ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro M501 - ข้อกำหนดเฉพาะของเครื่องพิมพ์

บันทึก
ข้อกำหนดเฉพาะต่อไปนี้ถูกต้องในขณะที่จัดพิมพ์เอกสาร แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/support/ljM501

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ชื่อรุ่น
หมายเลขเครื่องพิมพ์
M501n
J8H60A
M501dn
J8H61A
การจัดการกระดาษ
ถาด 1 (ความจุ 100 แผ่น)
ถาด 2 (ความจุ 550 แผ่น)
ถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่น
ตัวเลือก
ตัวเลือก
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
ไม่รองรับ
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Ethernet LAN พร้อม IPv4 และ IPv6
Hi-Speed USB 2.0
หน่วยความจำ
หน่วยความจำ 256 MB DDR3
หน้าจอแผงควบคุมและการป้อน
จอแสดงผลกราฟิก 2 บรรทัดพร้อมแผงปุ่มกด 10 ปุ่ม
พิมพ์
พิมพ์ 45 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด Letter และ 43 ppm บน A4
การจัดเก็บงาน/การพิมพ์ที่ป้องกันด้วย PIN
(ต้องการแฟลชไดรฟ์ USB ขนาด 16 GB หรือสูงกว่า)

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้กับไดรเวอร์การพิมพ์ Windows PCL 6 และ OS X ของเครื่องพิมพ์
Windows: โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ HP จะติดตั้งไดรเวอร์ HP PCL.6, HP PCL-6 หรือ HP PCL 6 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ Windows พร้อมกับซอฟต์แวร์เสริมเมื่อใช้โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็ม โปรดดูหมายเหตุการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
OS X: คอมพิวเตอร์ Mac สนับสนุนเครื่องพิมพ์นี้ ดาวน์โหลด HP Easy Start จาก 123.hp.com หรือจากหน้า Print Support แล้วใช้ HP Easy Start เพื่อติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ HP และยูทิลิตี้ HP Easy Start ไม่ได้รวมอยู่ในแผ่นซีดีในกล่อง
 1. ไปที่ 123.hp.com
 2. ทำตามขั้นตอนให้มาเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
Linux: หากต้องการข้อมูลและไดรเวอร์การพิมพ์สำหรับ Linux โปรดไปที่ hplipopensource.com/hplip-web/index.html
UNIX: หากต้องการข้อมูลและไดรเวอร์การพิมพ์สำหรับ UNIX® โปรดไปที่ www.hp.com/go/unixmodelscripts
ระบบปฏิบัติการ
ไดรเวอร์การพิมพ์ที่ติดตั้ง
หมายเหตุ
Windows® XP SP3 หรือใหม่กว่า เวอร์ชัน 32 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL.6 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน โปรแกรมติดตั้งพื้นฐานจะติดตั้งไดรเวอร์เท่านั้น
การติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็มไม่รองรับระบบปฏิบัติการนี้
Microsoft หยุดให้การสนับสนุน Windows XP แล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2009 HP จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังต่อไปสำหรับระบบปฏิบัติการ XP ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว
Windows Vista® 32 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL.6 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน โปรแกรมติดตั้งพื้นฐานจะติดตั้งไดรเวอร์เท่านั้น
การติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็มไม่รองรับระบบปฏิบัติการนี้
Windows Server 2003 SP2 หรือใหม่กว่า 32 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL.6 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน โปรแกรมติดตั้งพื้นฐานจะติดตั้งไดรเวอร์เท่านั้น
การติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็มไม่รองรับระบบปฏิบัติการนี้
ใช้ไดรเวอร์ UPD สำหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต
Microsoft หยุดให้การสนับสนุน Windows Server 2003 แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2010 HP จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังต่อไปสำหรับระบบปฏิบัติการ Server 2003 ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว
Windows 7 SP1 หรือใหม่กว่า 32 บิต และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็ม
Windows 8 32 บิต และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL-6 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน
การสนับสนุน Windows 8 RT มีให้ผ่านทางไดรเวอร์ Microsoft IN OS เวอร์ชัน 4 32 บิต
Windows 8.1 32 บิต และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL-6 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน
การสนับสนุน Windows 8.1 RT มีให้ผ่านทางไดรเวอร์ Microsoft IN OS เวอร์ชัน 4 32 บิต
Windows 10 รุ่น 32 บิต และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL-6 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน
Windows Server 2008 SP2 32 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL.6 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน
Windows Server 2008 SP2 เวอร์ชัน 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน
Windows Server 2008 R2, SP 1 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐาน
Windows Server 2012, 64 บิต
โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่รองรับ Windows Server 2012 แต่ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6 และ HP PCL-6 ของเครื่องพิมพ์รองรับ
ดาวน์โหลดไดรเวอร์ HP PCL 6 หรือ PCL-6 จากเว็บไซต์ของ HP www.hp.com/support/ljM501 และใช้เครื่องมือ Windows Add Printer เพื่อติดตั้ง
Windows Server 2012 R2, 64 บิต
โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่รองรับ Windows Server 2012 แต่ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6 และ HP PCL-6 ของเครื่องพิมพ์รองรับ
ดาวน์โหลดไดรเวอร์ HP PCL 6 หรือ PCL-6 จากเว็บไซต์ของ HP www.hp.com/support/ljM501 และใช้เครื่องมือ Windows Add Printer เพื่อติดตั้ง
OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite และ OS X 10.11 El Capitan
ไดรเวอร์การพิมพ์และยูทิลิตี้การพิมพ์ของ OS X ดาวน์โหลดได้จาก 123.hp.com ซอฟต์แวร์โปรแกรมติดตั้งของ HP สำหรับ OS X ไม่ได้รวมอยู่ในแผ่นซีดีในกล่อง
ดาวน์โหลด HP Easy Start จาก 123.hp.com หรือจากหน้า Print Support แล้วใช้ HP Easy Start เพื่อติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ HP และยูทิลิตี้
 1. ไปที่ 123.hp.com
 2. ทำตามขั้นตอนให้มาเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
บันทึก
สำหรับรายชื่อระบบปฏิบัติการที่รองรับปัจจุบัน ให้ไปที่ www.hp.com/support/ljM501 สำหรับวิธีใช้ที่ครอบคลุมทั้งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์
บันทึก
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์สำหรับการรองรับไดรเวอร์ HP UPD PCL6, UPD PCL 5 และ UPD PS สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ ให้ไปที่ www.hp.com/go/upd และคลิกแท็บ Specifications

โซลูชันการพิมพ์มือถือ

เครื่องพิมพ์สนับสนุนซอฟต์แวร์ต่อไปนี้สำหรับการพิมพ์มือถือ:
 • ซอฟต์แวร์ HP ePrint
  บันทึก
  ซอฟต์แวร์ HP ePrint รองรับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้: Windows 7 SP 1 (32 บิตและ 64 บิต); Windows 8 (32 บิตและ 64 บิต); Windows 8.1 (32 บิตและ 64 บิต); Windows 10 (32 บิตและ 64 บิต); และ OS X เวอร์ชัน 10.9 Mavericks, 10.10 Yosemite และ 10.11 El Capitan
 • HP ePrint ผ่านอีเมล์ (ต้องเปิดใช้งาน HP Web Services และลงทะเบียนเครื่องพิมพ์กับ HP Connected)
 • แอปพลิเคชัน HP ePrint (มีให้สำหรับ Android, iOS และ BlackBerry)
 • แอปพลิเคชัน HP All-in-One Remote สำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android
 • Google Cloud Print
 • AirPrint
 • การพิมพ์ Android

ขนาดของเครื่องพิมพ์

ขนาดของเครื่องพิมพ์พื้นฐาน
  รูปภาพ : ขนาดของเครื่องพิมพ์พื้นฐาน
 1. 289 มม.
 2. ฝาปิดป้องกันฝุ่นถาด 2 ปิด: 376 มม.ฝาปิดป้องกันฝุ่นถาด 2 เปิด: 444 มม.
 3. 410 มม.
 4. 11.6 กก.
ขนาดสำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่น
  รูปภาพ : ขนาดสำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่น
 1. 419 มม.
 2. ฝาปิดป้องกันฝุ่นถาด 2 ปิด: 376 มม.ฝาปิดป้องกันฝุ่นถาด 2 เปิด: 444 มม.
 3. 410 มม.
 4. 15.4 กก.
ขนาดของถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่น
  รูปภาพ : ขนาดของถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่น
 1. 130 มม.
 2. ถาดปิด: 376 มม.ถาดเปิด: 569 มม.
 3. 410 มม.
 4. 3.8 กก.

การสิ้นเปลืองพลังงาน ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง

อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน

การใช้กระแสไฟ (เฉลี่ย, เป็นวัตต์)1, 2
ซีรี่ส์เครื่องพิมพ์3
ขณะพิมพ์
Ready (พร้อม)
พักเครื่อง
เปิดอัตโนมัติ/ปิดอัตโนมัติ
ปิด
HP LaserJet Pro M501
660 W
6.1 W
1.3 W
0.1 W
0.1 W
1ค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้
2พลังงานที่ระบุในที่นี้เป็นค่าสูงสุดที่วัดได้สำหรับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นโดยใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน
3ความเร็ว 43 ppm ขนาด A4 และ 45 ppm ขนาด Letter

ข้อกำหนดรายละเอียดด้านไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าอินพุต 110 โวลต์: 110 ถึง 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz)
แรงดันไฟฟ้าอินพุต 220 โวลต์: 220 ถึง 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz)
  หมายเหตุ
ข้อกำหนดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ อย่าแปลงแรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์

การส่งเสียงรบกวน

HP LaserJet Pro M5011
ระดับพลังเสียง
ขณะพิมพ์ (43 ppm)
Ready (พร้อม)
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LWAd = 6.8 Bels (A) [68 dB(A)]
LWAd = 4.0 Bels (A) [40 dB(A)]
ระดับแรงดันเสียง - ตำแหน่งใกล้เคียง
ขณะพิมพ์
Ready (พร้อม)
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LpAm = 54 dB(A)
LpAm = 25 dB(A)
1ค่าเสียงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ค่าคอนฟิเกอเรชันที่ทดสอบ: HP LaserJet Pro M501n ขณะพิมพ์ด้านเดียวบนกระดาษขนาด A4 ที่ 43 ppm ในโหมดพิมพ์ด้านเดียว

ช่วงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สภาพแวดล้อม
ค่าที่แนะนำ
ค่าที่สามารถใช้ได้
อุณหภูมิ
17° ถึง 25°C
15° ถึง 32.5°C
ความชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ถึง 70% (RH)
10% ถึง 80% RH
ระดับความสูง
ไม่มีข้อมูล
0 ถึง 3000 ม.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย