ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Enterprise Color MFP 586 - การถอดและเปลี่ยน: คลิปยึดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ (586)

บันทึก
คู่มือนี้แสดงภาพเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise MFP M527 อย่างไรก็ตาม คำแนะนำนี้ใช้ได้กับ HP PageWide Enterprise Color MFP 586 ด้วย

บทนำ

เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการถอดและเปลี่ยนคลิปยึดของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ (586)

ก่อนทำการซ่อมบำรุง

ปิดเครื่องพิมพ์
 • ถอดสายไฟ
    คำเตือน
  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ รอ 30 วินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ในการสั่งซื้อชิ้นส่วน ให้ไปที่ www.hp.com/buy/parts
หมายเลขชิ้นส่วนชุดคลิปยึด
G1W41-67904
คลิปยึดพร้อมคู่มือคำแนะนำ

เครื่องมือที่จำเป็น

 • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการถอดหรือติดตั้งชุดประกอบเหล่านี้

หลังทำการซ่อมบำรุง

เปิดเครื่องพิมพ์
 • เชื่อมต่อสายไฟ
 • ใช้สวิตช์เปิด/ปิดเพื่อเปิด

การทดสอบหลังซ่อมบำรุง

ไม่มีการทดสอบหลังซ่อมบำรุงสำหรับชุดประกอบนี้

ขั้นตอนที่ 1: ถอดคลิปยึด

บันทึก
คู่มือนี้แสดงภาพเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise MFP M527 อย่างไรก็ตาม คำแนะนำนี้ใช้ได้กับ HP PageWide Enterprise Color MFP 586 ด้วย
 1. เปิดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 2. ดึงแผ่นสีขาวลงเพื่อถอดออก
  รูปภาพ : ถอดแผ่นสีขาว
 3. หากยังมีคลิปยึด (หมายเลข 1) ติดอยู่กับแผ่นสีขาว ให้ถอดออก ไม่เช่นนั้น ให้ไปที่ขั้นตอน ปลดคลิปยึดที่ชำรุดออก
  รูปภาพ : ตรวจสอบแผ่นสีขาว
 4. ปลดคลิปยึดที่ชำรุดออก
  บันทึก
  ใช้ขอบเหรียญงัดคลิปออก
  รูปภาพ : ปลดคลิปที่ชำรุด
 5. ถอดคลิปยึด
  รูปภาพ : ถอดคลิป

ขั้นตอนที่ 2: นำชุดประกอบสำรองออกจากกล่อง

 1. ทิ้งชิ้นส่วนที่ชำรุด
  บันทึก
  HP ขอแนะนำให้ทิ้งชิ้นส่วนที่ชำรุดอย่างมีความรับผิดชอบ
 2. นำชิ้นส่วนสำรองออกจากบรรจุภัณฑ์
    หมายเหตุ
  หากชิ้นส่วนสำรองคือลูกกลิ้งหรือแผ่น หลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ เพราะคราบน้ำมันผิวหนังที่เปื้อนลูกกลิ้งหรือแผ่น อาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการดึงกระดาษ หรือคุณภาพการพิมพ์ได้ HP ขอแนะนำให้ใช้ถุงมือจับลูกกลิ้งหรือแผ่น หรือล้างมือของคุณก่อนแตะลูกกลิ้งหรือแผ่น
  บันทึก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุสำหรับการขนส่ง (ตัวอย่างเช่น เทป) ทั้งหมดถูกนำออกจากชิ้นส่วนสำรองแล้วก่อนการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งคลิปยึด

 1. หากสปริงหลุดจากคลิปยึด ให้ตรวจสอบว่ามีการใส่สปริงกลับเข้าไปที่คลิปอย่างถูกต้อง
  รูปภาพ : ตรวจสอบสปริงคลิป
 2. ใส่คลิป (หมายเลข 1) เข้าไปในช่อง (หมายเลข 2) ของตัวป้อนกระดาษเอกสาร
  รูปภาพ : ติดตั้งคลิป
 3. กดคลิปเพื่อให้มั่นใจว่า ใส่ไว้แน่นแล้ว
  รูปภาพ : กดคลิป
 4. วางแผ่นสีขาวบนกระจกของสแกนเนอร์
  บันทึก
  วางมุมของแผ่นที่ไม่มีตัวยึดแบบ hook-and-loop ที่มุมบนซ้ายของกระจกของสแกนเนอร์
  รูปภาพ : วางแผ่นสีขาวบนกระจก
 5. ปิดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 6. เปิดตัวป้อนกระดาษเอกสาร และตรวจสอบว่าตรึงแผ่นสีขาวไว้แน่นแล้ว
  รูปภาพ : ตรวจสอบแผ่นสีขาว
 7. ปิดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดอุปกรณ์ป้อนกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย