ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP PC - ข้อผิดพลาดร้ายแรงจาก HP Connection Manager

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP ระบบ Windows 7 ที่ติดตั้ง HP Connection Manager
ขณะเปิด Connection Manager พบข้อผิดพลาดร้ายแรงปรากฏขึ้น
รูปภาพ : ข้อผิดพลาดร้ายแรง
hpConnectionManager.exe - ข้อผิดพลาดร้ายแรง
การแก้ไขข้อผิดพลาดร้ายแรง
แก้ไขข้อผิดพลาดร้ายแรงโดยการดาวน์โหลดและติดตั้งชุดบริการสามชุดต่อไปนี้
  1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Microsoft .NET Framework 3.5 กับ Service Pack จากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
  2. ดาวน์โหลดและติดตั้ง HP Software Framework จากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
  3. ดาวน์โหลดและติดตั้ง HP Connection Manager จากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
HP Connection Manager จะเปิดขึ้นมาในตอนนี้โดยไม่มีการแจ้งข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

ประเทศ: Flag ไทย