ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Enterprise Color 556 - แก้ปัญหากระดาษติดในถาดกระดาษออก

แก้ปัญหากระดาษติดในถาดกระดาษออก

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเพื่อนำกระดาษที่ติดอยู่ออกจากถาดกระดาษออก เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
  1. หากมองเห็นกระดาษในถาดกระดาษออก ให้จับขอบกระดาษ และดึงออก
    รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
  2. เปิดแล้วปิดฝาปิดด้านซ้ายเพื่อให้ข้อความหายไป
    รูปภาพ : เปิดและปิดฝาด้านซ้าย


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย