ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet Pro MFP M377 - ข้อกำหนดเฉพาะของเครื่องพิมพ์

บันทึก
ข้อกำหนดเฉพาะต่อไปนี้ถูกต้องในขณะที่จัดพิมพ์เอกสาร แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/support/colorljM377MFP

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ชื่อรุ่น
หมายเลขเครื่องพิมพ์
M377dw
M5H23A
การจัดการกระดาษ
ถาดเอนกประสงค์ 50 แผ่น (ถาด 1)
ถาด 2 (ความจุ 250 แผ่น)
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Ethernet LAN พร้อม IPv4 และ IPv6
Hi-Speed USB 2.0
เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
พอร์ต USB สำหรับการพิมพ์ที่เครื่อง
Wi-Fi Direct สำหรับการพิมพ์จากอุปกรณ์พกพา
หน้าจอแผงควบคุมและการป้อน
แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
พิมพ์
พิมพ์ได้สูงสุด 24 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด A4 และ 25 ppm บนกระดาษขนาด Letter
การพิมพ์ USB (ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์)
การจัดเก็บงาน/การพิมพ์ที่ป้องกันด้วย PIN
(ต้องการธัมบ์ไดรฟ์ USB ขนาด 16 GB หรือสูงกว่า)
การทำสำเนาและสแกน
บันทึก
ความเร็วในการทำสำเนาและสแกนอาจเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลล่าสุด ให้ไปที่ www.hp.com/support/colorljM377MFP
ทำสำเนาได้ 19 หน้าต่อนาที (ppm)
สแกนได้ 26 ppm
อุปกรณ์ป้อนกระดาษ 50 แผ่น
ตัวเลือก สแกนไปยังอีเมล์, สแกนไปยัง USB และ สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้กับไดรเวอร์การพิมพ์ Windows PCL 6 และ OS X ของเครื่องพิมพ์
Windows: โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ HP จะติดตั้งไดรเวอร์ HP PCL.6, HP PCL-6 หรือ HP PCL 6 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ Windows พร้อมกับซอฟต์แวร์เสริมเมื่อใช้โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็ม โปรดดูหมายเหตุการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
OS X: คอมพิวเตอร์ Mac สนับสนุนเครื่องพิมพ์นี้ ดาวน์โหลด HP Easy Start จาก 123.hp.com หรือจากหน้า Print Support แล้วใช้ HP Easy Start เพื่อติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ HP และยูทิลิตี้ HP Easy Start ไม่ได้รวมอยู่ในแผ่นซีดีในกล่อง
 1. ไปที่ 123.hp.com
 2. ทำตามขั้นตอนให้มาเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
Linux: หากต้องการข้อมูลและไดรเวอร์การพิมพ์สำหรับ Linux โปรดไปที่ hplipopensource.com/hplip-web/index.html
UNIX: หากต้องการข้อมูลและไดรเวอร์การพิมพ์สำหรับ UNIX® โปรดไปที่ www.hp.com/go/unixmodelscripts
ระบบปฏิบัติการ
ไดรเวอร์การพิมพ์ที่ติดตั้ง
หมายเหตุ
Windows® XP SP3 หรือใหม่กว่า เวอร์ชัน 32 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL.6 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน โปรแกรมติดตั้งพื้นฐานจะติดตั้งไดรเวอร์เท่านั้น
การติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็มไม่รองรับระบบปฏิบัติการนี้
Microsoft หยุดให้การสนับสนุน Windows XP แล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2009 HP จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังต่อไปสำหรับระบบปฏิบัติการ XP ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว
Windows Vista® 32 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL.6 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน โปรแกรมติดตั้งพื้นฐานจะติดตั้งไดรเวอร์เท่านั้น
การติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็มไม่รองรับระบบปฏิบัติการนี้
Windows Server 2003 SP2 หรือใหม่กว่า 32 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL.6 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน โปรแกรมติดตั้งพื้นฐานจะติดตั้งไดรเวอร์เท่านั้น
การติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็มไม่รองรับระบบปฏิบัติการนี้
ใช้ไดรเวอร์ UPD สำหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต
Microsoft หยุดให้การสนับสนุน Windows Server 2003 แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2010 HP จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังต่อไปสำหรับระบบปฏิบัติการ Server 2003 ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว
Windows 7 SP1 หรือใหม่กว่า 32 บิต และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็ม
Windows 8 32 บิต และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL-6 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน
การสนับสนุน Windows 8 RT มีให้ผ่านทางไดรเวอร์ Microsoft IN OS เวอร์ชัน 4 32 บิต
Windows 8.1 32 บิต และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL-6 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน
การสนับสนุน Windows 8.1 RT มีให้ผ่านทางไดรเวอร์ Microsoft IN OS เวอร์ชัน 4 32 บิต
Windows 10 รุ่น 32 บิต และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL-6 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน
Windows Server 2008 SP2 32 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL.6 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน
Windows Server 2008 SP2 เวอร์ชัน 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน
Windows Server 2008 R2, SP 1 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน
Windows Server 2012, 64 บิต
โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่รองรับ Windows Server 2012 แต่ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6 และ HP PCL-6 ของเครื่องพิมพ์รองรับ
ดาวน์โหลดไดรเวอร์ HP PCL 6 หรือ PCL-6 จากเว็บไซต์ของ HP www.hp.com/support/colorljM377MFP และใช้เครื่องมือ Windows Add Printer เพื่อติดตั้ง
Windows Server 2012 R2, 64 บิต
โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่รองรับ Windows Server 2012 แต่ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6 และ HP PCL-6 ของเครื่องพิมพ์รองรับ
ดาวน์โหลดไดรเวอร์ HP PCL 6 หรือ PCL-6 จากเว็บไซต์ของ HP www.hp.com/support/colorljM377MFP และใช้เครื่องมือ Windows Add Printer เพื่อติดตั้ง
OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite และ OS X 10.11 El Capitan
ไดรเวอร์การพิมพ์และยูทิลิตี้การพิมพ์ของ OS X ดาวน์โหลดได้จาก 123.hp.com ซอฟต์แวร์โปรแกรมติดตั้งของ HP สำหรับ OS X ไม่ได้รวมอยู่ในแผ่นซีดีในกล่อง
ดาวน์โหลด HP Easy Start จาก 123.hp.com หรือจากหน้า Print Support แล้วใช้ HP Easy Start เพื่อติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ HP และยูทิลิตี้
 1. ไปที่ 123.hp.com
 2. ทำตามขั้นตอนให้มาเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
บันทึก
สำหรับรายชื่อระบบปฏิบัติการที่รองรับปัจจุบัน ให้ไปที่ www.hp.com/support/colorljM377MFP สำหรับวิธีใช้ที่ครอบคลุมทั้งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์
บันทึก
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์สำหรับการรองรับไดรเวอร์ HP UPD PCL6, UPD PCL 5 และ UPD PS สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ ให้ไปที่ www.hp.com/go/upd และคลิกแท็บ Specifications

โซลูชันการพิมพ์มือถือ

เครื่องพิมพ์สนับสนุนซอฟต์แวร์ต่อไปนี้สำหรับการพิมพ์มือถือ:
 • ซอฟต์แวร์ HP ePrint:
  บันทึก
  ซอฟต์แวร์ HP ePrint รองรับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้: Windows 7 SP 1 (32 บิตและ 64 บิต); Windows 8 (32 บิตและ 64 บิต); Windows 8.1 (32 บิตและ 64 บิต); Windows 10 (32 บิตและ 64 บิต); และ OS X เวอร์ชัน 10.8 Mountain Lion, 10.9 Mavericks และ 10.10 Yosemite
 • HP ePrint ผ่านอีเมล์ (ต้องเปิดใช้งาน HP Web Services และลงทะเบียนเครื่องพิมพ์กับ HP Connected)
 • แอปพลิเคชัน HP ePrint (มีให้สำหรับ Android, iOS และ BlackBerry)
 • แอปพลิเคชัน ePrint Enterprise (รองรับในเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่มี ePrint Enterprise Server Software)
 • แอปพลิเคชัน HP All-in-One Remote สำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android
 • Google Cloud Print
 • AirPrint
 • การพิมพ์ Android

ขนาดของเครื่องพิมพ์

ขนาดของรุ่นพื้นฐาน
รูปภาพ : ขนาดของรุ่นพื้นฐาน
เครื่องพิมพ์ที่ปิดจนสุด
เครื่องพิมพ์ที่เปิดจนสุด
1. ความสูง
399.8 มม.
656 มม.
2. ความลึก
472.3 มม.
1124.4 มม.
3. ความกว้าง
415.4 มม.
415.4 มม.
น้ำหนัก (รวมตลับหมึก)
23.2 กก.
ขนาดของเครื่องพิมพ์ที่มีถาด 3 เสริม
รูปภาพ : ขนาดของเครื่องพิมพ์ที่มีถาด 3 เสริม
เครื่องพิมพ์ที่ปิดจนสุด
เครื่องพิมพ์ที่เปิดจนสุด
1. ความสูง
531.8 มม.
788 มม.
2. ความลึก
472.3 มม.
1124.4 มม.
3. ความกว้าง
415.4 มม.
415.4 มม.
น้ำหนัก (รวมตลับหมึก)
28.4 กก.

การสิ้นเปลืองพลังงาน ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง

อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน

การใช้กระแสไฟ (เฉลี่ย, เป็นวัตต์)1, 2
ซีรี่ส์เครื่องพิมพ์3
ขณะพิมพ์
Ready (พร้อม)
พักเครื่อง
ปิดอัตโนมัติ/เริ่มทำงานผ่าน LAN
ปิดอัตโนมัติ/เริ่มทำงานผ่าน USB
ปิด
HP Color LaserJet Pro MFP M377
550 W
19 W
2.4 W
1 W
0.6 W
0.1 W
1ค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้
2พลังงานที่ระบุในที่นี้เป็นค่าสูงสุดที่วัดได้สำหรับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นโดยใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน
3ความเร็ว 24 ppm ขนาด A4 และ 25 ppm ขนาด Letter

ข้อกำหนดรายละเอียดด้านไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าอินพุต 110 โวลต์: 110 ถึง 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz)
แรงดันไฟฟ้าอินพุต 220 โวลต์: 220 ถึง 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz)
  หมายเหตุ
ข้อกำหนดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ อย่าแปลงแรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์

การส่งเสียงรบกวน

HP Color LaserJet Pro MFP M3771
ระดับพลังเสียง
ขณะพิมพ์ (24 ppm)
Ready (พร้อม)
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LWAd = 6.1 Bels (A) [61 dB(A)]
LWAd = 4.5 Bels (A) [45 dB(A)]
ระดับแรงดันเสียง - ตำแหน่งใกล้เคียง
ขณะพิมพ์
Ready (พร้อม)
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LpAm = 48 dB(A)
LpAm = 30 dB(A)
1ค่าเสียงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ค่าคอนฟิเกอเรชันที่ทดสอบ: HP Color LaserJet Pro MFP M377dw ขณะพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ที่ 24 ppm ในโหมดพิมพ์ด้านเดียว

ช่วงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สภาพแวดล้อม
ค่าที่แนะนำ
ค่าที่สามารถใช้ได้
อุณหภูมิ
15° ถึง 27°C
15° ถึง 30°C
ความชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) 20% ถึง 70%, ไม่ควบแน่น
RH 10% ถึง 80%, ไม่ควบแน่น
ระดับความสูง
ไม่มีข้อมูล
0 ถึง 3048 ม.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย