมื่อมีการติดตั้งชุดประกอบแล้ว
  รูปภาพ : ค้นหาตะขอยึดแผงควบคุมและช่องเสียบ
 4. วางขอบหลังของแผงควบคุมลงในตัวเครื่อง ISA (หมายเลข 1) แล้ววางด้านหน้าของชุดประกอบลงไป (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : ติดตั้งแผงควบคุม
 5. ใช้ไขควงที่ให้มาในชุดเพื่อติดตั้งสกรูสองตัว (หมายเลข 1) ต่อสาย HMDI หนึ่งสาย และขั้วต่อหนึ่งตัว (หมายเลข 2) จากนั้นให้ใส่สาย USB เข้าไปที่ที่ยึดและส่วนยึด (หมายเลข 3)
  รูปภาพ : ติดตั้งสกรูและเชื่อมต่อขั้วต่อ
 6. 586z เท่านั้น: ใส่สายแพในขั้วต่อ แล้วปิดสลัก
    บันทึก
  เมื่อเสียบสายแพเข้ากับขั้วต่อถูกต้อง สายสีขาวในสายแพจะขนานกับตัวขั้วต่อ
  รูปภาพ : เชื่อมต่อสายแป้นพิมพ์ (586z)
 7. วางฝาแผงควบคุมบนเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ติดตั้งฝา
 8. ค่อยๆ ดันตามขอบบนของฝาแผงควบคุม เพื่อติดจุดยึดให้เข้าที่ โดยเริ่มจากด้านขวาของฝา
    บันทึก
  หากจุดยึดด้านขวาและด้านซ้ายติดเข้าที่ไม่สนิท ให้ดันไปตามขอบฝา เพื่อให้เข้าที่
  รูปภาพ : ยึดจุดยึดสามตัว
 9. สอดฝาพลาสติกสีเทาขนาดเล็กเข้าไปในช่องเสียบข้างใต้แผงควบคุม จากนั้นดันลงไปตรงๆ เพื่อใส่ให้เข้าที่
  รูปภาพ : ติดตั้งฝา

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย