ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Enterprise Color 556 - ภาพเครื่องพิมพ์

ภาพด้านหน้าของเครื่องพิมพ์

  รูปภาพ : ภาพด้านหน้าของเครื่องพิมพ์
 1. แผงควบคุมพร้อมจอทัชสกรีนสี (เอียงขึ้นเพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้น)
 2. ช่องเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ (สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ของผู้ผลิตอื่น)
 3. แผ่นปิดช่องส่งกระดาษออก
 4. ถาดกระดาษออก
 5. ที่รองถาดกระดาษออก
 6. ชื่อรุ่น
 7. ถาด 2
 8. ถาด 3 (มาพร้อมกับรุ่น xh, อุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่น dn)
 9. ปุ่มเปิด/ปิด
 10. ฝาตลับหมึก
 11. พอร์ต USB ที่เข้าถึงได้ง่าย (ทางด้านข้างของแผงควบคุม)เสียบแฟลชไดรฟ์ USB สำหรับการพิมพ์หรือสแกนโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์หรือเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งานพอร์ตนี้ก่อนจะใช้

ภาพด้านหลังของเครื่องพิมพ์

  รูปภาพ : ภาพด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 1. ฝาด้านซ้าย (เข้าถึงชุดรวบรวมหมึก และดึงกระดาษที่ติดออก)
 2. ถาด 1
 3. จุดเชื่อมต่อสายไฟ
 4. ฝาครอบฟอร์แมตเตอร์
 5. ฉลากหมายเลขซีเรียลและหมายเลขผลิตภัณฑ์
 6. ฟอร์แมตเตอร์ (มีพอร์ตอินเตอร์เฟซ)
 7. ช่องเสียบสำหรับสายเคเบิลล็อคเพื่อความปลอดภัย (บนฝาครอบด้านหลังของเครื่องพิมพ์)

พอร์ตอินเตอร์เฟซ

  รูปภาพ : พอร์ตอินเตอร์เฟซ
 1. ช่องเสียบสำหรับเสียบตัวล็อคสายสัญญาณ
 2. พอร์ตการพิมพ์ USB 2.0 ความเร็วสูง
 3. พอร์ตเครือข่าย Ethernet (RJ-45) สำหรับ Local area network (LAN)
 4. พอร์ต USB สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ภายนอก (พอร์ตนี้ต้องปิดไว้)สำหรับการพิมพ์ USB ที่เข้าถึงได้ง่าย ให้ใช้พอร์ต USB ใกล้กับแผงควบคุม

มุมมองแผงควบคุม

บันทึก
เอียงแผงควบคุมเพื่อเพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้น
หน้าจอหลักจะใช้ในการเข้าใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ และระบุสถานะปัจจุบันของเครื่องพิมพ์
ย้อนกลับไปที่หน้าจอหลักได้ตลอดเวลาโดยแตะปุ่มหน้าหลักทางด้านซ้ายของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ หรือแตะปุ่มหน้าหลักที่มุมบนซ้ายของหน้าจอส่วนใหญ่
บันทึก
คุณสมบัติที่ปรากฏบนหน้าจอหลักอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 1. ปุ่มหน้าหลัก
 2. ไอคอน Near-field communication (รุ่น xh เท่านั้น)
 3. พอร์ต USB แบบเข้าถึงง่าย
 4. สถานะเครื่องพิมพ์
 5. โลโก้ของ HP หรือปุ่ม หน้าหลัก
 6. ปุ่มหยุด
 7. ปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงชื่อออก
 8. ปุ่มเลือกภาษา
 9. ปุ่มพักเครื่อง
 10. ปุ่มเครือข่าย
 11. ปุ่มวิธีใช้
 12. แถบเลื่อน
 13. คุณสมบัติ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย