ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP PageWide Enterprise Color MFP 586 - นำกระดาษที่ติดในตัวป้อนกระดาษ 3 x 500 แผ่นออก

นำกระดาษที่ติดในตัวป้อนกระดาษ 3 x 500 แผ่นออก
ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบกระดาษในตำแหน่งที่อาจเกิดการติดทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 3x500 แผ่น เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
  บันทึก
วิธีการต่อไปนี้จะแสดงถาด 3 วิธีการนำกระดาษที่ติดออกจากถาด 4 และ 5 จะเหมือนกัน
 1. เปิดฝาด้านซ้ายล่าง
  รูปภาพ : เปิดฝาปิดช่องเพื่อเข้าสู่บริเวณที่กระดาษติด
 2. ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกมา
  รูปภาพ : เปิดฝาปิดช่องเพื่อเข้าสู่บริเวณที่กระดาษติด
 3. ปิดฝาด้านซ้ายล่าง
  รูปภาพ : ปิดฝาสำหรับนำกระดาษที่ติดออก
 4. ดึงถาดออกจากเครื่องพิมพ์ด้วยการดึงและยกขึ้นเล็กน้อย
  รูปภาพ : เปิดถาด
 5. นำกระดาษที่ติดหรือเสียออก ตรวจสอบว่าไม่ใส่กระดาษในถาดมากเกินไปและปรับตัวกั้นกระดาษอย่างถูกต้อง
  รูปภาพ : นำกระดาษที่เสียหายออก
 6. นำกระดาษออกจากลูกกลิ้งของตัวป้อนกระดาษด้านในเครื่องพิมพ์ ขั้นแรก ให้ดึงกระดาษไปทางขวาเพื่อปลดออก แล้วดึงไปข้างหน้าเพื่อนำออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 7. ใส่ถาดใหม่และปิด
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย