ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP PageWide Enterprise Color 556 - สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง อุปกรณ์เสริม และชิ้นส่วน

การสั่งซื้อ
สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองและกระดาษ
สั่งซื้อชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมของแท้ของ HP
สั่งซื้อผ่านผู้ให้บริการ
ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิ์จาก HP
สั่งซื้อโดยใช้ HP Embedded Web Server (EWS)
ในการเข้าถึง ในเว็บเบราเซอร์ที่รองรับในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ หรือชื่อโฮสต์ในช่องแอดเดรส/URL EWS มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ HP SureSupply ซึ่งให้ตัวเลือกสำหรับการซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้จาก HP
วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม
รายการ
คำอธิบาย
หมายเลขตลับหมึก
หมายเลขชิ้นส่วน
อุปกรณ์สิ้นเปลือง
ตลับหมึกสีดำ HP 981A Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีดำความจุมาตรฐาน
981A
J3M71A
ตลับหมึกสีดำ HP 981X High Yield Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีดำความจุสูง
981X
L0R12A
ตลับหมึกสีดำ HP 981Y Extra High Yield Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีดำความจุสูงพิเศษ
981Y
L0R16A
ตลับหมึกสีฟ้า HP 981A Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีฟ้าความจุมาตรฐาน
981A
J3M68A
ตลับหมึกสีฟ้า HP 981X High Yield Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีฟ้าความจุสูง
981X
L0R09A
ตลับหมึกสีฟ้า HP 981Y Extra High Yield Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีฟ้าความจุสูงพิเศษ
981Y
L0R13A
ตลับหมึกสีเหลือง HP 981A Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีเหลืองความจุมาตรฐาน
981A
J3M70A
ตลับหมึกสีเหลือง HP 981X High Yield Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีเหลืองความจุสูง
981X
L0R11A
ตลับหมึกสีเหลือง HP 981Y Extra High Yield Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีเหลืองความจุสูงพิเศษ
981Y
L0R15A
ตลับหมึกสีชมพู HP 981A Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีชมพูความจุมาตรฐาน
981A
J3M69A
ตลับหมึกสีชมพู HP 981X High Yield Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีชมพูความจุสูง
981X
L0R10A
ตลับหมึกสีชมพู HP 981Y Extra High Yield Original PageWide
ตลับหมึกสำรองสีชมพูความจุสูงพิเศษ
981Y
L0R14A
ชุดรวบรวมหมึก
ชุดรวบรวมหมึกสำรอง
ไม่มี
B5L09A
อุปกรณ์เสริม
ถาดกระดาษ 500 แผ่น HP PageWide Enterprise
ถาดเสริม 3 (ถาดป้อนกระดาษ 1 x 500 แผ่น)
ไม่มี
G1W43A
แท่นวางเครื่องพิมพ์ HP PageWide Enterprise
ขาตั้งเสริมเพื่อรองรับเครื่องพิมพ์
มีคำแนะนำการติดตั้ง
ไม่มี
G1W44A
ถาดป้อนกระดาษ 3 x 500 แผ่นและขาตั้ง HP PageWide Enterprise
อุปกรณ์ป้อนกระดาษ 3 x 500 แผ่นเสริมพร้อมขาตั้งเพื่อรองรับเครื่องพิมพ์
มีคำแนะนำการติดตั้ง
ไม่มี
G1W45A
ชุดรวบรวมหมึก
ชุดรวบรวมหมึกสำรอง
ไม่มี
B5L09A
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM
DIMM เสริมสำหรับการขยายหน่วยความจำ
ไม่มี
E5K48
HP Trusted Platform Module
เข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดที่ส่งผ่านไปยังเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ
ไม่มี
F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server
อุปกรณ์เสริมเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์แบบไร้สาย USB
ไม่มี
J8031A
อุปกรณ์เสริม HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
อุปกรณ์เสริม NFC และ Wireless Direct Print สำหรับการพิมพ์ “แตะ” จากอุปกรณ์มือถือ
ไม่มี
J8030A
พอร์ต USB ภายใน HP
พอร์ต USB เสริมสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่น
ไม่มี
B5L28A
ชิ้นส่วนเพื่อให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง
ชิ้นส่วนที่ลูกค้าซ่อมแซมเอง (CSR) มีให้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP PageWide เพื่อช่วยลดเวลาการซ่อมแซม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม CSR และประโยชน์สามารถพบได้ที่ www.hp.com/go/csr-support และ www.hp.com/go/csr-faq
ชิ้นส่วนสำรอง HP ของแท้สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.hp.com/buy/parts หรือติดต่อผู้ให้บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตจาก HP เมื่อทำการสั่งซื้อ จะต้องใช้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: หมายเลขชิ้นส่วน, หมายเลขซีเรียล (อยู่ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์), หมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือชื่อผลิตภัณฑ์
  • ลูกค้าต้องติดตั้งชิ้นส่วนที่อยู่ในรายการเปลี่ยนด้วยตัวเองที่เป็นชิ้นส่วน บังคับ เว้นแต่คุณยินดีที่จะเสียค่าบริการให้กับช่างบริการของ HP เพื่อทำการซ่อม ชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่มีความช่วยเหลือแบบนอกสถานที่หรือส่งกลับไปซ่อม (Return-To-Depot) ภายใต้การรับประกันเครื่องพิมพ์ของ HP
  • สำหรับชิ้นส่วนที่อยู่ในรายการเปลี่ยนด้วยตัวเองที่เป็นชิ้นส่วน ตัวเลือก คุณสามารถขอรับการติดตั้งได้จากช่างบริการของ HP โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในระหว่างระยะเวลาการรับประกันเครื่องพิมพ์
รายการ
คำอธิบาย
ตัวเลือกในการเปลี่ยนด้วยตัวเอง
หมายเลขชิ้นส่วน
ชุดรวบรวมหมึก
ชุดรวบรวมหมึกสำรอง
บังคับ
B5L09
ชุดฝาด้านซ้าย, ชุดถาด 1
ฝาด้านซ้ายและถาด 1 สำรอง
ตัวเลือก
G1W46-67901
ชุดประกอบถาด 2
ถาด 2 สำรอง
บังคับ
G1W46-67904
ชุดประกอบถาด 3
ถาด 3 สำรอง
บังคับ
G1W46-67905
ชุดประกอบถาด 4
ถาด 4 สำรอง
บังคับ
G1W46-67906
ชุดประกอบถาด 5
ถาด 5 สำรอง
บังคับ
G1W46-67907
ชุดแท่นวางเครื่องพิมพ์
แท่นวางเครื่องพิมพ์สำรอง
บังคับ
G1W44A
ถาดป้อนกระดาษ 3 x 500 แผ่นและขาตั้ง
ถาดป้อนกระดาษ 3 x 500 แผ่นและขาตั้งสำรอง
บังคับ
G1W45A
ชุดแผ่นปิดช่องส่ง
แผ่นปิดช่องส่งกระดาษออกสำรอง
บังคับ
G1W46-67902
ชุดแผงควบคุม
แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสสำรอง
บังคับ
G1W46-67908
ฝาครอบ USB
ฝาครอบ USB แบบเข้าถึงง่ายสำรอง
บังคับ
G1W46-40004
ฝาครอบ HIP2
ฝาครอบ HIP2 สำรอง
บังคับ
G1W46-40008
HP Jetdirect 2900nw Print Server
อุปกรณ์เสริมเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์แบบไร้สาย USB สำรอง
บังคับ
J8031-61001
อุปกรณ์เสริม HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
อุปกรณ์เสริม Wireless Direct Print สำรองสำหรับการพิมพ์ “แตะ” จากอุปกรณ์มือถือ
บังคับ
J8030-61001
HP 1GB DDR3 x32 144-Pin 800MHz SODIMM
DIMM หน่วยความจำสำรอง
บังคับ
E5K48-67902
HP Trusted Platform Module
HP Trusted Platform Module สำรอง
บังคับ
F5S62-61001
ชุดพอร์ต USB ภายใน
พอร์ต USB ภายในสำรอง
บังคับ
B5L28-67902
ชุดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 320 GB
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์สำรอง
ตัวเลือก
G1W46-67903
ชุด FIPS HDD 140 Encrypted 500GB
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 500GB สำรอง
บังคับ
B5L29-67903
ชุด PCA- eMMC
ชุด eMMC สำรอง
บังคับ
5851-6436

ประเทศ: Flag ไทย