ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro M501 - การถอดและเปลี่ยน: แผงควบคุม

บทนำ

เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการถอดและเปลี่ยนแผงควบคุมของ M501

ก่อนทำการซ่อมบำรุง

ปิดเครื่องพิมพ์
 • ถอดสายไฟ
    คำเตือน
  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่องพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ รอ 30 วินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ในการสั่งซื้อชิ้นส่วน ให้ไปที่ www.hp.com/buy/parts
หมายเลขชิ้นส่วนแผงควบคุม (M501)
J8H60-67904
แผงควบคุม (M501) พร้อมคู่มือคำแนะนำ

เครื่องมือที่จำเป็น

 • ไขควงปากแบนขนาดเล็ก

หลังทำการซ่อมบำรุง

เปิดเครื่องพิมพ์
 • เชื่อมต่อสายไฟ
 • ใช้สวิตช์เปิด/ปิดเพื่อเปิด

การทดสอบหลังซ่อมบำรุง

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นการทำงานถึงสถานะ พร้อม แล้ว
เข้าถึงเมนูโดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ แล้วพิมพ์หน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงานอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 1: ถอดแผงควบคุม (M501)

 1. ถอดสกรูหนึ่งตัว (หมายเลข 1) จากนั้นเลื่อนฝาครอบไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์เพื่อถอดออก (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : ถอดฝาครอบฟอร์แมตเตอร์
 2. ถอดสายแบนออกหนึ่งสาย (หมายเลข 1)
  รูปภาพ : ถอดสายแพหนึ่งเส้น
 3. หาแท็บสองตัว (หมายเลข 1) ตามแนวขอบด้านหลังของแผงควบคุม
  รูปภาพ : มองหาแท็บสองตัว
 4. ปลดแท็บสองตัวนั้นออก แล้วหมุนขอบด้านหลังของแผงควบคุมขึ้นและออกจากเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  ใช้ไขควงปากแบนขนาดเล็ก เพื่อปลดแท็บสองตัวนั้นออก
  รูปภาพ : ปลดแผงควบคุม
 5. ลอดสายแบนที่ยึดติดกับแผงควบคุมผ่านทางช่องในแชสซีของเครื่องพิมพ์ แล้วถอดแผงควบคุมออก
  รูปภาพ : ถอดแผงควบคุม

ขั้นตอนที่ 2: นำชุดประกอบสำรองออกจากกล่อง

นำชิ้นส่วนสำรองออกจากบรรจุภัณฑ์
บันทึก
HP ขอแนะนำให้ทิ้งชิ้นส่วนที่ชำรุดอย่างมีความรับผิดชอบ
บันทึก
อย่าลืมถอดฟิล์มกันรอยบนบนจอแสดงผลของแผงควบคุมสำรองออก
รีไซเคิลและนำออกจากกล่อง
รูปภาพ : รีไซเคิลและนำออกจากกล่อง

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งแผงควบคุม (M501)

 1. วางแผงควบคุมใหม่บนเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : วางแผงควบคุมบนเครื่องพิมพ์
 2. ยึดแท็บ (หมายเลข 1) ในช่องที่ฝาครอบด้านบนตรงด้านหน้าของแผงควบคุม (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : ยึดแท็บกับช่อง
 3. ค่อยๆ ลอดสายแบนลงผ่านช่องในแชสซีของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ติดตั้งสายแพ
 4. เมื่อใส่แท็บด้านหน้าเข้าช่องแล้ว ให้หมุนขอบด้านหลังของแผงควบคุมลงไปในเครื่องพิมพ์ เพื่อให้แท็บด้านหลังเข้าช่อง
  รูปภาพ : หมุนขอบด้านหลังของแผงควบคุมลง
 5. กดขอบด้านหลังของแผงควบคุมลงให้แน่นเพื่อให้แน่ใจว่าแท็บเข้าที่แล้ว
  รูปภาพ : ตรวจดูให้แน่ใจว่าแท็บเข้าที่แล้ว
 6. เชื่อมต่อสายแบนหนึ่งสาย (หมายเลข 1)
  รูปภาพ : เชื่อมต่อสายแพหนึ่งเส้น
 7. เลื่อนฝาครอบฟอร์แมตเตอร์เข้าหาด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ เพื่อใส่ (หมายเลข 1) จากนั้นใส่สกรูหนึ่งตัว (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : ติดตั้งฝาครอบฟอร์แมตเตอร์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย